CHÚA NHẬT PHỤC SINH, năm a

Ga 20,1-9

 

CHÚA ĐÃ SỐNG LẠI

 

Suy đi nghĩ lại tôi vẫn cảm thấy câu nói của bà cụ già trong phim Sám Hối trong thời Liên Xô cũ vẫn còn giúp tôi tâm đắc. Bà cụ nói:” Nếu con đường không dẫn tới nhà thờ thì con đường không có giá trị gì đối với cụ”. Tôi lại nẩy ra một ý :” nếu con đường không dẫn tới căn phòng Tiệc Ly mà Chúa Giêsu và các môn đệ dùng bữa Vượt Qua cuối cùng và nếu con đường không dẫn tới ngôi một trống, nơi Chúa Giêsu đã khải hoàn sống lại thì quả thực tôi chẳng cần suy nghĩ gì.

TIN MỪNG THUẬT LẠI: Sáng tinh sương ngày thứ nhất trong tuần có 3 người tất bật chạy ra mộ. Bà Maria Mađalêna, ông Phêrô và Gioan. Tất cả đều đến mộ để mong gặp thấy Chúa còn chôn trong mộ. Đây là định luật của đời sống: con người có sinh, có tử. Hình ảnh này vẫn là hình ảnh muôn đời của loài người, sinh ra và đi vào cõi chết. Thiên Chúa đã dựng nên con người bằng đất, con người sẽ phải trở về cát bụi.  Tuy nhiên, sáng hôm nay tất cả đều khác, tất cả đều đổi mới. Phêrô, Gioan va Mađalêna đi tìm một người chết nhưng họ lại gặp một người sống. Họ vào trong mộ, khăn liệm xác còn đó, dây băng nhỏ cũng còn đây. Chiếc khăn che đầu để riêng một chỗ. Chúa Giêsu không còn ở đó nữa. Chúa bị đánh cắp lấy xác ư ? Không…Chúa đã sống lại thật và tất cả họ đều đã tin. Tất cả họ đều trở thành nhân chứng đầu tiên cho Chúa phục sinh. Chúa đã toàn thắng sự chết như Tin Mừng Mt 16, 21 đã viết:” Ngài sẽ phải lên Giêrusalem, phải chịu nhiều đau khổ bởi các kỳ lão, luật sĩ và thương tế, phải bị giết và ngày thứ ba sẽ sống lại”. Phêrô và các tông đồ đều là chứng nhân vì họ đã tin. Hội Thánh cũng trở thành nhân chứng và gieo rắc niềm tin phục sinh cho nhiều người.

MẦU NHIỆM PHỤC SINH : Chúa sống lại rồi.Alléluia. Đây là niềm tin của Hội Thánh, và là căn bản của đức tin Kitô giáo. Thánh Phaolô đã viết:” Nếu Chúa Giêsu không sống lại thì đức tin của chúng ta sẽ trở nên vô ích, và như thế chúng ta vẫn còn ở trong tội lỗi”( 1 Co 15, 17 ). Nếu Chúa không sống lại thì niềm tin của chúng ta thật vô ích, hão huyền. Chúng ta cảm tạ ơn Chúa vì Chúa đã sống lại. Chúa có quyền trên sự sống và sự chết .Thánh Phaolô cũng viết:” Bởi vì nếu bạn tuyên xưng nơi miệng bạn : Giêsu là Chúa, và nếu bạn tin trong lòng bạn: Thiên Chúa đã cho Ngài sống lại từ cõi chết, bạn sẽ được cứu”( Rm 10,9 ).  Chúa đã sống lại. Các tông đồ, các người phụ nữ Chúa cho gặp đầu tiên đã làm chứng. Do đó, chúng ta từng kẻ tin trong Giáo Hội cũng mau mau làm chứng. Việc đồn đoán của bọn lính canh và tiền mua chuộc của các quan chức lúc đó về xác Chúa Giêsu bị đánh cắp trở thành trò lừa bịp mọi người. Chúa đã sống lại, ngôi mộ trống chứng minh Chúa sống lại vì Gioan làm chứng, vì Phêrô và các tông đồlà chứng nhân. Chúa sống lại đã “đi trước các môn đồ tới Galilê “ ( Mc 16, 7 ). Ngày nay Chúa vẫn hằng gặp chúng ta nơi nhà chầu, nơi anh chị em, nơi những người nghèo khổ. Vâng chúng ta không được gặp chính Ngài bằng xương bằng thịt như các môn đồ xưa ở Galilê nhưng chúng ta vẫn được thấy Ngài. Chúa đã sống lại là một sự thật. Mầu nhiệm của đức tin và chỉ có mình Chúa Giêsu mới có quyền làm được như lời Ngài tiên báo.

Alléluia Chúa đã phục sinh. Hội Thánh hãy cùng các tông đồ mau mau đi loan truyền mầu nhiệm Chúa sống lại. Chúa đã nói:” Ta là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống “. Chúa đã sống lại là niềm hy vọng, cậy trông của chúng ta:” Khi Chúa Kitô là sự sống anh em xuất hiện, bấy giờ anh em sẽ xuất hiện với Người trong vinh quang “( Col 3, 4 ). Con đường đã dẫn tôi tới ngôi mộ trống và như Gioan, Phêrô và maria Madalêna, tôi đã tin, tôi đã làm chứng.

Lạy Chúa Giêsu phục sinh, xin ban thêm đức tin cho chúng con, để chúng con mau mắn loan truyền Tin Mừng phục sinh cho nhiều người, cho mọi người. Amen.

 

Linh mục Giuse Nguyễn Hưng Lợi  DCCT


Về Trang Suy Niệm Chủ Nhật Năm A | Về Trang Nhà