CHÚA NHẬT VI PHỤC SINH

Yêu là điều kiện để lời hứa được thực hiện

 

Lắng nghe sứ điệp của bài Tin Mừng  (Gio-an 14:15-21)

          Chúng ta thường nghe các bà mẹ hứa với con cái:  Nếu con thương mẹ và ngoan ngoãn, mẹ sẽ làm cho con điều này điều kia.  Tình yêu trở thành điều kiện để lời hứa được thực hiện.  Hôm nay trong cuộc tâm sự tại phòng Tiệc Ly, Chúa Giê-su đã hứa với các môn đệ món quà đặc biệt nếu họ thực lòng yêu mến Người:  “Thầy sẽ xin Chúa Cha và Người sẽ ban cho anh em một Đấng Bảo Trợ khác đến ở với anh em luôn mãi”.

          Tình yêu nói lên ý nghĩa đích thực của việc cho và nhận một món quà.  Thiên Chúa Cha ban cho chúng ta biết bao ân huệ là vì yêu thương, nhất là khi Người ban chính Con Một là Chúa Giê-su.  Đáp lại, chúng ta tuân giữ lề luật của Chúa cũng là vì lòng yêu mến.  Lần này đến lượt Chúa Giê-su hứa ban cho chúng ta Chúa Thánh Thần là ân huệ mà thế gian không thể đón nhận, vì thế gian không thấy và cũng chẳng biết.  Chúng ta có nhìn thấy điểm giống nhau giữa ân huệ Chúa Cha ban cho chúng ta và ân huệ Chúa Giê-su ban cho chúng ta không?  Ân huệ Chúa Cha ban là Chúa Giê-su, tức là sự thật nói lên tình Thiên Chúa yêu nhân loại;  còn ân huệ Chúa Giê-su ban là Thần Khí sự thật, tức là tinh thần và lối sống mới để chúng ta nhận biết và đáp lại tình yêu của Thiên Chúa.  Như thế, vai trò của Chúa Thánh Thần, Đấng Bảo Trợ và Thần Khí sự thật là giúp chúng ta thấy và biết được những gì?

          Trước hết, Chúa Thánh Thần giúp chúng ta thấy và biết là Thầy sẽ không để anh em mồ côi.  Chúa Giê-su sắp lìa bỏ trần gian để về cùng Chúa Cha.  Người bảo môn đệ:  “Chẳng bao lâu nữa thế gian sẽ không còn thấy Thầy.  Phần anh em, anh em sẽ được thấy Thầy”.  Chúng ta cũng sống trong thế gian như bao người, vậy mà chúng ta lại được thấy Chúa trong khi nhiều người khác không thấy.  Điều gì giúp chúng ta “thấy” và “biết” Chúa?  Chính là Thánh Thần!  Nếu chúng ta thấy và biết được Thiên Chúa là Cha và Chúa Giê-su là anh em trong cõi đời này, thì làm sao chúng ta trở nên “mồ côi” được!  Đã có lần Chúa Giê-su quan tâm tới sự “mồ côi” của chúng ta khi Người “thấy đám đông liền chạnh lòng thương, vì họ lầm than vất vưởng, như bầy chiên không người chăn dắt” (Mát-thêu 9:36).  Cho nên Người hứa ban cho chúng ta Thánh Thần, Thần Khí sự thật, để Người mở con mắt tâm hồn cho chúng ta nhận ra sự hiện diện của Chúa nơi chúng ta và những anh chị em.  Chúa Thánh Thần giúp chúng ta ý thức mình đang sống trong một gia đình đông đủ cha mẹ và anh chị em, gia đình của Thiên Chúa.

          Hơn cả điều chúng ta thấy và biết, Chúa Thánh Thần còn giúp chúng ta sống những gì chúng ta thấy và biết.  Chúng ta đã được thấy Chúa, nhưng không phải chỉ như một tấm hình bất động treo trên vách hoặc pho tượng trong nhà thờ, mà là một Chúa Giê-su sống động trong cuộc đời chúng ta.  Chúa Giê-su hứa:  Thầy sống và anh em cũng sẽ được sống.  Vai trò của Chúa Thánh Thần là thực hiện lời hứa trên của Chúa Giê-su.  Thánh Thần biến đổi cuộc sống chúng ta trở nên cuộc sống của Chúa Giê-su.  Người làm cho chúng ta được đồng hình đồng dạng với Chúa Giê-su. Người giúp chúng ta cầu nguyện, suy niệm Kinh Thánh, quan tâm giúp đỡ anh chị em… để qua tất cả những sinh hoạt đó, chúng ta làm cho mối tương quan giữa chúng ta với Chúa được phát triển mỗi ngày một hơn.

Sống sứ điệp Tin Mừng

          Tất cả những món quà Thiên Chúa Cha và Chúa Giê-su ban cho chúng ta đều lấy tình yêu làm đầu mối.  Các Ngài chỉ đòi hỏi nơi chúng ta một điều:  Nếu anh em yêu mến.  Để thực thi điều kiện phải yêu mến Chúa, Chúa Giê-su trả lời chúng ta:  Thì anh em hãy giữ các điều răn của Thầy.  Thánh Thần đã hướng dẫn Chúa Giê-su chu toàn sứ mệnh vì lòng yêu mến Thiên Chúa và nhân loại.  Cũng Thánh Thần ấy sẽ dẫn dắt chúng ta sống như người con ngoan của Thiên Chúa và người anh chị em đích thực của Chúa Ki-tô.  Một tinh thần thực mạnh mẽ, một động lực thực lớn lao là Chúa Thánh Thần đang chuyển động trong mối tương quan giữa Chúa Cha, Chúa Giê-su và chúng ta, để tạo nên một cuộc sống tình yêu tuyệt hảo và tròn đầy, vậy mà chúng ta không nhận ra sự hiện diện của Người hay sao?

        Lm. Đa-minh Trần đình Nhi  

Về Trang Suy Niệm Chủ Nhật Năm A