CHÚA NHẬT 16 THƯỜNG NIÊN

Xới đất làm cỏ thiêng liêng

 

Lắng nghe sứ điệp của bài Tin Mừng  (Mát-thêu 13:24-43)

          Bài giảng của Chúa Giê-su hôm nay về Nước Trời gồm có ba dụ ngôn.  Dụ ngôn Hạt cải và dụ ngôn Men trong bột diễn tả sự lớn mạnh của Nước Trời.  Trong khi đó, dụ ngôn Lúa và Cỏ lùng trình bày sự đối nghịch giữa Nước Trời và ảnh hưởng của ma quỷ tội lỗi, đối nghịch giữa công việc của hai thủ lãnh là Chúa Giê-su và Xa-tan.  Cả ba dụ ngôn không những cho chúng ta cái nhìn rất thực tế về thực tại Nước Trời nói chung, mà còn cho thấy thực tại ấy ngay trong tâm hồn mỗi người chúng ta.

          Dụ ngôn Hạt cải và Men trong bột nếu đem áp dụng cho chúng ta, thì mỗi người chúng ta được Chúa mời gọi làm hạt cải lớn lên giữa thế giới, sống những giá trị Tin Mừng và ảnh hưởng đến người khác giống như cây cải có thể là nơi cho chim trời làm tổ.  Hoặc chúng ta phải làm nắm men để thúng bột là gia đình, láng giềng, cộng đoàn và xã hội được dậy lên lối sống theo chân lý Tin Mừng.

          Với dụ ngôn Lúa và Cỏ lùng, trước hết chúng ta được mời gọi suy tư về công việc thiết lập Nước Trời của Chúa Giê-su.  “Nước Trời ví như chuyện người kia gieo giống tốt trong ruộng mình”.  Hạt giống Tin Mừng đã được Chúa Giê-su gieo rắc qua những bài giảng thật đơn sơ nhưng vô cùng phong phú.  Để củng cố cho lời giảng và biểu lộ lòng yêu thương của chính Thiên Chúa, Chúa Giê-su đã thực hiện những phép lạ chữa lành, chữa lành cả thể xác lẫn tinh thần và thiêng liêng.  Người kêu gọi các môn đệ, tuyển chọn mười hai người và đặc biệt huấn luyện họ để trở thành những cột trụ cho việc thiết lập Giáo Hội sau này.  Sau ba năm thi hành sứ vụ rao giảng, khi “đến giờ phải bỏ thế gian mà về với Chúa Cha”, Chúa Giê-su chấp nhận cuộc Thương khó, chết trên thập giá và sống lại vinh hiển.  Đó là tổng quát công việc “gieo hạt giống tốt” của Nước Trời mà Chúa Giê-su đã thực hiện trong suốt cuộc đời dương thế của Người và được tiếp tục trong Giáo Hội.

          Tuy nhiên trong cùng một mảnh đất là thế giới và song song với công việc Chúa Giê-su thiết lập Nước Trời, chúng ta lại thấy xuất hiện quyền lực đối lập của ma quỷ.  Nó thừa cơ “khi mọi người đang ngủ, đến gieo thêm cỏ lùng vào giữa lúa, rồi đi mất”.  Ma quỷ tìm đủ mọi cách để gây ảnh hưởng trên con cái Chúa và lôi kéo họ ra khỏi lối sống của Tin Mừng.  Nó thầm lặng gieo vào tâm hồn chúng ta những thói hư tật xấu, thúc giục lòng ham muốn của chúng ta mà chạy theo phù hoa thế gian.  Nó muốn làm cho “cỏ lùng” mọc thật nhanh, chèn ép lúa tốt trong đời sống đạo đức chúng ta.  Trên bình diện rộng lớn hơn, ma quỷ cho những kẻ xấu trà trộn vào cộng đồng dân Chúa làm khí cụ để nó phát huy quyền lực, làm suy giảm đi ảnh hưởng của những gì Chúa Giê-su đã thực hiện cho nhân loại.  Nó đúng là một kẻ thù nguy hiểm của Chúa Giê-su và Giáo Hội Người.  

Sống sứ điệp Tin Mừng

          Nhưng không kém phần quan trọng, đó là việc Chúa Giê-su thiết lập Nước Trời ngay trong tâm hồn mỗi người chúng ta.  Đang khi chúng ta mở lòng đón nhận hạt giống Lời Chúa, ma quỷ cũng cố gắng lôi kéo chúng ta đi theo lối sống của thế gian bằng cách gieo “cỏ lùng” vào tâm hồn chúng ta.  Nhận diện và diệt “cỏ lùng” chắc chắn là một việc không dễ làm!  Chúng ta có thể coi việc tập tành nhân đức và diệt trừ tính hư nết xấu giống như công việc gieo giống tốt và diệt cỏ lùng.  Như lúa tốt nằm bên cạnh cỏ lùng, nhân đức cũng nằm ngay bên cạnh nết xấu và đối nghịch nhau.  Do đó, muốn tập một thói quen tốt tức là nhân đức, chúng ta đồng thời cũng phải diệt trừ một thói quen xấu đối nghịch.  Thí dụ cụ thể, nếu chúng ta muốn tập khiêm nhường (nhân đức) thì chúng ta cũng phải diệt tính kiêu ngạo (nết xấu).  Muốn cho Nước Trời lớn mạnh trong tâm hồn, chúng ta cần phải để cho những hạt giống tốt là các nhân đức lớn lên và nhổ đi cỏ lùng là các nết xấu.  Chúng ta làm công việc ấy khi xét lương tâm mỗi ngày.  Nước Trời không ở xa, nhưng ngay trong tâm hồn chúng ta.  Vậy chúng ta biết mình phải làm gì rồi!  

 

Lm. Đa-minh Trần đình Nhi      


Về Trang Suy Niệm Chủ Nhật Năm A