CHÚA NHẬT II MÙA VỌNG, năm C

Lc 3, 1-6

 

QUAY VỀ MAU NHÉ

ĐỂ CANH TÂN, ĐỔI MỚI…

 

Mỗi Mùa vọng về lại như có một cái gì đó thôi thúc con người sám hối canh tân. Mà sao không đổi mới sao được khi Chúa Cứu Thế đã giáng sinh vào một đêm đông lạnh giá và Người đã ban hòa bình cho nhân lọai. Lời của các thiên thần năm xưa trên không trung vẫn còn văng vẳng bên tai mọi người :” Vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho người thiện tâm” ( Lc 2, 14 ). Thiện tâm là con người có tấm lòng ngay chính, tâm hồn khiêm nhu, khiêm tốn, tâm hồn biết hoán cải đổi mới. Và muốn thay đổi phải có người vạch cho con người thấy những lỗi lầm, những thiếu sót cần thay đổi, sám hối và canh tân. Người đó không ai khác chính là Gioan Tẩy Giả:” Có tiếng kêu trong hoang địa. Hãy dọn đường cho Chúa, sửa lối cho thẳng để Người đi “( Lc 3, 4 ).

MỘT CON NGƯỜI.MỘT CUỘC ĐỜI : Người ta vẫn ví von, Gioan Tẩy Giả là tiếng kêu, là người gõ mõ để thúc giục cho dân Do Thái, cho con người biết thời gian canh tân, đổi mới, hoán cải. Gioan Tẩy Giả vị ngôn sứ tuyệt vời, đã thấy các nhân vật đạo đời thời Ông sống: Từ Hoàng Đế Tibêriô đến quan tổng trấn Philatô, từ Vua Hêrôđê, Philíp, Lyxaria cho đến các vị thượng tế Hanna và Caipha.Tất cả những con người này đều lòng dạ nham hiểm, xấu xa, lòng đầy những khúc quanh lồi lõm, thung lũng hố sâu, núi đồi hiểm trở. Ngôn sứ Gioan Tẩy Giả luôn nhắc lại lời Isaia :” Mọi thung lũng phải lấp cho đầy, khúc quanh co, phải uốn cho ngay; đường lồi lõm, phải san cho phẳng “ ( Lc 3, 5 ). Thánh nhân kêu gọi con người ăn năn sám hối, sửa sang đường sá. Và con đường quan trọng nhất là con đường vào cõi lòng :” Hãy dọn đường Chúa, hãy bạt lối Người đi “ . Con người của Gioan Tẩy Giả là làm chứng và dọn đường cho Đấng Mêsia như lời Zacaria tuyên bố :” Này, con trai của ta sẽ được gọi là ngôn sứ của Đấng tối cao, vì con sẽ đi trước Chúa và sửa sọan đường cho Người”.  Gioan Tẩy Giả đã làm tròn sứ mạng Thiên Chúa trao phó. Bởi vì, cả cuộc đời của thánh nhân là làm chứng cho Đấng Mêsia. “ Người phải lớn lên còn tôi phải nhỏ lại “.

HÃY BẮT CHƯỚC THÁNH GIOAN TẨY GIẢ : Cuộc đời của mỗi người Kitô hữu phải trở nên mới, trở nên đồng hình đồng dạng với Đức Kitô. Kitô hữu có nghĩa là mặc lấy Đức Kitô, hướng đời sống đến Đức Kitô và tỏ hiện Người cho những người  khác. Và để trở thành ngôn sứ của Đấng tối cao, người Kitô hữu phải nói và hành động nhất nhất qui chiếu niềm tin vào Đức Kitô. Thánh Gioan Tẩy Giả đã vì niềm tin, đã vì sự thật, đã vì Đức Kitô mà bị Hêrôđê ra lệnh chặt đầu. Người Kitô hữu phải sống chính sự sống của Đức Kitô:” Tôi sống nhưng không phải tôi sống mà là Đức Kitô sống trong tôi “. Do đó, người Kitô hữu phải nghe giáo huấn của Chúa, phải trân trọng sự dâng hiến Chúa Giêsu đã hoàn toàn dâng lên Thiên Chúa Cha qua cái chết của Người trên thập giá :” Không tình yêu nào cao vời bằng tình yêu của người hiến mạng sống mình vì người mình yêu”( Ga 15, 13 ). Gương của thánh Gioan Tẩy Giả luôn thúc giục mỗi người Kitô hữu phải noi gương, bắt chước Ngài. Thánh nhân kêu gọi mọi người phải lấp cho đầy những hố sâu lam, ích kỷ, hẹp hòi, ươn hèn, lười biếng. Phải làm cho cõi lòng mình ngay chính, thẳng ngay. Phải san cho bằng những tự mãn, tự kiêu. Phải bạt cho bằng được những gồ ghề của bất minh, bất chính, bộc trực, gian manh, lừa dối, cong queo. Thánh Gioan Tẩy Giả đã đi trước như chàng thổi tù và loan báo cho nhân lọai, cho mỗi người hãy sám hối, canh tân và tỉnh thức đón chờ Chúa đến.  Gioan Tẩy Giả là sứ giả dọn đường cho Chúa đến lần thứ nhất.Mỗi người chúng ta phải là ngôn sứ chuẩn bị cho Chúa đến mỗi phút giây, mỗi ngày trong đời sống của chúng ta. Chúa Cứu Thế chỉ có thể tới gặp gỡ con người trong những tâm hồn thẳng ngay, chính trực và ơn cứu độ của Người cũng chỉ được trao ban cho những ai biết mở lòng đón nhận.

 

Lạy Chúa, xin ban thêm đức tin cho chúng con để chúng con biết nhìn nhận và sửa chữa lỗi lầm của mình, đồng thời biết cảm thông với những yếu đuối của anh em chúng con. Amen.

 

Linh mục Giuse Nguyễn Hưng Lợi  DCCT

 


Về Trang Suy Niệm Chủ Nhật Năm A | Về Trang Nhà