Chúa Nhật III Phục Sinh A

Người Đang Sống

 

Lc 14:13-35: 13"Cũng ngày hôm ấy, có hai người trong nhóm môn đệ đi đến một làng kia tên là Emmau, cách Giêrusalem chừng mười một cây số.14 Họ trò chuyện với nhau về tất cả những sự việc mới xảy ra.15 Đang lúc họ trò chuyện và bàn tán, thì chính Đức Giêsu tiến đến gần và cùng đi với họ.16 Nhưng mắt họ còn bị ngăn cản, không nhận ra Người.17 Người hỏi họ: "Các anh vừa đi vừa trao đổi với nhau về chuyện gì vậy? " Họ dừng lại, vẻ mặt buồn rầu.18 Một trong hai người tên là Clêôpát trả lời: "Chắc ông là người duy nhất trú ngụ tại Giêrusalem mà không hay biết những chuyện đã xảy ra trong thành mấy bữa nay."19 Đức Giêsu hỏi: "Chuyện gì vậy? " Họ thưa:  Chuyện ông Giêsu Nadarét. Người là một ngôn sứ đầy uy thế trong việc làm cũng như lời nói trước mặt Thiên Chúa và toàn dân.20 Thế mà các thượng tế và thủ lãnh của chúng ta đã nộp Người để Người bị án tử hình, và đã đóng đinh Người vào thập giá.21 Phần chúng tôi, trước đây vẫn hy vọng rằng chính Người là Đấng sẽ cứu chuộc Ísrael. Hơn nữa, những việc ấy xảy ra đến nay là ngày thứ ba rồi.22 Thật ra, cũng có mấy người đàn bà trong nhóm chúng tôi đã làm chúng tôi kinh ngạc. Các bà ấy ra mộ hồi sáng sớm,23 không thấy xác Người đâu cả, về còn nói là đã thấy thiên thần hiện ra bảo rằng Người vẫn sống.24 Vài người trong nhóm chúng tôi đã ra mộ, và thấy sự việc y như các bà ấy nói; còn chính Người thì họ không thấy." 25 Bấy giờ Đức Giêsu nói với hai ông rằng: "Các anh chẳng hiểu gì cả! Lòng trí các anh thật là chậm tin vào lời các ngôn sứ!26 Nào Đấng Kitô lại chẳng phải chịu khổ hình như thế, rồi mới vào trong vinh quang của Người sao?27 Rồi bắt đầu từ ông Môsê và tất cả các ngôn sứ, Người giải thích cho hai ông những gì liên quan đến Người trong tất cả Sách Thánh. 28 Khi gần tới làng họ muốn đến, Đức Giêsu làm như còn phải đi xa hơn nữa.29 Họ nài ép Người rằng: "Mời ông ở lại với chúng tôi, vì trời đã xế chiều, và ngày sắp tàn." Bấy giờ Người mới vào và ở lại với họ.30 Khi đồng bàn với họ, Người cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng, và bẻ ra trao cho họ.31 Mắt họ liền mở ra và họ nhận ra Người, nhưng Người lại biến mất.32 Họ mới bảo nhau: "Dọc đường, khi Người nói chuyện và giải thích Kinh Thánh cho chúng ta, lòng chúng ta đã chẳng bừng cháy lên sao?" 33 Ngay lúc ấy, họ đứng dậy, quay trở lại Giêrusalem, gặp Nhóm Mười Một và các bạn hữu đang tụ họp tại đó.34 Những người này bảo hai ông: "Chúa chỗi dậy thật rồi, và đã hiện ra với ông Si-môn."35 Còn hai ông thì thuật lại những gì đã xảy ra dọc đường và việc mình đã nhận ra Chúa thế nào khi Người bẻ bánh.

