LỄ THÁNH GIA , năm A

CHÚA GIÊSU, MẸ MARIA và THÁNH GIUSE

Mt 2, 13-15.19-23

 

GIA ĐÌNH HẠNH PHÚC

 

Không ai tự trời xuống, mà cũng không ai tự dưới đất chui lên.Tất cả phải có một gia đình. Ai cũng phải có mẹ, có cha. Trong thánh lễ hôm nay, chúng ta bắt gặp ba nhân vật đêm Giáng Sinh : thánh Giuse, Mẹ Maria và Chúa Giêsu.

 

Thật vậy, hôm nay Giáo Hội long trọng mừng lễ Thánh Gia :” Phúc thay người ở trong Nhà Chúa. Họ luôn luôn được hát mừng Ngài “( TV 83,6 ). Thánh Gia xét theo bình diện trần thế, gia đình của Chúa Giêsu chỉ là một gia đình bình thường, đủ ăn, đủ mặc, nếu không nói được là nghèo. Tuy nhiên, xét theo phương diện quyền thế, lẽ dĩ nhiên không ai có thể so sánh với Ba Đấng : Chúa Giêsu, Mẹ Maria và thánh Giuse. Chúa Giêsu chính là Đấng Emmanuen, Thiên-Chúa-ở-cùng-chúng-tôi “. Ngài là hình ảnh của Thiên Chúa vô hình…Và Ngài đã giảng hòa cả vạn vật nhờ Ngài và cho Ngài, đã ban lại bình an nhờ Bửu Huyết đổ ra nơi Thập Giá, cho mọi vật trên trời, dưới đất “ ( Cl 1, 15-20 ). Đức Kitô là Chúa, là Vua vũ trụ, Ngài quyền năng vô cùng…Do đó, chúng ta hoàn toàn tin tưởng và phó thác nơi Ngài. Ngài đã đến để chúng ta được sống và sống dồi dào ( Ga 1,4; 14,5 ).

 

Đức Maria là Mẹ Thiên Chúa, là Nữ Vương các thiên thần và các thánh.Mẹ cũng là Mẹ của Hội Thánh, của nhân loại và của mỗi người chúng ta. Mẹ luôn có quyền thế trước mặt Thiên Chúa và trước mặt nhân loại. Thánh Bênađô đã nói một câu rất chí lý:” Tất cả những ơn lành đến với chúng ta đều qua tay Đức Mẹ “. Chính vì thế, Hội Thánh và mọi người Kitô hữu đều an tâm khi có Mẹ ở bên cạnh.

 

Thánh Giuse là Đấng công chính, đã được Thiên Chúa chọn lựa để bênh vực Mẹ Maria trước luật pháp và được chọn để làm Cha nuôi của Chúa Giêsu. Ngài có công lớn lao không ai sánh bằng vì Ngài đã nuôi dưỡng Thánh Gia, bảo vệ Mẹ Maria và Chúa Giêsu.

 

Thiên Chúa đã chọn cho Chúa Giêsu một gia đình. Chính vì thế, gia đình là nền tảng của xả hội nhân loại. Tội lỗi đã xâm nhập vào gia đình thứ nhất, gia đình của ông Ađam và bà Eva, đã phá hủy tận căn gia đình này. Thiên Chúa đã muốn cải tạo xã hội nhân loại khi sai Con Một Ngài là Chúa Giêsu đến trong một gia đình. Gia đình Nagiarét, nơi Chúa sống những ngày ẩn dật 30 năm là trường học lý tưởng cho mọi gia đình nhân loại. Nơi gia đình Nagiarét có đầy đủ mọi nhân đức cao trọng nhất : Ba Đấng đều sống khiết trinh, khiêm nhượng và vâng phục. Tất cả gia đình Nagiarét lúc nào cũng tuân phục và làm theo ý của Thiên Chúa. Lẽ dĩ nhiên khi sai Chúa đến gia đình Nagiarét, Chúa Giêsu không chỉ vâng phục thánh Giuse và Mẹ Maria nhưng Ngài còn luôn tuân phục và sống tình con thảo với Cha của Ngài là Thiên Chúa Cha. Chúa Giêsu đã hằng tuân phục thánh ý Cha và lời ngôn sứ Siméon đã tiên báo về Hài Nhi Giêsu luôn làm cho Mẹ Maria và gia đình Thánh Gia suy nghĩ. Tuy nhiên, Chúa Giêsu sau này càng lúc càng cho chúng ta hiểu được ý Chúa Cha:” Ai là Mẹ, là anh em. Đó là những ai biết nghe Lời Chúa và thực thi Lời Chúa “.

 

Chúa Giêsu luôn mời gọi con người hướng lòng lên cao hơn để hiểu thế nào là gia đình theo ý Thiên Chúa. Gia đình mà Chúa muốn không phải chỉ liên kết với nhau bằng những mối dây thịt máu, nhưng còn hướng tới sự đồng tâm nhất trí về sự vâng phục và thực thi ý của Thiên Chúa.

 

Gia đình Thánh Gia, nơi đào tạo đức ái, mẫu gương cho mọi người noi theo. Cả Ba Đấng đã quên mình để nghĩ đến người khác, phục vụ người khác. Cứ xem gương Ba Đấng phục vụ lẫn nhau chúng ta sẽ rút ra được bài học đức ái lớn lao như thế nào. Và cũng chính nơi gia đình Thánh Gia chúng ta học được bài học lao động siêu việt. Tất cả đều lao động để góp tay vào công trình sáng tạo của Thiên Chúa. Chúa Giêsu đã nói :” Cha Ta làm việc không ngừng, Ta cũng làm việc không ngừng “.

 

Vâng, gia đình là nơi đào tạo và giúp đưa con người đi vào xã hội. Gia đình cũng là Giáo Hội nhỏ, thu hẹp, trong đó đức tin được triển nở và lớn lên. Gia đình cũng giúp con người tham gia, góp tay vào công trình cứu chuộc của Chúa và đi vào xây dựng những gia đình thánh thiện, đạo đức và gia đình cũng là nơi của những con người được cứu chuộc.

 

Lạy Chúa, xin cho chúng con lòng nhiệt thành bắt chước Thánh Gia để chúng con thực thi thánh ý Chúa, dấn thân phục vụ tha nhân và sống cầu nguyện, hy sinh, bác ái. Amen.

 

Linh mục Giuse Nguyễn Hưng Lợi  DCCT