CHÚA NHẬT 14 THƯỜNG NIÊN

Học biết với Chúa Giê-su

 

Lắng nghe sứ điệp của bài Tin Mừng  (Mát-thêu 11:25-30)

          Có khi nào chúng ta lưu ý một chút đến đoạn Tin Mừng được sắp xếp như thế nào không?  Bài Tin Mừng hôm nay chia làm ba đoạn ngắn với những ý tưởng rõ ràng.

          Trước hết là lời cầu nguyện của Chúa Giê-su dâng lên Chúa Cha, một lời cầu nguyện để ngợi khen việc làm của Người.  Đó là Chúa Cha đã “mặc khải mầu nhiệm Nước Trời cho những người bé mọn”.  Nói đến những gì là mầu nhiệm cao siêu, chúng ta thường nghĩ tới những nhà thông thái, các thần học gia lỗi lạc, những tư tưởng gia cao thâm…  Lời cầu nguyện của Chúa Giê-su làm chúng ta thắc mắc:  Tại sao Chúa Cha lại giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết mà lại cho những kẻ bé mọn?  Nếu những kẻ thông thái không hiểu được mầu nhiệm Nước Trời thì những kẻ bé mọn ngu dốt làm sao hiểu nổi!  Lý do thật đơn giản.  Đó là mầu nhiệm Nước Trời được thiết lập không phải để người ta khảo cứu và viết những bộ sách thật dầy mà trình bày những học thuyết, nhưng để người ta sống, sống theo lời dạy và gương mẫu của Chúa Giê-su.  Mầu nhiệm Nước Trời được mặc khải qua con người và sứ mệnh của Chúa Giê-su chứ không phải là mớ lý thuyết suông.  Cho nên muốn hiểu và sống mầu nhiệm Nước Trời là người ta phải gắn bó với giáo lý và lối sống của Chúa Giê-su.

          Thứ hai, Chúa Giê-su khẳng định một chân lý thật đơn giản:  Người là nhịp cầu nối liền Thiên Chúa với nhân loại.  Giữa Thiên Chúa và nhân loại là một khoảng cách vô biên, nên nhân loại không thể tự mình biết, đến và có tương quan với Thiên Chúa được.  Bởi vậy, Chúa Cha đã “giao phó mọi sự” cho Con Một và sai Người Con ấy đến với nhân loại, để nhân loại nhờ Người Con mà biết được Người Cha.  “Giao phó mọi sự” mang thật nhiều ý nghĩa.  Là tình yêu vô điều kiện của Thiên Chúa.  Là lòng thương xót thứ tha của người Cha chờ đợi những đứa con hoang đàng trở về.  Là những an ủi vỗ về của trái tim Thiên Chúa trước những nỗi khổ đau của con cái mình.  Là sức mạnh và dẫn dắt của Thánh Thần Thiên Chúa.  Là ước muốn mọi người “hãy nên hoàn hảo như Cha trên trời là Đấng hoàn hảo… Không có danh sách nào đủ để liệt kê mọi sự Thiên Chúa muốn tỏ ra cho chúng ta biết qua Chúa Giê-su.  Nếu chúng ta muốn biết bất cứ điều gì về Thiên Chúa, cứ chiêm ngưỡng Chúa Giê-su, vì Người là “hình ảnh Thiên Chúa vô hình” (Cô-lô-xê 1:15).

          Điều thứ ba là lời mời gọi.  Chúa Giê-su không mời gọi người ta hãy vào thư viện đọc sách vở thần học để tìm hiểu mầu nhiệm Nước Trời, nhưng là “Hãy mang lấy ách của tôi và hãy học với tôi”.  Có cái ách nào là êm ái ngoài cái ách tình yêu?  Đâu cần phải học lấy sự thông thái của Chúa Giê-su, nhưng là học sống gương hiền hậu và khiêm nhường của Người!  Chúa Giê-su đã từng sống kiếp người và Chúa biết thế nào là “vất vả và mang gánh nặng nề”.  Giờ đây Người mời gọi chúng ta khoác lấy cái ách tình yêu của Người, để trong tình yêu ấy chúng ta được nghỉ ngơi bồi dưỡng.  Có lẽ đây là lời mời gọi duy nhất trong Tân Ước mang lại cho chúng ta niềm an ủi và phấn khởi, nhất là trong những khó khăn thách đố của cuộc đời.  Tìm những giây phút “nghỉ ngơi bồi dưỡng” phải là một ưu tiên trong cuộc sống hằng ngày của chúng ta.

Sống sứ điệp Tin Mừng

          Mầu nhiệm Nước Trời không phải chỉ đến gần, mà ở ngay trong tâm hồn chúng ta.  Nó không phải là một cơ cấu chính trị, nhưng là một thực tại được thể hiện bằng lối sống giống như Chúa Giê-su.  Không có những bộ dân luật, hiến pháp, tuyên ngôn…, nhưng chỉ là “điều răn mới:  Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em”.  Nước Trời sẽ luôn luôn là một “mầu nhiệm” nếu người ta không muốn đón nhận chính Chúa Giê-su vào tâm hồn mình và sống làm môn đệ Người.  Trái lại, nếu chúng ta “biết rõ” người Con, tức là sống mối tương quan mật thiết với Chúa Giê-su, chúng ta sẽ biết rõ Chúa Cha và “kế hoạch yêu thương Người đã định từ trước trong Đức Ki-tô” (Ê-phê-xô 1:9).  Lời mời gọi của Chúa Giê-su hôm nay quả thực rất ý nghĩa:  Hãy đến để Người cho chúng ta được nghỉ ngơi bồi dưỡng!  Chúng ta sẽ đáp lại lời mời gọi ấy như thế nào?

 

            Lm. Đa-minh Trần đình Nhi    


Về Trang Suy Niệm Chủ Nhật Năm A