CHÚA NHẬT 3 MÙA VỌNG, năm C

Mt 11, 2-11

 

MỘT CON NGƯỜI PHI THƯỜNG

 

Cuộc đời của con người thường được đan dệt bằng nhiều biến cố trong cuộc sống. Có những người sinh ra và lớn lên cách bình thường, nhưng lại có những người gặp trăm ngàn sự khó khăn thử thách. Có người lớn lên như Phù Đổng, có người lại lẹt đẹt, ốm yếu vv…Tin Mừng Chúa Nhật thứ 3 mùa vọng giới thiệu Gioan Tẩy Giả, một con người có cuộc sống rất dị thường, một cuộc sống có thể nói được không giống ai nhưng Gioan lại làm được những chuyện thật phị thường: Ông là ngôn sứ dọn đường cho Chúa đến.

 

MỘT CON NGƯỜI. MỘT CUỘC ĐỜI : Gioan Tẩy Giả theo như Tin Mừng thuật lại, chúng ta có thể ví von Ông giống một con người lập dị, khác thường : “ cuộc sống của Ông thật bình dị, Ông mặc áo lông da thú lạc đà, ăn châu chấu và uống mật ong rừng. Ông đi khắp mọi nơi từ thôn quê, tới rừng núi và sa mạc. Cuộc sống của Ông thật kham khổ, thật khó nghèo. Xem ra Ông dị thường nhưng Ông lại có đức tính hết sức can đảm, một bản lãnh vững chắc. Gioan Tẩy Giả rất cương quyết, Ông không sợ bất cứ ai, nên Ông đã ngăn cản Vua Hêrôđê không được phạm tội loạn luân, lấy chị dâu của mình là Hêrođia làm vợ ( Mt 14, 3 và Mc 6, 17 ). Vì quyết tâm ngăn cản Hêrôđê không được làm một chuyện trái đạo lý, do đó, Gioan Tẩy Giả bị bạo chúa Hêrôđê ra lệnh bắt giam tống vào ngục. Tin Mừng hôm nay thuật lại, Gioan Tẩy Giả từ chốn lao ngục đã sai các môn đệ của mình còn đang bán tín bán nghi về sứ mạng của Đấng Thiên Sai là Đức Giêsu, đến hỏi Chúa Giêsu :” Thầy có phải là Đấng phải đến, hay chúng tôi còn phải đợi Đấng nào khác ? “ ( Mt 11, 3 ). Và như chúng ta biết, Đức Giêsu đã không trả lời trực tiếp cho các môn đệ của Gioan Tẩy Giả biết về mình, về Con Người Thiên Sai của mình bằng lời nói, nhưng Ngài đã trả lời bằng việc làm, những việc làm của Chúa Giêsu đã ứng nghiệm lời gôn sứ Isaia nói về Đấng Thiên Sai :” Người mù được thấy, kẻ què được đi, người hủi, người cùi được sạch, kẻ điếc được nghe, người chết sống lại, kẻ nghèo khó được loan báo Tin Mừng “ ( Mt 11, 5 ). Gioan Tẩy Giả quả thực đã đi từ tối tăm tới ánh sáng, từ đau khổ tới vinh quang và đó cũng là con đường hành trình đức tin của các môn đệ của Gioan Tẩy Giả và cũng la cuộc hành trình đức tin của mỗi người chúng ta.Con đường dẫn tới Nagiarét chứ không phải đến Giêrusalem hay là Roma…để chiêm ngắm một con người ẩn dật, khiêm hạ và một cái chết thảm sầu trên thập giá…Trước một con người xem ra bình thường nhưng lại là chính Thiên Chúa, Gioan Tẩy Giả đã không hề vấp phạm, Ông đã đóng xuất sắc vai trò tiền hô cho Đấng Cứu Thế :” Này Ta sai sứ giả của Ta đi trước mặt Con, người sẽ dọn đường cho Con đến “ ( Mt 11, 10 ). Đó là Gioan Tẩy Giả, người được Đức Giêsu khen ngợi, ca tụng:” Trong số phàm nhân đã lọt lòng mẹ chưa từng có ai cao trọng hơn Ông”( Mt 11, 11a).

 

PHÚC CHO CHÚNG TA : Gioan Tẩy Giả cao trọng thật vì Ông là vị ngôn sứ chuẩn bị gần nhất cho Tân Ước, cho Đấng Cứu Thế, Ông đã được nhìn thấy Đấng Cứu Thế và tin vào các việc Người làm, và nhất là Gioan Tẩy Giả mang một sứ mạng hết sức cao cả, hết sức quan trọng và lớn lao. Tuy nhiên, Gioan vẫn còn bên bờ của Cựu Ước, nên Đức Giêsu mới nói:” Kẻ nhỏ nhất trong Nước Trời còn cao trọng hơn Ông”( Mt 11, 11 b ). Đây là cái phúc lớn cho chúng ta, những người sống trong thời Tân Ước, thời của Chúa Giêsu, thời Cựu Ước là thời chuẩn bị, còn thời Tân Ước, thời Chúa Giêsu là lúc ban ơn cứu độ. Phúc cho chúng ta vì chúng ta đang sống trong thời cứu rỗi, chúng ta cũng có sứ mạng cứu rỗi. Chúa Giêsu đã đến cứu rỗi nhân loại, con người và chúng ta, lẽ nào chúng ta lại không chia sẻ, tận tình cứu giúp anh em. Chúa Cứu Thế xây dựng cộng đoàn huynh đệ yêu thương, lẽ gì chúng ta lại sống hận thù, chia rẽ, ganh tỵ vv…Chúa đem hòa bình, yêu thương, hiệp nhất lẽ nào chúng ta lại sống bất hòa, gây hấn và hận thù.

Mùa vọng giúp chúng ta vươn tới Nước Trời. Lời Chúa, Bí Tích hòa giải, Bí Tích Thánh Thể là cao điểm, là trung tâm giúp chúng ta vươn tới Chúa. Chúng ta hãy mau mắn làm hòa với Chúa và với anh em. Chúng ta có phúc vì Chúa để lại chính mình và máu làm lương thực nuôi sống chúng ta.

Lạy Chúa xin cho chúng con biết dọn đường cho Chúa đến như Gioan Tẩy Giả đã dọn đường cho Chúa đến gian trần này. Amen.

 

Linh mục Giuse Nguyễn Hưng Lợi  DCCT


Về Trang Suy Niệm Chủ Nhật Năm A | Về Trang Nhà