LỄ CHÚA BA NGÔI : CHA, CON VÀ THÁNH THẦN

Linh mục Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT

 

CHÚA BA NGÔI

Ga 3, 16-18

 

Mỗi năm Giáo Hội đều dùng ngày Chúa nhật VIII thường niên để kính mừng lễ Chúa Ba Ngôi. Khi mừng lễ Chúa Ba Ngôi chắc chắn mỗi người chúng ta đều có những suy nghĩ, những cảm nghiệm, những xác tín về Chúa Ba Ngôi. Thực tế mà nói khi đề cập về Chúa Ba Ngôi không phải ai cũng dễ chấp nhận, cũng dễ im lặng nếu không được Chúa Thánh Thần soi sáng, nếu không có lòng tin thì quả thực Chúa Ba Ngôi xem ra lạ lùng, khó hiểu. Thế nên, lòng tin và Chúa Thánh Thần sẽ giúp chúng ta dễ dàng hiểu về một mầu nhiệm cao sâu trong đạo là Chúa Ba Ngôi.

 

Dấu thánh giá mỗi ngày chúng ta ghi trên trán :” Nhân danh Cha, va Con và Thánh Thần “ hoặc kinh sáng danh “ Sáng danh Đức Chúa Cha, và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần “ nói lên cho chúng ta về Chúa Ba Ngôi. Thánh Phaolô thường mở đầu và kết thúc các thư của Ngài viết cho các giáo đoàn như sau :” Nguyện xin ân sủng của Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, và tình yêu của Chúa Cha, và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng anh chị em “. Dấu thánh giá là tuyên xưng niềm tin và tôn vinh Chúa Ba Ngôi. Kinh Thánh cũng dạy chúng ta :” Dù ăn, dù uống, dù làm việc gì, anh em hãy làm mọi sự để tôn vinh Thiên Chúa “. Thiên Chúa là Tình Yêu như lời thánh Gioan tông đồ đã viết. Thiên Chúa đã dựng nên loài người, dựng nên con người, Ngài yêu thương con người, nhưng con người đã phản bội lại Ngài. Bị con người ngỗ nghịch phản bội, Thiên Chúa đã không bỏ rơi loài người, Ngài đã sai Con của Ngài là Chúa Giêsu xuống trần để cứu chuộc con người. Thiên Chúa lại sai Chúa Thánh Thần đến thánh hóa con người, làm cho con người nên mới hầu dẫn con người về hưởng vinh quang Nước Trời. Mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi là mầu nhiệm cao cả, thâm sâu con người dùng trí loài người không thể hiểu nổi. Nhưng trong đức tin và trong tình yêu, chúng ta dễ dàng nhận biết Chúa Ba Ngôi. Để rõ hơn về Chúa Ba Ngôi, chúng ta hãy nghe câu trả lời của thánh Phêrô :” Thầy là Đức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống “. Chúa Giêsu khen ngợi thánh Phêrô “  Simon, con ông Giona, con có phúc, không phải xác thịt hay máu huyết mạc khải cho con biết những điều đó, nhưng là Cha Thầy trên trời đã mạc khải cho biết những điều ấy “ ( Mt 16, 16 ). Thiên Chúa Cha cũng đã mạc khải về Chúa Giêsu :” Đây là Con Ta yêu dấu “ ( Mt 3, 17 )  hoặc “ Cha và Ta là một “.

 

Mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi dạy ta rằng : “ Ngôi thứ nhất là Chúa Cha, Đấng đã sinh ra Chúa Con; Ngôi Hai Thiên Chúa từ đời đời. Ngôi Cha và Ngôi Con liên kết với nhau bằng một tình yêu muôn đời là Chúa Thánh Thần, Ngôi Ba. Ba Ngôi đều là Thiên Chúa và liên kết với nhau. Thánh Phaolô đã viết cho tín hữu Roma :” Những người Thiên Chúa đã biết trước thì Người cũng đã tiền định cho họ trở nên đồng hình đồng dạng với hình ảnh của Con Người, để Người Con có thể trở thành trưởng tử của một đàn em đông đúc “ ( Rm 8, 29 ). Khi chúng ta lãnh phép rửa tội, chúng ta được trở thành những đứa con của gia đình Thiên Chúa Ba Ngôi.

 

Trở về lịch sử Dân Chúa, chúng ta càng hiểu rõ chính Thiên Chúa đã cứu Dân của Ngài ra khỏi đất Ai Cập và dẫn đưa Dân vào Đất Hứa. Rồi Thiên Chúa đã mạc khải qua Môisen rằng :” Ngài là một Thiên Chúa rất nhân từ và hay tha thứ, chậm bất bình và rất mực khoan dung “. Qua các ngôn sứ, Thiên Chúa cũng đã xác nhận :” Ta sẽ là Thiên Chúa của các ngươi và các ngươi sẽ là dân của Ta “. Nhìn vào khía cạnh thâm sâu và đầy lòng tin, chúng ta có thể nói được rằng Thiên Chúa là Cha và Con và Thánh Thần thật sự là một gia đình.

 

Chúng ta phải tôn thờ, yêu mến Thiên Chúa Ba Ngôi vì Chúa ba Ngôi luôn gần gũi với chúng ta.

 

Lạy Thiên Chúa Ba Ngôi, xin ban thêm lòng tin cho chúng con để chúng con càng ngày càng yêu mến Chúa. Amen.

 

 

GỢI Ý ĐỂ CHIA SẺ :

 

  1. Tại sao lại gọi Thiên Chúa Ba Ngôi ?
  2. Ba Ngôi Thiên Chúa : Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, ngôi nào lớn, ngôi nào nhỏ hơn ?
  3. Ai đã mạc khải Chúa Giêsu ?
  4. Chúa Thánh Thần là Ngôi Ba có phải là Thiên Chúa không ?
  5. Ba Ngôi có hiệp nhất với nhau không ?
  6. Chúng ta có thể ví Ba Ngôi như một gia đình không ?

Về Trang Suy Niệm Chủ Nhật Năm A