CHÚA NHẬT THỨ 2 PHỤC SINH, năm a

Ga 20,19-31

 

HÃY VỮNG TIN

 

Đọc câu chuyện về vị tông đồ Toma, có lẽ mỗi người đều có suy nghĩ nào đó. Thánh Toma vẫn được người đời kháo láo là vị tông đồ yếu tin, kém tin và sống với Chúa mà chẳng hiểu biết gì. Tuy nhiên, Chúa phục sinh từ khi sống lại đã hiện ra với các tông đồ 3 lần và lần nào trên môi miệng của Ngài cũng vang lên câu:” Bình an cho anh em “. Lẽ dĩ nhiên, sự bình an thật quan trọng và thật cần cho các tông đồ, đồng thời cũng cần cho mỗi người chúng ta ở muôn thời muôn buổi.

 

MỘT CÂU CHUYỆN XEM RA BUỒN CƯỜI NHƯNG CÓ THẬT : Toma một trong nhóm 12, ông cũng rất nhiệt thành, có lúc ông đã nói với các môn đệ khác :” Nào chúng ta cùng đi Giêrusalem để cùng chết với Thầy”. Trong cuộc hành trình truyền giáo Toma cũng như các môn đệ khác đều được Chúa Giêsu huấn luyện kỹ càng và hết mực yêu thương. Nhiều lần Chúa đã nói bóng, nói rõ về con đường của Chúa đi và ý định Thiên Chúa Cha đã định về Ngài. Trong bữa Vượt Qua cuối cùng tại một căn phòng ở Giêrusalem, Chúa Giêsu đã tâm sự, đã bộc bạch tất cả mọi sự với các môn đệ và con đường của Ngài phải trải qua giờ này đã rõ. Chúa Giêsu đã dậy các môn đệ của Ngài bài học yêu thương khiêm nhượng và đã trao ban quyền linh mục, giám mục cho các môn đệ khi Ngài lấy chính Thịt Máu của Mình nuôi dưỡng nhân loại. Rồi sự việc đã xẩy ra khi Giuđa Iscariốt ra đi thắt cổ tự vận. Chúa bị bắt và kết án và bị treo trên thập giá. Các môn đệ tan tác như rắn mất đầu. Mọi môn đệ đều đứng xa xa, lẩn trốn để xem sự việc ra sao. Chúa được mai táng trong mồ và đúng như lời tiên báo trước sau ba ngày bị chôn Chúa đã phục sinh khải hoàn. Để củng cố niềm tin còn yếu ớt của các môn đệ, sau khi phục sinh Chúa đã hiện ra với các ông nhiều lần. Sở dĩ lần nào Chúa cũng nói:” Bình an cho các con” bởi vì các môn đệ đang trong cơn lo sợ hoang mang. Thầy đã bị giết, họ sợ biết đâu nay mai sẽ lại tới phiên mình. Chúa Giêsu đã hiện ra và chúc bình an cho các ông. Và để củng cố niềm tin cho các ông và để làm chứng cớ, làm bảo chứng cho các ông, Chúa Giêsu đã chỉ cho Ngài các vết thương nơi thân xác của mình. Các môn đệ khác nói với ông:” Chúng tôi đã được thấy Chúa!”.Ông Toma đáp:” Nếu tôi không thấy những dấu đinh ở tay Người, nếu tôi không xỏ ngón tay vào lỗ đinh và không đặt bàn tay vào cạnh sườn Người, tôi chẳng có tin”. Hôm nay, sau tám ngày sống lại, Chúa lại hiện ra có cả Toma nữa. Chúa nói:” Toma đặt ngón tay vào đây, và hãy nhìn xem tay Thầy. Đưa tay ra mà đặt vào cạnh sườn Thầy. Đừng cứng lòng nữa nhưng hãy tin “( Ga 20,27 ). Đứng trước sự thật hiển nhiên, Toma chỉ có thể thưa:” Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con” ( Ga 28 ). Câu chuyện Tin Mừng vềToma xem ra buồn cười vì tấm lòng thương Chúa nhưng lại không dễ tin vào những lời nói của các bạn khác. Đúng là Toma, con người đòi phải xem rõ ràng…Chuyện nực cười nhưng lại giúp mọi người kiểm nghiệm lại đức tin của mình.

 

NIỀM TIN CHÂN THẬT : Toma không phải là người thiếu niềm tin nhưng niềm tin của Toma là niềm tin thực nghiệm, việc gì cũng đòi phải kiểm chứng, việc gì cũng đòi phải thấy và chạm đến mới tin. Nhưng thực ra đâu có phải chỉ những gì ta thấy mới tin. Người ta thường tin vào các sự kiện người khác thấy. Chúng ta đâu có thấy mặt mũi bằng xương bằng thịt của nhiều nhà bác học nổi danh, hay các bác sĩ danh tiếng nhất trên thế giới. Chúa bị bắt, bị kết án, bị treo trên thập giá ta nào có thấy. Nhưng niềm tin của chúng ta chỉ dựa vào Kinh Thánh,dựa vào Huấn quyền và đặc biệt dựa vào lời chứng của các tông đồ:” Chúng tôi đã được thấy Chúa”(Ga 20,25 ). Do đó, niềm tin đâu chỉ dựa vào giác quan bên ngoài, mà còn phải dựa vào đức tin của những kẻ đã thấy và đã tin”. Biết bao anh hùng tử đạo đã làm chứng cho niềm tin của mình. Toma là người hạnh phúc vì đã được Chúa chiều cho thấy và còn mời cho chạm vào cạnh sườn, các vết đinh của Chúa nữa. Toma đã quá được đặc ân cao vời, nhưng trước ân huệ ấy ông chỉ biết cúi sạp xuống và thưa:” Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con”( Ga 20, 28 ). Niềm tin của Toma cũng phải là niềm tin của chúng ta. Nhờ Toma mà chúng ta những người ở muôn thời được Chúa khen:” Phúc thay những người không thấy mà tin”( Ga 20, 29 ).

Lạy Chúa Giêsu sống lại, xin ban thêm lòng tin cho chúng con để chúng con chỉ một niềm tin vào Chúa, sống và chết cho Chúa. Amen.

 

Linh mục Giuse Nguyễn Hưng Lợi  DCCT


Về Trang Suy Niệm Chủ Nhật Năm A | Về Trang Nhà