CHÚA NHẬT LỄ THĂNG THIÊN

 

Lắng nghe sứ điệp của bài Tin Mừng  (Mát-thêu 28:16-20)

          Một linh mục chính xứ được bề trên đổi sang một trách vụ mới.  Một ông xếp chuyển đi làm trưởng phòng khác.  Biết bao nhiêu sự thay đổi giống như thế.  Có lẽ người nào ở trong hoàn cảnh thay đổi ấy cũng có thể mang cùng một ý nghĩ:  Không hiểu người thay thế tôi có tiếp tục và hoàn tất những công việc và hoài bão của tôi không.

          Nhưng có một người không hề nao núng hoặc lo lắng về sự chuyển đổi, đó là Chúa Giê-su.  Người sắp trở về bên Chúa Cha và Người quy tụ môn đệ lại để “chuyển giao công tác”.  Chúa Giê-su không cần một bài diễn văn dài kể lại những công trình Người đã thực hiện.  Người cũng không sắp đặt một kế hoạch chi tiết để các môn đệ cứ theo đó mà thi hành.  Những điều Người cần nói và muốn nói chỉ vỏn vẹn có ba câu:

          - Thầy đã được trao toàn quyền trên trời dưới đất.  Sau khi sống lại vinh hiển, Thánh Thần đã siêu tôn Người, đặt Người làm “Chúa” và muôn vật phải bái quỳ trước danh thánh Giê-su của Người (Phi-líp-phê 2:9-11).  Lần cuối cùng Chúa Giê-su kêu gọi môn đệ hãy nhận biết Người là Đấng nào.  Đây cũng là điều kiện cốt yếu để họ thi hành sứ mệnh Người trao ban.  Không nhận biết con người và sứ mệnh của Chúa, làm sao các môn đệ tiếp tục sứ mệnh của Người được!  Lời khẳng định này của Chúa Giê-su chắc chắn bảo đảm môn đệ sẽ chu toàn được sứ mệnh, vì Người sẵn sàng chia sẻ “toàn quyền trên trời dưới đất” của Người cho họ.  Quyền bính ấy phát xuất từ Thiên Chúa Cha, được ban cho Chúa Giê-su, rồi bây giờ được chuyển sang cho các môn đệ.  Đó là thứ quyền bính người đời không thể nào chuyển sang cho nhau được.

          -  Vậy anh em hãy đi và làm… Chúa không bảo môn đệ đứng tại chỗ, những hãy đi.  Họ được sai đi để thi hành những công tác chính yếu sau đây:  làm cho mọi người trở thành môn đệ Chúa; làm phép rửa cho người ta nhân danh Chúa Ba Ngôi; và dạy bảo người ta tuân giữ mọi điều Chúa Giê-su dạy.  Chúng ta có thể nhận ra ba công việc này quả thực là một tiến trình của việc rao giảng Tin Mừng.  Để giúp người ta trở thành môn đệ Chúa, chúng ta phải rao giảng về Chúa Ki-tô, rao giảng không phải chỉ bằng lời nói, nhưng bằng cuộc sống đã được Ki-tô hóa của chúng ta.  Tiếp theo là giúp người ta được chính thức trở thành con Chúa, làm một chi thể trong Thân Thể mầu nhiệm của Chúa Ki-tô, tức là Giáo Hội.  Cha mẹ cho con cái được rửa tội và giáo dục con cái lớn lên trong đức tin Ki-tô.  Giáo lý viên dạy các tân tòng hoặc các em.  Chúng ta tuy không trực tiếp lãnh trách nhiệm giúp người khác được rửa tội, nhưng cũng đóng góp bằng sự khích lệ, cầu nguyện… Cuối cùng là dạy bảo người ta tuân giữ mọi điều Chúa đã truyền.  Chúng ta làm công việc dạy bảo như cha mẹ dạy con cái, các vị mục tử dạy dỗ con chiên, thầy cô giáo dạy học sinh… Nhưng cách dạy bảo hữu hiệu nhất, đó là làm gương sáng, là “lời nói lung lay, gương bày lôi kéo”.

          -  Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế.  Trên đời này không ai có đủ tư cách nói lên lời hứa này.  Sự hiện diện thể xác “cho đến ngày tận thế” là điều không tưởng.  Còn sự hiện diện tinh thần rồi cũng mai một với tháng năm.  Vậy mà Chúa Giê-su hứa Người sẽ ở cùng chúng ta cho đến tận thế!  Đúng vậy, thân xác Người trước kia hiện diện trên trần gian nay đã về trời, nhưng sự hiện diện đích thực của Người đang thể hiện trong Bí tích Thánh Thể.  Đó là một cách hiện diện không ai có thể làm được ngoại trừ Thiên Chúa.  Sự hiện diện ấy không chỉ nằm dí trong nhà tạm ở thánh đường, nhưng ở trong thể xác và tâm hồn mỗi Ki-tô hữu khi chúng ta rước lễ!

 

Sống sứ điệp Tin Mừng

          Chúng ta nhận thấy những điều Chúa Giê-su nói với các môn đệ thật rõ ràng.  Các môn đệ trở về Giê-ru-sa-lem, cầu nguyện cùng với Đức Mẹ và chuẩn bị lên đường (Công Vụ Tông Đồ 1:12-14).  Họ vâng lời ra đi và làm cho Giáo Hội hiện diện khắp nơi trên thế giới.

          Nếu xác tín rằng những lời Chúa nói với môn đệ cũng là những lời Người nói với chúng ta, chúng ta sẽ làm gì đây?  Bạn hãy trả lời Chúa đi!

 

Lm. Đa-minh Trần đình Nhi

1-6-2011


Về Trang Suy Niệm Chủ Nhật Năm A