CHÚA NHẬT XXX THƯỜNG NIÊN, năm A

Mt 22,34 – 40

 

MẾN CHÚA và YÊU NGƯỜI

 

Cái kỳ diệu của đạo công giáo vẫn là luật” mến Chúa và yêu Người “. Đó là  cốt lõi Tin Mừng của Chúa Giêsu. Điều nghịch lý của đạo Chúa Giêsu thiết lập là phải yêu như Chúa yêu, và yêu cả kẻ thù nữa. Thánh Augustinô đã viết một câu rất ý nghĩa :” Vâng, hãy yêu đi, rồi anh muốn làm gì thì làm “. Tình yêu giải phóng con người khỏi luật lệ, nhưng cũng đồng thời giúp con người chu toàn luật lệ một cách xuất sắc.

TIN MỪNG HÔM NAY MUỐN NÓI GÌ ? : Cốt lõi  Tin Mừng của Chúa Giêsu vẫn là yêu thương. Không hiểu được cái chính yếu, cái cốt lõi của Tin Mừng Chúa, của đạo do Người thiết lập, người môn đệ của Chúa vẫn chưa hiểu gì về Chúa cũng như những lời dạy của Người. Lề luật hay nói nôm na giới răn lớn nhất của Kitô giáo là “ Mến Chúa, yêu Người “. Tin Mừng của thánh Matthêu hôm nay muốn nói lên sứ điệp rõ ràng nhất và chính yếu nhất của đạo công giáo. Chúa Giêsu đã trả lời cho những người thông luật Do thái :” Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi “. Đó là điều răn trọng nhất, và là điều răn thứ nhất. Còn điều răn thứ hai, cũng giống điều răn ấy, là :” ngươi phải yêu thương người thân cận như chính mình “ ( Mt 22, 37-39 ). Người môn đệ của Chúa luôn phải hiểu rõ điều răn thứ nhất trong thập giới của Thiên Chúa:” thờ phượng một Đức Chúa Trời và kính mến Người trên hết mọi sự”. Đó là giới răn thực quan trọng vì Thiên Chúa là Đấng dựng nên trời đất, muôn loài và tác tạo nên con người. Bởi thế, con người phải biết ơn Người và thờ phượng, kính mến Người. Tuy nhiên, đạo của Chúa Kitô đòi hỏi con người phải vươn xa hơn nữa, vươn tới mọi người để yêu thương mọi người như Chúa đã yêu, không loại trừ ai ngay cả kẻ thù. Đó là cái kỳ diệu của đạo công giáo. Nếu nói yêu mến Chúa mà không yêu thương người thì chưa phải là người có đạo, chưa phải là người của nước Thiên Chúa.

MẾN CHÚA, YÊU NGƯỜI LÀ MỘT GIỚI LUẬT : Nếu đã nói mến Chúa mà không yêu người thì vẫn chưa phải là Kitô hữu. Người môn đệ Chúa thường đeo thánh giá hay vì dấu thánh giá hàng ngày là dấu hiệu được mời vươn lên tới Thiên Chúa để kính mến Người hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn. Và người môn đệ Chúa cũng được mời gọi vươn tới mọi người để yêu thương họ kể cả kẻ thù nữa. Như thế, mến Chúa yêu Người chỉ là một giới răn mà thôi. Bởi vì, nói mến Chúa mà không yêu tha nhân là người nói dối, nói láo mà thôi. Hai giới gồm tóm thành một giới răn. Đó là cái mầu nhiệm của đạo công giáo. Mến Chúa đã khó mà yêu người lại càng khó hơn. Tuy nhiên, thực hành được hai giới răn mến Chúa yêu Người mới là điều Chúa muốn người môn đệ Chúa thực hiện và sống.

ÁP DỤNG VÀO THỰC TẾ : Thường chúng ta yêu những người có thiện cảm với chúng ta dễ hơn những người ghen ghét chúng ta. Chính vì thế, chúng ta chỉ có thể yêu thương những người khác như chính mình khi chúng ta tránh làm thương tổn đến những tình cảm , những quyền lợi của họ, khi chúng ta không đè bẹp họ, chà đạp họ. Chúng ta chỉ có thể yêu thương những người khác khi chúng ta biết nghĩ đến những người già yếu, những người neo đơn, những người nghèo đói, những người cô thế cô thân, thấp cổ bé họng. Chúng ta chỉ có thể yêu thương người khác như chính mình khi chúng ta biết hy sinh xả kỷ, biết phục vụ cách vô vị lợi những người đang gặp thử thách, đang gặp gian nan, đang chờ bàn tay nhân ái, và tấm lòng quảng đại của chúng ta trợ giúp.

GỢI Ý ĐỂ CHIA SẺ :

  1. Giới răn“ Mến Chúa “ và “ Yêu Người “. Hai giới răn ấy giới răn nào trọng hơn ?
  2. Cốt lõi của Tin Mừng là gì ?
  3. Tại sao Chúa lại dạy chúng ta phải yêu thương cả kẻ thù nữa ?

 

Linh mục Giuse Nguyễn Hưng Lợi,  DCCT


Về Trang Suy Niệm Chủ Nhật Năm A