ĐÂY LÀ MÌNH TA ĐÂY LÀ MÁU TA

 

Linh mục Giuse Nguyễn Hưng Lợi  DCCT

 

LỄ MÌNH MÁU THÁNH CHÚA KITÔ

Ga 6, 51-58

 

Con người sinh ra trên đời luôn cần có lương thực. Thú vật sống trên núi, trên rừng, dưới biển đều phải nhờ lương thực. Mọi sinh vật cũng cần có thức ăn, thức uống mới có thể sinh tồn được. Đối với đời sống tôn giáo cũng vậy, đặc biệt người Kitô hữu được Chúa yêu thương. Chính Ngài đã luôn hiện trong Bí Tích Thánh Thể, để được ở mãi với loài người, với con người, để làm lương thực nuôi dưỡng con người trên đường dương thế trở về quê trời. Chúa Giêsu đã hứa với nhân loại : “ Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời “ ( Ga 6, 58 ).

 

Giáo lý dạy chúng ta rằng : Bí Tích Thánh Thể là Bí Tích Tình Yêu, Bí Tích của sự hiệp nhất. Thánh Phaolô trong thư thứ nhất gửi giáo đoàn Corintô đã viết : “ Không phải chúng ta đã bẻ bánh để dự phần vào Thân Mình Chúa Kitô ư ! Bởi vì tấm bánh chỉ là một, nên dù chúng ta có nhiều người, chúng ta cũng là một thân thể, vì tất cả chúng ta cùng chia sẻ một tấm bánh đó sao ? “. Khi Chúa mời gọi :” Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy “, Chúa Giêsu muốn mọi Kitô hữu trên trái đất này hãy lập lại cái chết tự hiến vì yêu thương của Người, bằng cả cuộc sống dấn thân và trao ban. Khi Chúa nói : “ Đây là Mình Thầy. Đây là Máu Thầy “. Chúa Giêsu thiết lập Bí Tích Thánh Thể. Giáo Hội luôn lập lại cử chỉ của Chúa Giêsu khi Ngài lập Bí Tích Thánh Thể trong nhà Tiệc Ly. Đây là Bí Tích cao quí Chúa để lại và trao ban cho nhân loại, tặng ban cho mỗi người chúng ta. Bí Tích Thánh Thể cũng là Bí Tích liên kết mọi người Kitô hữu để đời đời con người cảm tạ tri ân Chúa vì Người đã để lại cho nhân loại Bí Tích đem lại sự sống muôn đời. Chúa Kitô hiện diện trong Thánh Thể bao lâu hình bánh rượu còn tồn tại. Đây là mầu nhiệm của đức tin. Bởi vì khi linh mục đọc lời truyền phép thì bánh rượu không còn là bánh rượu nữa nhưng đã trở thành Thịt Máu Chúa.

 

Chúa Giêsu đã phán : ”...Bánh Tôi sẽ ban tặng, chính là thịt Tôi đây, để cho thế gian được sống “   ( Ga 6, 48-51 ).  Chúa Giêsu đã truyền cho các môn đệ tái diễn lại cuộc Tử Nạn và Phục Sinh của Người trên bàn thờ để đem lại ơn cứu độ cho con người. Do đó, Giáo Hội luôn tung hô Chúa Giêsu sau truyền phép : “ Lạy Chúa, chúng con loan truyền việc Chúa chịu chết, và tuyên xưng Chúa đã sống lại, cho tới khi Chúa lại đến “.

 

Vâng, Bí Tích Thánh Thể là Bí Tích ban sự sống do đó khi rước lễ là chúng ta đón nhận sự hiện diện thực sự của Chúa Kitô và sự hiện diện thiêng liêng của Ngài vẫn kéo dài trong cuộc sống của chúng ta. Nên, chúng ta phải dọn lòng trong sạch để đón nhận Mình Máu của Chúa Kitô bởi vì việc rước Mình, Máu Chúa giúp đời sống thiêng liêng của chúng ta trở nên vững mạnh, giúp vượt thắng và xa lánh tội lỗi. Việc rước Mình Máu Chúa Kitô giúp tăng triển sự hiệp thông với Chúa Kitô. Sự hiệp nhất, gắn bó với Chúa Giêsu trong Thánh Thể giúp mọi người Kitô hữu hiệp nhất với nhau.Đồng thời Bí Tích Thánh Thể là bảo chứng chắc chắn cho người Kitô hữu đạt tới vinh quang Nước Trời.

 

Giáo Hội luôn bảo quản Mình Máu Chúa Kitô trong Nhà Tạm để có sẵn Thánh Thể cho những người đau yếu, những người vắng mặt, và cũng để cho mọi người tôn thờ cung kính Thánh Thể khi tới nhà thờ, khi không cử hành thánh lễ vv...

 

Lễ Mình Máu Thánh Chúa Kitô làm cho chúng ta càng lúc càng xác tín hơn Chúa luôn hiện diện trong Bí Tích Thánh Thể. Đức Cố Hồng Y Phanxicô Xavie Nguyễn Văn Thuận đã luôn yêu mến Thánh Thể và Ngài đã nói : bàn tay của Ngài là bàn thờ, là Nhà Thờ Chính Tòa. Với ba giọt rượu và chút nước. Với miếng bánh miến. Ngài đã làm cho Chúa hiện diện và biến rượu bánh thành Mình Máu Chúa Kitô qua lời truyền phép.

 

Chúng ta hãy luôn yêu mến Bí Tích Thánh Thể bởi vì Chúa luôn mời gọi chúng ta đón rước Người trong Bí Tích Thánh Thể : “ Thật, Tôi bảo thật các ông : nếu các ông không ăn Thịt và uống Máu Con Người, các ông không có sự sống nơi mình “.

 

 

GỢI Ý ĐỂ CHIA SẺ :

 

1.Chúa Giêsu đã thiết lập Bí Tích Thánh Thể khi nào ?

2.Khi linh mục đọc lời truyền phép thì bánh và rượu có còn là bánh là rượu nữa không ?

3.Bí Tích Thánh Thể là bí tích nào ?

4.Bí Tích Thánh Thể được cử hành thế nào ?

5.Muốn lãnh nhận Bí Tích Thánh Thể thì phải làm gì ?


Về Trang Suy Niệm Chủ Nhật Năm A