ĐỒNG HÀNH

Chúa Nhật 3A Phục sinh

 

 

Nếu vắng bóng Thiên Chúa, hành trình trần gian còn ý nghĩa gì không ?   Bởi thế, Giáo Hội không ngừng đồng hành với Đức Giêsu phục sinh trong cuộc hành trình hôm nay để phục hồi tất cả những giá trị đã mất cho nhân loại.

 

GẶP MÀ KHÔNG GẶP.

 

Hành trình về Emmau, hai môn đệ đang xa lìa dần Giêrusalem như xa lìa niềm tin ban đầu.   Niềm tin vào thầy chí thánh đã tan thành mây khói khi Đức Giêsu như giang tay thua cuộc trên thập giá.   Niềm hi vọng cũng chìm vào nấm mồ hoang lạnh.  Bằng chứng, hai ông đang lầm lũi bước đi với “vẻ mặt buồn rầu.” (Lc 24:17)   Thất vọng tràn trề.   Niềm tin băng hoại.   Vì thế, “mắt họ bị ngăn cản, không nhận ra Người,” (Lc 24:16) dù “chính Đức Giêsu tiến đến gần và cùng đi với họ.” (Lc 24:15)  Thế mới hay, Đức Giêsu phục sinh là đối tượng của đức tin chứ không phải của giác quan.  

Thực tế, đức tin các môn đệ Emmaus mới chỉ dừng lại ở một giới hạn nào thôi.  Cao lắm họ cũng mới chỉ tin Đức Giêsu “là một ngôn sứ đầy uy thế trong việc làm cũng như lời nói trước mặt Thiên Chúa và toàn dân.” (Lc 24:19)   Niềm hi vọng của họ vẫn chưa vượt khỏi biên giới Do thái : “Phần chúng tôi, trước đây vẫn hi vọng rằng chính Người là Đấng sẽ cứu chuộc Ítraen.” (Lc 24:21)    Chính vì giới hạn quá lớn như thế, nên họ mới không tin nổi lời chứng phục sinh của các môn đệ khác, vì “chính Người thì họ không thấy,” (Lc 24:24)    Lời chứng của các phụ nữ cũng chỉ dựa trên lời “thiên thần hiện ra bảo rằng Người vẫn sống.” (Lc 24:23)   Cũng như ông Tôma, các ông không thể tin nổi Đức Giêsu phục sinh cho tới khi giáp mặt.

 

Để phá tung giới hạn và nâng cao niềm tin các môn đệ, Đức Giêsu đã “bắt đầu từ ông Môsê và tất cả các ngôn sứ, Người giải thích cho hai ông những gì liên quan đến Người trong tất cả Sách Thánh,” (Lc 24:27) để chứng minh rằng “Đấng Kitô phải chịu khổ hình, rồi mới vào trong vinh quang của Người.” (Lc 24:26)   Đức Giêsu đã kiên nhẫn đưa các môn đệ lần ra sợi chỉ xuyên suốt toàn bộ Kinh thánh.   Sợi chỉ xuyên suốt đó chính là Đức Giêsu phục sinh.   Người chính là trung tâm qui tụ mọi tầm nhìn của Môsê và các ngôn sứ.   Không có Người, Kinh thánh mất hẳn ý nghĩa.   Nói khác, Người là ngọn lửa soi sáng cho ta thấy tất cả những nét đậm nhạt trong Thánh kinh.   Ngọn lửa ấy cũng khơi bùng lên cả một đám cháy lớn trong con tim nhân loại.   Chính vì thế, các môn đệ mới thú nhận : “Dọc đường, khi Người nói chuyện và giải thích Kinh thánh cho chúng ta, lòng chúng ta đã chẳng bừng cháy lên sao ?” (Lc 24:32)

Dầu sao các môn đệ mới cảm nhận trong con tim chứ chưa nhận ra Người đang hiện diện ngoài thực tế.  Nhưng “khi đồng bàn với họ, Người cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng, và bẻ ra trao cho họ.   Mắt họ liền mở ra và họ nhận ra Người.” (Lc 24:31)   Niềm tin lên tới cao điểm, sau khi đã trải qua đêm đen thất vọng.   Từ cao điểm lòng tin, các ông mới thấy tất cả mạc khải sung mãn chỉ tìm được trong những cử chỉ thân thương trong bữa tiệc ly.   Đức Giêsu đã lặp lại những giây phút lịch sử đó như một nghĩa cử đáp lại lòng hiếu khách của các môn đệ.   Bữa ăn thân ái đó đã mạc khải cho các môn đệ dung nhan đích thực của Thầy Chí Thánh.   Không có cuộc chia sẻ thân tình đó, chắc chắn mắt đức tin các ông đã không mở ra.    Đó chính là bữa ăn cánh chung giúp các môn đệ nhận ra thời điểm Nước Chúa đã đến.  Chính Đức Giêsu đã báo trước thời điểm đó trong đêm Vượt Qua (Lc 22:16, 18).  

