CHÚA NHẬT LỄ MÌNH VÀ MÁU THÁNH CHÚA GIÊ-SU        

Để được sống

 

Lắng nghe sứ điệp của bài Tin Mừng  (Gio-an 6:51-58)

          Đoạn Tin Mừng hôm nay đã từng là lý do để những người thù ghét đạo Chúa bách hại tín hữu, từ lịch sử Giáo Hội tại Rô-ma thời đầu cho đến Việt Nam.  Người ta lên án tín hữu Công giáo là những kẻ “ăn thịt người”!  Điều đó chẳng lạ gì, vì ngay sau khi chuyển đề tài từ “bánh bởi trời” sang “thịt tôi đây”, Chúa Giê-su đã gặp sự chống đối rồi.  “Người Do-thái liền tranh luận sôi nổi với nhau”, “các môn đệ xầm xì” và cuối cùng “nhiều môn đệ rút lui, không còn đi với Người nữa”.  Là vì Chúa Giê-su khẳng định:  “Bánh tôi sẽ ban tặng, chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống”.

          Có phải người Do-thái phản đối, các môn đệ xầm xì rồi bỏ đi là vì họ thấy việc “ăn thịt người” mà Chúa Giê-su nói ở đây là một điều không thể chấp nhận hay không?  Không phải đâu.  Thực ra họ không hiểu lầm, nhưng họ không muốn chấp nhận Chúa Giê-su mà thôi.  Khi nói “thịt tôi đây” (từ Hy-lạp là sarx), Chúa Giê-su muốn ám chỉ việc Ngôi Lời nhập thể (Gio-an 1:14).  Ngoài ra, hai từ “thịt” và “máu” trong ngôn ngữ Do-thái khi được sử dụng cùng một lúc (“Ai ăn thịt và uống máu tôi”), thì có nghĩa là toàn diện con người chúng ta.  Như thế, nói tóm lại Chúa Giê-su muốn nói đến toàn diện con người của Người, từ trời mà đến và trở thành lương thực thiêng liêng cho nhân loại.  Hiểu như vậy, chúng ta có thể kết luận rằng việc phản đối, xầm xì hay bỏ đi đều là những hành động không muốn nhìn nhận con người và sứ mệnh của Chúa Giê-su.

          Nhưng điều quan trọng nhất trong bài Tin Mừng hôm nay chính là lời khẳng định của Chúa Giê-su về hiệu quả do việc “ăn thịt và uống máu” của Người.  Hiệu quả trước tiên là “có sự sống nơi mình và được sống muôn đời”.  Dĩ nhiên sự sống đây là sự sống thiêng liêng, sự sống chỉ có Thiên Chúa mới có thể ban cho chúng ta.  Chúa Giê-su đem đến cho nhân loại sự sống mới, sự sống của những người được diễm phúc gọi Thiên Chúa là Cha và sống theo điều răn mới là “yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em”.  Sự sống mới ấy đã được chuộc lại cho chúng ta bằng Máu Chúa Giê-su đổ ra trên thập giá.  Sự sống mới ấy cũng được nuôi dưỡng bằng Thánh Thần và Thánh Thể.  Sự sống mới ấy sẽ đưa chúng ta đến tương lai sáng lạn và cũng là mục đích cuộc đời trần gian của chúng ta, đó là “được sống đời đời” trong sự kết hiệp với Thiên Chúa.

          Hiệu quả thứ hai là được “ở lại trong Tôi và Tôi ở lại trong người ấy”.  Khi chúng ta ăn Thịt và uống Máu Chúa là chúng ta được kết hiệp mật thiết với Người.  Động từ “ở lại” không chỉ có nghĩa là một hành vi thụ động, trái lại nó diễn tả một mối tương quan sinh động giữa Chúa Giê-su với chúng ta.  Chúa Giê-su ở lại với chúng ta như sức mạnh, nguồn an ủi khích lệ, động lực để làm mọi việc.  Người ở lại với chúng ta như dấu chứng tình yêu của Thiên Chúa, một tình yêu quan phòng và tha thứ.  Còn chúng ta, chúng ta ở lại với Chúa để dâng lên Người mọi ưu tư phiền muộn cũng như những cảm tạ và hân hoan.  Chúng ta ở lại với Chúa, mang theo mọi khát vọng, ước muốn cùng với tình yêu bé nhỏ và những lỗi lầm…  Ở lại với Chúa là cách giúp chúng ta sống như Người.  “Tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi, cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy”.

 

Sống sứ điệp Tin Mừng

          Có khi nào đang khi bước gần bàn thánh để lãnh nhận Mình Máu Chúa, chúng ta nghĩ đến những lời Chúa nói với chúng ta qua bài Tin Mừng hôm nay không?  Hay chúng ta chỉ bước lên rước lễ giống như mọi người đang làm, nhiều người miệng còn tóp tép nhai kẹo cao su nữa?  Mục đích của việc rước lễ là “để được sống” và “ở lại với Chúa”.  Những mục đích này cần phải được ý thức rõ ràng và là một lý do duy nhất để chúng ta hiểu tầm quan trọng của việc rước Mình Máu cũng như giữ thái độ cung kính khi chúng ta lên rước lễ.  Rước lễ là đón nhận toàn diện con người của Chúa Giê-su vậy!

            Lm. Đa-minh Trần đình Nhi


Về Trang Suy Niệm Chủ Nhật Năm A