CHÚA NHẬT LỄ CHÚA KI-TÔ VUA

(Mát-thêu 25: 31-46)

 

          Dùng dụ ngôn để diễn tả thái độ sẵn sàng của ta cho ngày phán xét, Chúa Giê-su đưa ta đến với khung cảnh ngày ấy diễn ra như thế nào.  Người vẫn dùng dụ ngôn để nói lên một cách sống động cảnh phán xét, với cung cách uy nghi và lời lẽ tuyên án đanh thép của vị thẩm phán chí công là Con Người.  Ta có cảm tưởng đây không còn là một dụ ngôn nữa, nhưng là một biến cố thực mà Chúa Giê-su cho ta thấy rõ trước khi mọi người phải có mặt tại đó và không thể tránh thoát.  Phụng vụ Lời Chúa đã lấy bài Tin Mừng nói về cuộc phán xét chung làm đề tài suy niệm về vương quyền của Chúa Giê-su.  Nếu hiểu theo cách khai triển của Tin Mừng Mát-thêu muốn trình bày Chúa Giê-su là Thiên Chúa ở cùng chúng ta (Em-ma-nu-en), ta sẽ dễ dàng hiểu được những lời phán xét của Vua Giê-su, Thiên Chúa làm người sống giữa nhân loại cũng như mối quan hệ giữa ta với Thiên Chúa và với nhau.

 

a)  Tiêu chuẩn để tuyên án:  Những gì ta làm cho anh chị em là làm cho chính Chúa

 

          Điểm đặc biệt trong cuộc phán xét là thái độ sững sờ ngạc nhiên của những người bị phán xét.  Cả người lành lẫn kẻ dữ đều có cùng một phản ứng khi nghe Chúa tuyên án:  “Lạy Chúa, có bao giờ chúng con thấy Chúa đói, khát, trần truồng, đau yếu... đâu!”  Nghĩa là người ta chỉ nhìn thấy anh chị em là anh chị em, chứ không nhìn thấy hình ảnh của Chúa trong anh chị em.  Cái nhìn ấy rất quan trọng, vì nó có thể xác định ý nghĩa của việc ta làm.  Nếu ta chỉ nhìn thấy anh chị em là anh chị em, hay nói khác đi, là những con người đói khát, trần truồng, đau yếu..., thì ta sẽ coi họ là những người cần được ta ban phát và họ phải chịu ơn ta.  Nhưng nếu ta nhận ra được Chúa ở trong họ, thì họ không chỉ đơn thuần là những con người khốn khổ cần sự giúp đỡ của ta, mà là những người ta cần phải phục vụ như ta phục vụ chính Chúa.

          Như thế, Chúa đã đồng hóa Người với mọi người trên thế giới và ta hiểu được ý nghĩa đích thực của mầu nhiệm Nhập Thể:  Ngôi Lời đã trở nên người phàm và cư ngụ giữa chúng ta (Ga 1:14).  Thiên Chúa chia sẻ với nhân loại mọi sự, Người muốn trở nên hoàn toàn giống như ta, ngoại trừ tội lỗi.  Với thân phận làm Người, Vua Giê-su đã đến chia sẻ với anh chị em mình, nhìn anh chị em mình không phải như những kẻ cần được Người ban phát điều này điều kia, nhưng là những anh chị em đồng thừa kế với Người và Người có nhiệm vụ phải phục vụ họ.  “Con Người không đến để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến dâng mạng sống làm giá chuộc muôn người” (Mc 10:45). Chính sự chia sẻ này sẽ trở thành tiêu chuẩn Chúa dùng để tuyên án người lành kẻ dữ:  “Ta bảo thật các ngươi:  mỗi lần các ngươi làm (không làm) như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm (không làm) cho chính Ta vậy”.