Không còn niềm vui nào lớn hơn.   Con tim trào lên niềm hi vọng.   Ngay lúc ấy, họ đứng dậy, quay trở lại Giêrusalem, gặp Nhóm Mười Một và các bạn hữu đang tụ họp tại đó.” (Lc 24:33)   Niềm tin đã quay trở lại với các môn đệ.   Cuộc gặp gỡ hôm đó là cuộc gặp gỡ của niềm tin và niềm hi vọng bùng vỡ.   Họ sung sướng nói cho nhau về biến cố Đức Giêsu phục sinh : “Chúa trỗi dậy rồi, và đã hiện ra với ông Simôn.” (Lc 24:35)   Chứng từ này khác hẳn với chứng từ các phụ nữ và các môn đệ họ đã từng nghe trước đây.    “Còn hai ông thì thuật lại những gì đã xảy ra dọc đường và việc mình đã nhận ra Chúa thế nào khi Người bẻ bánh.” (Lc 24:35)   Chứng từ phục sinh vô cùng sống động và cụ thể.   Phục sinh đã trở thành sự kiện cảm nghiệm thiết thân của từng cá nhân, chứ không phải kết quả của dư luận thêu dệt.

Thánh Phêrô cũng mạnh mẽ làm chứng sự kiện đó : “Chính Đức Giêsu đó, Thiên Chúa đã làm cho sống lại ; về điều này, tất cả chúng tôi xin làm chứng.” (Cv 2:32)   Chính Thánh Linh đã nâng Đức Giêsu dậy.   Chính “nhờ Người, anh em tin vào Thiên Chúa, Đấng đã cho Người trỗi dậy từ cõi chết, và ban cho Người được vinh hiển, để anh em đặt niềm tin và hi vọng vào Thiên Chúa.” (1 Pr 1:21)   Nói khác, nếu Đức Giêsu không phục sinh, nhân loại không thể tìm được niềm hi vọng nào nơi Thiên Chúa nữa ! 

 

NIỀM HI VỌNG HÔM NAY.

 

Chỉ một mình Đức Giêsu phục sinh mới có thể đem lại niềm hi vọng cho nhân loại hôm nay.   Người là động lực thúc đẩy Giáo Hội không ngừng tranh đấu cho sự sống và đồng hành với nhân loại trong nỗ lực bảo vệ sự sống.   Nhân dịp lễ kỷ niệm ngày Đức Phật nhập Niết Bàn vào ngày 9/4 tại các quốc gia theo phái Đại Thừa vào 19/5 tại các quốc gia theo phái Tiểu thừa, ĐHY Francis Arinze, chủ tịch Hội đồng Giáo hoàng về đối thoại liên tôn, đã gởi một thông điệp đề nghị cùng hợp tác bảo vệ sự sống con người chống lại vô số phương cách văn hóa sự chết đe dọa nhân loại.   ĐHY mời gọi các Phật tử nhập cuộc với các người Công giáo tranh đấu chống lại “một nền văn hóa sự chết đầy dẫy những cảnh phá thai, an tử, và những thí nghiệm về di truyền trên con người đã hay sắp được pháp lý công nhận.” (CWNews 9/4/02)  “Quyền sống đang bị kỹ thuật tân tiến vượt bực ngày nay đe dọa.”  Tất cả đều phát xuất từ “sự khinh thường sự sống con người.” (ĐHY Francis Arinze : Zenit 9/4/02)  

ĐHY nhấn mạnh Kitô hữu và Phật tử  cần phải hợp tác để cổ động một nền văn hóa tôn trọng sự sống.   Lý do vì “chúng ta đều tin tưởng rằng tôn trọng sự sống con người phải bắt đầu từ trong tâm hồn con người, trước khi trở thành thực tế ngoài xã hội.” (ĐHY Francis Arinze : CWNews 9/4/02)   Ngài kêu gọi dồn nỗ lực giáo dục giới trẻ về chân giá trị của sự sống con người (CWNews 9/4/02) “để họ xác tín mạnh mẽ về một nền luân lý và văn hóa sự sống.   Giáo dục giới trẻ phải là vấn đề ưu tiên.”  (ĐHY Francis Arinze : Zenit 9/4/02)  

Giáo Hội sẵn sàng cộng tác với các tôn giáo bạn để hướng dẫn giới trẻ bước vào nền văn minh tình thương và văn hóa sự sống.   Như Thầy chí thánh, Giáo Hội phải đồng hành với nhân loại mới có thể hoàn thành sứ mạng cứu độ.   Nhân loại hôm nay chỉ có thể tìm lại được niềm hi vọng trong Đức Giêsu phục sinh mà thôi.   Thật vậy, Giáo Hội xác tín “nhờ mầu nhiêm Vượt Qua, Chúa đã phục hồi phẩm giá nguyên thủy của nhân loại.” (Các Giờ Kinh Phụng vụ 1999 : 511)  

Tất cả sứ mạng Giáo Hội đều nhằm phục hồi phẩm giá nhân loại.   Nhưng Giáo Hội không thể hoàn thành sứ mạng đó, nếu không đồng hành với Đức Giêsu phục sinh.  Giáo Hội có thể giải thích cho nhân loại “những gì liên quan đến Người trong tất cả Sách Thánh.” (Lc 24:27)  Nhưng chỉ khi nào Giáo Hội mời con người vào đồng bàn với Người, họ mới có thể “nhận ra Chúa khi Người bẻ bánh.” (Lc 24:35)

 

Lm. Giuse Đỗ Vân Lực, OP


Về Trang Suy Niệm Chủ Nhật Năm A | Về Trang Nhà