CHÚA NHẬT V MÙA CHAY

Sống và tin vào Chúa Ki-tô

 

Lắng nghe sứ điệp của bài Tin Mừng  (Gio-an 11:1-45)

          Tiếp tục giúp chúng ta tìm hiểu chân tính của Chúa Giê-su, thánh Gio-an kể lại dấu lạ Chúa cho anh La-da-rô được sống lại từ cõi chết để chứng tỏ Người là sự sống lại và sự sống đời đời, nhưng nhất là để chúng ta tin Người là “Đức Ki-tô, Con Thiên Chúa, Đấng phải đến thế gian”.

          Anh La-da-rô và hai người chị là những người bạn thân của Chúa Giê-su tại Bê-ta-ni-a.  Nhà của họ là nơi dừng chân cho Chúa và các môn đệ mỗi lần các ngài lên Giê-ru-sa-lem.  Với tình bạn thâm giao ấy, khi anh La-da-rô bệnh nặng, các chị đã cho người báo tin cho Chúa Giê-su biết.  Nhưng Người cố tình không đến ngay và muốn nhân cơ hội cái chết của anh để giúp người ta tin vào Người.  Chúa bảo các môn đệ:  “La-da-rô đã chết.  Thầy mừng cho anh em, vì Thầy đã không có mặt ở đó, để anh em tin”.  Để chúng ta tin:  đó là mục đích của phép lạ.  Anh La-da-rô được sống lại thì ngoài lợi ích cho riêng cá nhân anh, phép lạ nhằm đến lợi ích cho những người chung quanh Chúa Giê-su, dân chúng và cả chúng ta hôm nay.  Câu chuyện anh La-da-rô được sống lại khiến người ta kinh ngạc, nhưng đó chưa phải là mục đích của phép lạ.  Mục đích chính là “để anh em tin”.

          Biểu lộ lòng tin vào Chúa Giê-su trong câu chuyện này là hai chị em cô Mác-ta và Ma-ri-a.  Phong cách của hai người khác nhau và cách tuyên xưng đức tin của họ cũng khác nhau.  Cô Mác-ta dùng lời nói và cuộc đối thoại với Chúa để xác nhận:  “Con vẫn tin Thầy là Đức Ki-tô, Con Thiên Chúa, Đấng phải đến thế gian”.  Còn cô Ma-ri-a tuyên xưng đức tin bằng hành động.  Nghe tin Chúa đến, cô “vội vã đứng dậy đi ra” để gặp Người.  Khi gặp Người, cô “phủ phục dưới chân Người và nói: ‘Thưa Thầy, nếu có Thầy ở đây, em con đã không chết’.  Là niềm tin tuyệt đối, nên cô Ma-ri-a yên lặng, không cần phân trần giải thích như cô Mác-ta rằng:  “Con biết em con sẽ sống lại, khi kẻ chết sống lại trong ngày sau hết”.  Trong khi cô Mác-ta can Chúa đừng bảo người ta rời phiến đá đậy cửa mộ vì sợ xác chết nặng mùi sau khi chôn được bốn ngày, thì cô Ma-ri-a vẫn yên lặng và hoàn toàn tin tưởng vào Chúa.

          Để kết thúc câu chuyện, thánh Gio-an ghi lại rằng trong số những người chứng kiến dấu lạ Chúa thực hiện, “có nhiều kẻ đã tin vào Người”.

          Tin vào Chúa Ki-tô là điều không thể thiếu trong cuộc sống chúng ta.  Chúa Giê-su đã quả quyết về sự cần thiết phải tin vào Người:  “Ai tin vào Thầy thì dù đã chết cũng sẽ được sống.  Ai sống và tin vào Thầy, sẽ không bao giờ phải chết”.  Chúng ta là những người đã chết do tội nguyên tổ và tội riêng.  Nhưng lòng tin vào Chúa Ki-tô đem lại cho chúng ta sự sống mới được làm con cái Chúa.  Tiếp theo, đang khi sống trên trần gian này, nếu chúng ta cứ tiếp tục tin vào Chúa Ki-tô, lòng tin ấy sẽ đưa chúng ta tới sự sống vĩnh cửu.  Như thế, rõ ràng lòng tin vào Chúa Ki-tô đã mở ra cho chúng ta một hướng đi:  từ thân phận tội lỗi và thù nghịch Thiên Chúa, chúng ta được làm con cái Người, rồi từ thân phận sống như con cái Chúa, chúng ta sẽ tiến về sự sống vĩnh cửu bên cạnh Thiên Chúa Cha ở trên trời.

Sống sứ điệp Tin Mừng

          Chúa Giê-su thực sự đóng vai trò gì trong cuộc đời chúng ta?  Người là sự sống lại và là sự sống, nhưng không chỉ là một ý niệm hay tư tưởng trong thần học, mà là sự sống lại của chúng ta và là sự sống của chúng ta.  Có lẽ chính vì thế mà chúng ta mang danh hiệu Ki-tô hữu, nghĩa là có Chúa Ki-tô.  Chúa Ki-tô đã đem chúng ta ra khỏi quá khứ tội lỗi và sự chết để sống hiện tại làm anh chị em của Người và con cái Thiên Chúa.  Rồi trong cuộc lữ hành trần gian này, Người tiếp tục dẫn dắt chúng ta nhờ Thánh Thần để       đưa chúng ta về thiên quốc.  Thiên Chúa chỉ đòi hỏi chúng ta một điều, là “ai TIN vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời” (Gio-an 3:16).  Đã sắp kết thúc mùa Chay rồi, Chúa vẫn đang chờ đợi chúng ta trả lời câu hỏi người đã hỏi cô Mác-ta:  “Con có tin thế không?”                

 

Lm. Đa-minh Trần đình Nhi


Về Trang Suy Niệm Chủ Nhật Năm A