 

b)  Những điều để ta bị Chúa phán xét

 

          Thật bất ngờ là khi nghe những điều Đức Vua tuyên án, ta không thấy đó là những điều lớn lao, mà là những điều thường nhật, lúc nào cũng gặp thấy trong cuộc sống hằng ngày của ta.  Trong cuộc sống, thiếu gì những dịp ta gặp những người sống trong cảnh đói khát, đau yếu, tù đày, khách lạ...  Không chỉ là những hoàn cảnh thể chất mà thôi, nhưng cũng là những hoàn cảnh tinh thần và tâm lý nữa.  Người ta không chỉ đói khát cơm gạo nước uống, nhưng còn đói khát tình thương.  Không chỉ đau yếu bệnh tật thể xác, nhưng còn mang bệnh hoạn tâm lý, tinh thần sa sút.  Không chỉ bị giam cầm trong lao tù, nhưng còn bị giam hãm trong cô đơn, lẻ loi, kỳ thị.  Không chỉ thiếu áo mặc bên ngoài, nhưng còn thiếu được kính trọng, bị tước đoạt nhân phẩm nhân quyền.  Những người trong hoàn cảnh ấy ta có thể gặp hằng ngày.  Nhưng ta không chỉ gặp thôi, mà còn phải ý thức sẽ làm gì trước những hoàn cảnh ấy.  Ngày xưa Chúa Giê-su không ngoảnh mặt làm ngơ trước những hoàn cảnh ấy.  Chúa đã làm hết sức để cứu vớt và xoa dịu khổ đau của con người.  Tin Mừng Mác-cô viết về “một ngày của Chúa Giê-su tại Ca-phác-na-um” (Mc 1:21-45) cho ta biết Chúa thật bận rộn vì người khác.  Người giảng dạy, khu trừ ma quỷ, chữa lành cho bà mẹ vợ ông Phê-rô.  Sau đó, Người lại “chữa nhiều kẻ ốm đau mắc đủ thứ bệnh tật và trừ nhiều quỷ...”  Đang khi di chuyển sang thành khác, Chúa còn chữa lành kẻ bị phong hủi đến xin Người.

          Chúa luôn đáp lại nhu cầu của bất cứ ai khốn khổ và đến với Người.  Người chẳng từ chối hay xua đuổi ai.  Chỉ có một lần Người tỏ vẻ ngần ngại và “làm khó dễ” khi người đàn bà Ca-na-an đến xin Người trừ quỷ cho con gái bà (Mt 15:21-28).  Nhưng Người cố ý làm như vậy để bà có dịp biểu lộ lòng tin mạnh mẽ của bà.  Động lực khiến Người muốn đến với mọi người là vì “Người chạnh lòng thương”.

          Nếu ta thiếu động lực cốt yếu “chạnh lòng thương” ấy, ta sẽ dễ dàng dửng dưng trước những đau khổ và khó khăn của anh chị em.  Ta sẽ nhìn họ thuần túy như những con người chứ không phải là hình ảnh của Thiên Chúa.  Ta sẽ nhắm con mắt thiêng liêng lại và tự bào chữa:  Tôi có bao giờ thấy Chúa đói mà cho ăn, khát mà cho uống... đâu!  Hoặc ta sẽ đưa ra những lý lẽ để từ chối giúp đỡ anh chị em.  Thí dụ:  thằng đó vào tù là đáng đời, vì ai bảo dính vào xì ke ma túy;  hoặc:  người khỏe mạnh thế kia mà không chịu đi làm, lại đi ăn xin...

 

c)  Những điều ấy ta đã làm hay đã không làm? 

         

          Khi ta đứng trước mặt Đức Vua phán xét, Người không hỏi ta tại sao đã không làm những điều ấy cho anh chị em, nhưng Người chỉ xác định ta đã làm hay đã không làm những điều ấy, rồi căn cứ vào đó mà tuyên án ta.  Nếu ta làm tức là ta đã theo gương Người, dấn thân trong Vương Quốc của Người.  Như thế, câu truyện về phán xét đặt ta trong sự lựa chọn dứt khoát:  theo Vua Giê-su để phục vụ tha nhân như Người đã phục vụ, hoặc theo lối sống ích kỷ của người đời không cần biết đến ai?

