CHÚA NHẬT X THƯỜNG NIÊN, năm A

Mt 9, 9-13

 

BỮA TIỆC

 

Thiên Chúa là người cha nhân từ, đầy lòng thương xót. Người yêu thương nhân lọai, yêu thương con người, yêu thương mỗi người. Chính vì yêu thương loài người, Thiên Chúa đã sai Con  của Người là Đức Giêsu Kitô đến trần gian để sống với sống vì con người. Thiên Chúa không loại trừ bất cứ ai, không bỏ rơi bất cứ người nào. Tin Mừng hôm nay cho chúng ta thấy rõ điều đó. Chúa gọi ông Matthêu làm môn đệ của Người.

CHÚA CHỌN ÔNG MATTHÊU LÀM MÔN ĐỆ : Đọc đoạn Tin Mừng của thánh Matthêu 9, 9-13 chúng ta như có một cái gì đó thật dễ chịu, thật xúc động. Matthêu là người thu thuế, một cái nghề đối với dân Do Thái lúc đó là nghề tội lỗi. Matthêu bị liệt vào hạng người không tốt bởi vì ông tiếp tay với Đế Quốc Lamã bóc lột dân nghèo, tiếp xúc với người La mã ngoại giáo, nên được coi là kẻ ô uế, thường phải loại ra khỏi các Hội Đường. Matthêu được gán cho là kẻ có tội công khai, không xứng đáng tiếp xúc với những người có đạo. Tuy nhiên, Chúa Giêsu lại có cái nhìn rất khác về ông. Ngài chấp nhận Matthêu với tất cả những tì vết ông đang có. Chúa không loại trừ ông, không xa tránh ông. Người yêu thương ông, thu nhận ông vào nhóm các môn đệ của Người để Người uốn nắn, đào tạo giáo dục ông. Người chọn Matthêu để Matthêu trở nên một trong mười hai trụ cột của Hội Thánh Chúa thiết lập sau này. Người nói:” Người khỏe mạnh không cần thầy thuốc, chỉ người đau ốm mới cần “( Mt 9, 12 ). Chúa gọi ai là tùy ý Chúa, không ai có quyền đòi Người phải tuyển lựa người này hoặc người kia theo ý riêng của mình. Matthêu đã được Chúa yêu thương đón nhận với tất cả tình thương của Người. Chính vì vậy, Chúa Giêsu đã đồng bàn với Matthêu và nhiều người tội lỗi, nghèo túng, những người bị xã hội bỏ rơi vv…

CHÚA ĐỒNG BÀN VỚI MATTHÊU VÀ NHIỀU NGƯỜI PHARISIÊU :

Kêu mời Lêvi, Chúa Giêsu đã thấu suốt lòng dạ của ông và Chúa biết Người sẽ biến đổi ông trở nên người tốt, trở nên môn đệ xây dựng Giáo Hội của Người. Chúa tuyên bố :” Tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi “ ( Mt 9, 13 ). Hạnh phúc cho Lêvi khi Chúa gọi ông và ông đã mau mắn bỏ bàn thuế, bỏ một cái nghề hái ra tiền để làm giầu, để nuôi sống bản thân và gia đình. Lêvi liền mời Chúa về nhà để mở tiệc khoản đãi Chúa và các môn đệ khác. Chúa đã không từ chối lời mời của Lêvi và đã chấp nhận dự bữa tiệc do Lêvi khoản đãi. Bởi vì Chúa hiểu rất rõ, ngồi đồng bàn với nhau có nghĩa là chấp nhận chia sẻ với nhau, chấp nhận tình thân hữu của nhau. Tin Mừng hôm nay làm nổi bật ý nghĩa bữa ăn Chúa Giêsu tham dự. Trong bữa ăn Lêvi khoản đãi Chúa và các môn đệ hôm nay nói lên tất cả lòng kính trọng, yêu mến Lêvi dành cho Chúa Giêsu.  Và đối lại, xuyên suốt các Tin Mừng, chúng ta thấy Chúa đã nhiều lần ngồi  đồng bàn với những người thu thuế tội lỗi, những người thấp cổ bé họng, những người bị đẩy ra bên lề xã hội. Qua những lần ngồi đồng bàn với tất cả mọi hạng người, Chúa Giêsu muốn cho chúng ta hiểu tấm lòng đầy yêu thương của Chúa. Người chứng tỏ cho nhân loại về bộ mặt đầy dịu hiền và nhân hậu của Thiên Chúa luôn có mặt trong mọi sinh hoạt của con người, của loài người, một Thiên Chúa luôn cảm thông, chia sẻ với cuộc sống của con người, và còn luôn muốn kết hợp thâm sâu với từng người. Chúa đồng bàn với Lêvi và nhiều người tội lỗi, nhiều người Biệt Phái và Pharisiêu hôm nay là để biểu lộ tình thương và nói cho mọi người biết Chúa yêu thương mọi người, Chúa yêu thương con người dù rằng người đó bị xã hội cho là tội lỗi vv…Bữa tiệc hôm nay hay nhiều bữa tiệc khác chúng ta đọc được trong các Tin Mừng đều nói cho chúng ta hay Chúa thường mượn các bữa tiệc để giới thiệu nước trời. Chúa nói :” Nước trời giống như vua kia làm tiệc cưới “. Nước trời giống như một đại tiệc vui, chan hòa tình thân, chan hòa sự cảm thông và chia sẻ. Lêvi sung sướng và hạnh phúc vì qua bữa tiệc ông khoản đãi Chúa…Chúa đã cho ông thấy Nước Trời đang ở đó. Chúa Giêsu khi kêu gọi các môn đệ và xây dựng đạo Kitô ở dưới thế, Người đã không chỉ xây dựng cái bề ngoài, nhưng Ngài đã nói :” Lòng đạo đức của các ngươi giống như sương mai buổi sớm chóng tan biến. Ta khao khát tình yêu chứ không phải các nghi lễ của các ngươi “ ( Ngôn sứ Ôsê ).

LỜI CHÚA MUỐN DẬY CHÚNG TA ĐIỀU GÌ ?: Các bài đọc Chúa Nhật X thường niên năm A, muốn người môn đệ của Chúa, người Kitô hữu phải xem lại cách sống đạo của mỗi người. Chúa không bao giờ muốn để con người đói, con người khát. Chúa luôn muốn con người đến với Người, đồng bàn với Người và nhận lãnh lương thực là chính Mình Máu Người. Chúa mời con người đến dự bữa tối với Người, bữa tiệc Thánh Thể của Người. Chúa muốn con người kết hiệp với sự chết và phục sinh của Người. Đây là dấu chỉ lớn lao nhất về tình yêu cao vời, tình yêu tự hiến của Người:” Không có tình yêu nào cao vời bằng tình yêu của người hiến mạng sống vì người mình yêu “( Ga 15, 13 ). Thánh lễ hàng ngày chúng ta tham dự là lời mời gọi hiến tế Chúa dành cho mỗi người chúng ta. Mình và Máu của Chúa là lương thực thần linh nuôi sống linh hồn chúng ta. Vâng, cuộc sống yêu thương,chia sẻ, cảm thông, tha thứ của mỗi người chúng ta sẽ nói lên sự hiện diện của Chúa và sự có mặt của Nước Trời.

Lạy Chúa, Chúa đã chọn chúng con làm môn đệ của Chúa, xin củng cố lòng tin cho chúng con để chúng con luôn biết sống yêu thương, cảm thông, chia sẻ.

 

Linh mục Giuse Nguyễn Hưng Lợi  DCCT  


Về Trang Suy Niệm Chủ Nhật Năm A | Về Trang Nhà