CON ĐƯỜNG NHÂN ÁI

Chúa Nhật 10 A Thường Niên

 

 

Lòng nhân ái đang thiếu vắng trong sinh hoạt xã hội.   Chính vì thế cuộc sống mất hạnh phúc và bình an.   Đức Giêsu sẽ khải tất cả chiều kích lạ lùng trong tình yêu Thiên Chúa khi kêu gọi con người tội lỗi như Mathêu.

 

HAI LỐI SỐNG

 

Hơn bất cứ ai, những người Pharisêu xứng đáng đón nhận tất cả hồng ân Thiên Chúa, vì họ “ăn chay mỗi tuần hai lần, dâng cho Chúa một phần mười thu nhập,” (Lc 18:12) “ngồi trên tòa Môsê mà giảng dạy,” (Mt 23:2) “rảo khắp biển cả đất liền để rủ cho được một người theo đạo,” (Mt 23:15) “nộp thuế thập phân về bạc hà, thì là, rau húng,” (Mt 23:23) nhất là siêng năng “lên đền thờ cầu nguyện.” (Lc 18:10)   Đó là những nét đạo đức bên ngoài.  Nhưng “bên trong toàn là giả hình và gian ác !” (Mt 23:28)

 

 Thực tế, hình thức đạo đức không hề ảnh hưởng tới Thiên Chúa, vì Thiên Chúa “muốn tình yêu chứ không cần hy lễ, thích được nhận biết hơn là được của lễ toàn thiêu.” (Hs 6:6)   Tương tự, Đức Giêsu khẳng quyết : “Ta muốn lòng nhân chứ đâu cần lễ tế.” (Mt 9:13)    Lòng nhân chính là điểm gặp gỡ giữa con người và Thiên Chúa.    Lòng nhân cũng quyết định vận mệnh nhân loại.  Con người không thể tồn tại nếu lúc nào cũng căn cứ vào lý trí.    Chính vì thế, suốt đời Đức Giêsu chỉ muốn cho mọi người thấy lòng nhân là yếu tố vô cùng quan trọng trong sinh hoạt nhân loại.   Thật vậy, trong một thế giới rất bất toàn nay, sự tha thứ chính là một cách duy nhất cụ thể hóa lòng nhân từ của Thiên Chúa.   “Nếu không có sự tha thứ, kết quả của lòng nhân, hòa bình thuần túy chỉ là một ảo vọng, chắc chắn không thể tránh khỏi báo thù và trả đũa.” (ĐHY Darío Castrillĩn Hoyos : Zenit 4/6/02)  Chính vì muốn báo thù, những người Pharisêu luôn cảm thấy bất an và luôn tìm cách bắt nét Đức Giêsu.   Họ tìm cách ăn miếng trả miếng “bọn thu thuế và quân tội lỗi.” (Mt 9:12)   Khi không thể kéo Đức Giêsu về phe mình, họ xếp Người vào hạng tội lỗi.   

 

Nhưng Đức Giêsu đã xác định rõ lập trường: “Tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi.” (Mt 9:13)  Đó là đường lối Thiên Chúa chứng tỏ tình yêu hoàn toàn vô điều kiện của Người đối với nhân loại. Cụ thể, Đức Giêsu đã kêu gọi ông Mathêu từ một trạm thu thuế, chứ không gọi một người Pharisêu nào trong đền thờ. Thế mới biết lòng nhân vô biên giới, luôn sẵn sàng cứu vớt nhân loại.   

 

Muốn được tiếp cứu kịp thời, mỗi ngày “anh em hãy lớn lên trong ân sủng và trong sự hiểu biết Đức Giêsu Kitô là Chúa và là Đấng Cứu Độ chúng ta.” (2Pr 3:18)   Nếu không, niềm tin không thể thành hình và vững mạnh để chúng ta có thể thừa hưởng những gì Thiên Chúa đã hứa từ thời Abraham.  “Ông được kể là người công chính,” (Rm 4:22) chỉ vì đã tin vào Thiên Chúa(Rm 4:21).    “Do đó ông đã trở thành tổ phụ nhiều dân tộc.” (Rm 4:18)   Trong Tân Ước, “chúng ta sẽ được kể là công chính, vì tin vào Đấng đã làm cho Đức Giêsu, Chúa chúng ta, sống lại từ cõi chết.” (Rm 4:24)    Chúng ta chỉ “được kể là công chính” hay “được nên công chính” (Rm 4:25) mà thôi.   Chỉ Đức Giêsu mới là người công chính đích thực.  Trong khi đó, người Pharisêu tự cho mình là công chính, tách biệt “bọn thu thuế và quân tội lỗi.” (Mt 9:11)

 