          Vương Quốc của Vua Giê-su không phải là vương quốc ở đời này, nhưng là của tâm hồn, của tình yêu.  Tình yêu là dấu hiệu để người ta nhận ra ta là môn đệ của Chúa Giê-su, là công dân của Triều Đại Thiên Chúa.  Ta trở thành “khí cụ bình an” của Chúa để làm cho Vương Quốc của Người luôn được hiển trị.

          Kết thúc một năm Phụng vụ không phải là chấm dứt, nhưng là một khởi đầu.  Ta đã nhận biết Chúa Giê-su là Vua.  Ta theo Người để đi chinh phục tất cả thế giới về cho Thiên Chúa.  Ta được trang bị bằng một lối sống mới của Chúa Ki-tô Vua.  Giờ đây ta hãy lên đường đến với anh chị em và nhận ra dung mạo của Chúa nơi anh chị em.  Rồi ta sẽ đáp lại tất cả những gì anh chị em ta cần ta giúp đỡ.  Đó là mệnh lệnh của Đức Vua, vì:  “Mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta vậy”.

 

d)  Suy nghĩ và cầu nguyện

 

          Tôi có tập nhìn thấy hình ảnh Chúa trong anh chị em không?  Tôi phải làm thế nào để nhận ra sự hiện diện của Chúa nơi anh chị em?  Bắt đầu tập tìm thấy Chúa nơi chính mình trước, để dễ dàng thấy Chúa nơi người khác?

          Từ trước tới nay, tôi có hình ảnh nào về Vương Quốc của Chúa?  Là Giáo Hội?  Là lối sống và ảnh hưởng của Chúa Ki-tô mà tôi phải phản ánh?  Là nối tiếp sự hiện diện của Chúa Ki-tô ở trần gian khi tôi bắt chước sống như Người?

          Tôi có chương trình sống như thế nào sau khi nghe lời hiệu triệu của Vua Giê-su:  “Mỗi lần anh em làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là anh em đã làm cho chính Ta vậy”?

 

Cầu nguyện

 

          “Lạy Chúa, xin cứ dùng con theo ý Chúa,

          làm chân tay cho những người què cụt,

          làm đôi mắt cho ai phải đui mù,

          làm lỗ tai cho những người bị điếc,

          làm miệng lưỡi cho người không nói được,

          làm tiếng kêu cho người chịu bất công.

 

          Lạy Chúa, xin cứ gởi con ra đồng lúa,

          để đem cơm cho người đói đang chờ,

          và đem nước cho người họng đang khô,

          đem thuốc thang cho người đang đau ốm,

          đem áo quần cho người đang trần trụi,

          đem mền đắp cho người rét đang run.

 

          Lạy Chúa, xin cứ gởi con ra đường vắng,

          thắp đèn soi cho ai bước trong đêm,

          đốt lửa ấm cho những ai giá lạnh,

          truyền cảm thông cho lữ khách đơn côi,

          nâng phẩm giá cho kẻ đời chà đạp,

          đem tự do cho những kiếp đọa đầy.

 

          Lạy Chúa, xin cứ gởi con vào thôn xóm,

          đem an hòa cho những ai bất thuận,

          đem thanh bình cho kẻ sống âu lo,

          đem ủi an cho người đang sầu khổ,

          đem niềm vui cho những ai bất hạnh,

          đem vận may cho người gặp rủi ro.

 

          Lạy Chúa, xin cứ đặt con như một sự tình cờ,

          đem may mắn cho những ai gặp được,

          giữa đường đời khi lỡ bước bơ vơ,

          cứ cho con đừng bao giờ khiếp sợ:

          giữa biển đời mang con tim núi lửa

          với đôi tay êm ái của mẹ hiền.

 

          Lạy Chúa, xin cứ dùng con làm tất cả

          cho mọi người được hạnh phúc yên vui;

          còn phần con xin gởi hết nơi Ngài

          là Thiên Chúa, Tình Yêu và Lẽ Sống.

          Ngài cho con tất cả niềm hy vọng

          để tin yêu và vui sống trọn đời.”   - NCĐ

                   (Trích RABBOUNI, lời nguyện 118)

 

Lm. Đaminh Trần Đình Nhi


Về Trang Suy Niệm Chủ Nhật Năm A | Về Trang Nhà