 

Chương 24 của tin mừng theo Luca gồm các trình thuật liên quan đến việc Chúa Giêsu sống lại. Đoạn 24:13-35 trình bày việc Chúa Giêsu sống lại đồng hành với hai môn đệ trên đường về làng Emmaus. Đoạn nầy có thể chia làm hai phần: 24:13-27 và 24:28-35. Phần dẫn nhập và kết luận cho biết hai lộ trình đối nghịch nhau: hai môn đệ rời khỏi Giêrusalem và nói với nhau những chuyện đã xảy ra ở Giêrusalem (cc. 13-14). Họ trở lại Giêrusalem và kể cho nhóm mười một và những người ở đó những chuyện đã xảy ra với họ trên đường (cc. 33-34). Phần thứ nhất 24:13-27 trình bày những chuyện xảy ra trên đường: Chúa Giêsu đồng hành với hai ông. Phần nầy gồm những lời của hai môn đệ trình bày nhận xét, suy nghĩ và quan điểm của họ liên quan đến Giêsu Nazaréth (cc. 15-24), và những lời của Chúa Giêsu giải thích về chính Người (cc. 25-27). Phần thứ hai 24:28-35 trình bày những chuyện xảy ra trong khi dùng bữa: Chúa Giêsu ở lại dùng bữa với hai môn đệ, và việc hai ông nhận ra Người. 

 

Sứ điệp trung tâm của tin mừng là: “Người đang sống” (c. 23). Để có thể đạt đến xác tín nầy, hai môn đệ cần được soi sáng không chỉ bằng kinh thánh, mà cả việc bẻ bánh. Theo quan điểm của hai môn đệ, và cách chung của mọi người thời đó, Chúa Giêsu Nazarét là niềm hy vọng thiên sai của họ. Nơi Người họ nhận ra là một tiên tri lớn mà Thiên Chúa ban cho dân Israel của Người. Qua Người, Thiên Chúa sẽ chúc phúc cho dân của Người (7:16; 24:21; x. 7:39; 9:8.19; 24:17). Bởi đó, vì không thấy gì xảy ra sau ngày thứ ba từ khi Người bi giết, họ đã nên thất vọng và đã quyết định rời bỏ cộng đoàn các môn đệ ở Giêrusalem mà về làng Emmaus. Những điều mà các phụ nữ thuật lại liên quan đến mồ trống và lời của các thiên thần quả quyết là Người đã sống lại không làm họ thêm lòng tin, mà chỉ gây thêm hoang mang (cc. 22-24; 24:1-12).

 

Lần đầu tiên và duy nhất trong các tin mừng Chúa Giêsu đã dùng sách thánh để giải thích những điều liên quan đến chính mình. Người xác định hai điều: - Giêsu Nazarét chính là đấng Kitô mà mọi người đang đặt niềm hy vọng vào (x. 24:19-21.26; Cvtđ 2:36; 5:42; 9:22); - Đấng nầy phải đi qua đau khổ để vào vinh quang (x. 9:51; 24:46-47.51). Vậy nếu Giêsu Nazarét đã chịu khổ hình, thì đây chính là lúc phải tin Người đã sống lại. Những điều các phụ nữ thuật lại là những bằng chứng.

 

Để củng cố thêm điều Người vừa dẫn giải, trong bữa ăn với hai môn đệ Chúa Giêsu làm những hành động “cầm lấy bánh, tạ ơn, bẻ ra, và trao cho họ” mà Người đã làm trên bánh trong bữa ăn Vượt Qua của Người. Những hành động nầy nhắc nhớ cho hai ông là chính Người đã làm điều nầy và Người đang hiện diện giữa hai ông. Cách nói “nhớ đến tôi” trong câu “Anh em hãy làm việc nầy mà nhớ đến tôi” chỉ tìm thấy trong Luca (22:19; 1 Cô 11:24.25) có nghĩa không chỉ là nhớ lại một điều đã xảy ra trong quá khứ - nhớ Chúa đã làm, như Phêrô đã nhớ lời Chúa Giêsu nói về cây vả (Mc 11:21) và về việc ông sẽ chối Người (Mc 14:72), mà còn là công nhận một sự hiện hữu thật sự - Chúa hiện diện khi việc ấy được thực hiện, như việc dâng lễ hy sinh hằng năm nhắc nhớ tội lội đang hiện hữu giữa con người (Do thái 10:3). Vậy qua việc bẻ bánh hai ông đã nhận ra Người đang sống.

 

Không chỉ tâm trí của hai môn đệ đã hiểu kinh thánh nói về Chúa Giêsu, mà cả con tim của họ cũng xúc động khi nhận ra Người đang sống giữa họ. Chúa Sống Lại đã thay đổi trọn vẹn con người và lộ trình cuộc đời của họ.

 

Lm. Luigi Gonzaga Đặng Quang Tiến

 


Về Trang Suy Niệm Chủ Nhật Năm A