Chính sự cách biệt đó khiến người Pharisêu không nhận ra lòng nhân quan trọng và cần thiết chừng nào cho cuộc sống.   Bởi vậy, họ tìm cách tránh xa người tội lỗi.   Trong khi đó, giữa trạm thu thuế ồn ào, lời Chúa vẫn vang lên.   Oâng Mathêu đã đứng bật dậy khi nghe Đức Giêsu bảo : “HÃY THEO TÔI !” (Mt 9:9)   Lời mời gọi khẩn thiết đó đã tạo niềm vui bất ngờ và sâu đậm nơi con người và cuộc đời Mathêu.   Bất ngờ đến nỗi đã gây bất bình nơi các người Pharisêu.   Sâu đậm vì “có nhiều người thu thuế và người tội lỗi kéo đến, cùng ăn với Người và các môn đệ,” (Mt 9:10) để chia sẻ niềm vui lớn lao với Mathêu.   Cuối cùng, những người tưởng có thể cô lập người khác lại bị cô lập, vì Đức Giêsu đã đứng về phía những người tội lỗi để đem niềm vui đích thực cho họ.   Đúng như Chúa nói : “Tôi đến thế gian này chính là để xét xử : cho người không xem thấy được thấy, và kẻ xem thấy lại nên đui mù !” (Ga 9:39)   Việc xét xử ấy không nhằm trừng phạt, nhưng để thể hiện lòng nhân từ đối với những người cần đến lòng xót thương.

 

GIÁO HỘI NHÂN LÀNH ?

 

Đó là lòng thương xót của Thiên Chúa.   Đâu là lòng thương xót của Giáo Hội ?  Giáo Hội đang đứng trước thách đố về lòng thương xót.   Trước những linh mục nhũng lạm tình dục hôm nay, Giáo Hội có cư xử như Đức Giêsu với “ nhiều người thu thuế và tội lỗi” không ?   Lòng nhân hay lề luật sẽ thắng ?     Một đàng Giáo Hội phải bảo vệ uy tín của mình.   Một đàng Giáo Hội không thể xa rời đường lối Vị Mục Tử Nhân Lành.  Vấn đề vô cùng tế nhị !

 

Để giải quyết vấn đề, Giáo Hội đã đưa ra hai giải pháp song song.   Trước hết, Giáo Hội hoạch định một Ngày Thế Giới Cầu Nguyện Cho Việc Thánh Hóa Các Linh Mục. Giáo Hội ý thức rất rõ về lòng nhân lành của Thày Chí Thánh.   Bằng chứng, “ĐHY Darío Castrillĩn Hoyos, Tổng trưởng Thánh Bộ Giáo Sỹ tại Vatican, viết một lá thư cho trên 400, 000 linh mục trên thế giới, đề nghị canh tân đời sống bằng kinh nghiệm về lòng Thiên Chúa xót thương trong cuộc đời để tái khám phá bản chất linh mục.   Đặc biệt, ĐHY đề nghị linh mục năng chạy lại với bí tích cáo giải và Thánh Thể như hai phương tiện cần thiết cho việc canh tân đó.”(Zenit 4/6/02)   

 

Việc tha thứ vô điều kiện cũng không giải quyết được vấn đề.   Nhưng nếu chọn giải pháp “bất khoan nhượng”, Giáo Hội có vẻ xa rời đường lối Vị Mục Tử Nhân Lành.  Bởi vậy, Giáo Hội đã tìm một giải pháp dung hòa khi quyết định di chuyển tất cả các linh mục đã lạm dụng tình dục từ hai trẻ em trong quá khứ và các linh mục nào lạm dụng bất cứ trẻ em nào trong tương lai.   Uûy Ban Giám Mục Hoa Kỳ khuyến cáo Giáo Hội Công giáo nên tục hóa bất cứ linh mục nào lạm dụng tình dục trẻ em trong tương lai và đề nghị mỗi giáo phận nên báo cáo các cuộc nhũng lạm tình dục trẻ em cho cảnh sát.   Tuần tới, tại Dallas các giám mục Hoa Kỳ sẽ quyết định có nên tục hóa những linh mục nhũng loạn tình dục trẻ em.   Việc này đòi phải được Tòa Thánh Vatican chấp thuận.   Để lấy lại niềm tín, Uûy Ban Hành Động đề nghị một “Hiến Chương Bảo Vệ Trẻ Em và Giới Trẻ”, gôm 18 chương, có những bước giúp đỡ các nạn nhân, điều tra sự việc, tăng cường niềm tin, và bảo vệ tín hữu khỏi hành vi sai trái tương lai.   Bản Dự Thảo Hiến Chương đó có đoạn viết : “Việc linh mục và giám mục lạm dụng tình dục trẻ em và giới trẻ, và những phương cách các giám mục xử lý những tội phạm và tội lỗi này đã tạo nên đau khổ, tức giận và hỏa mù lớn.   Các phương cách đó làm giảm niềm tin đáng lý đoàn kết chúng ta.” (Zenit 04/06/02)

 

Thực ra, đó là vấn đề của Giáo Hội Hoa Kỳ và các nước Tây Phương.   Vấn đề có được đặt ra với Giáo Hội hay các linh mục Việt Nam không ?    Nếu áp dụng cùng một giải pháp cho các linh mục Việt Nam đang làm việc tại Hoa Kỳ, có lẽ Giáo Hội sẽ gặp những bất ngờ chia rẽ đức tin và văn hóa.   Văn hóa Tây Phương quá thiên về vật chất khiến tương giao giữa người và người mất đi tính hồn nhiên của Tin Mừng.  Tính hồn nhiên đó có thể tìm thấy nơi văn hóa Đông phương, một nền văn hóa mang nhiều tính nhân ái.

 

Lm. Giuse Đỗ Vân Lực, OP


Về Trang Suy Niệm Chủ Nhật Năm A | Về Trang Nhà