CHÚA NHẬT 17 THƯỜNG NIÊN

Đánh đổi mọi sự để lấy Nước Trời

 

Lắng nghe sứ điệp của bài Tin Mừng  (Mát-thêu 13:44-52)

          Nếu chúng ta đã biết về sự phát triển của Nước Trời qua ba dụ ngôn Hạt cải, Men trong bột, Lúa tốt với cỏ lùng trong bài Tin Mừng tuần trước, thì hôm nay với ba dụ ngôn khác chúng ta sẽ hiểu về giá trị đích thực của Nước Trời.  Giá trị ấy được diễn tả rõ rệt qua dụ ngôn Kho báu giấu trong ruộng và dụ ngôn Viên ngọc vô giá.  Tuy nhiên bên cạnh giá trị ấy lại gặp thấy những cái vô giá trị khiến chúng ta phải cẩn thận nhận định.  Dường như hai dụ ngôn đầu cũng chỉ nhắm mục đích giới thiệu giá trị Nước Trời để đưa chúng ta tới một thái độ đúng đắn khi phải thi hành bổn phận chọn lựa và xây dựng Nước Trời.

          Đúng vậy, giá trị của Nước Trời là trên hết, không có bất cứ giá trị nào khác có thể so sánh được.  Thậm chí giá trị tuyệt đối của Nước Trời đòi hỏi người ta phải đánh đổi mọi sự, phải “vui mừng đi bán tất cả những gì mình có” để sở hữu được Nước Trời.  Chúng ta rất quen thuộc với câu truyện “Thằng Bờm có cái quạt mo”.  Giá trị của cái quạt mo đối với thằng Bờm là tuyệt đối.  Cho dù phú ông muốn đổi bằng mọi thứ đắt tiền, Bờm vẫn từ chối.  Nhưng khi phú ông xin đổi “nắm xôi” để lấy quạt, thì “Bờm cười”.  Chúng ta cứ tạm hiểu là Bờm cười vì được như ý.  Nếu như trước mặt Chúa, chúng ta là những thằng Bờm, liệu chúng ta có can đảm đổi cái quạt mo để lấy nắm xôi không?  Hay nói khác đi, chúng ta có dám bỏ đi mọi sự để “trước hết tìm kiếm Nước Thiên Chúa và đức công chính của Người” (Mát-thêu 6:33) hay không?  Cái quạt mo của thằng Bờm so sánh với nắm xôi của phú ông có lẽ còn ngang nhau, nhưng tất cả những gì chúng ta có trên đời này đem so sánh với Nước Trời thì vô cùng chênh lệch, như hữu hạn với vô biên.

          Chọn lựa Nước Trời vì giá trị tuyệt đối của nó, đó là bổn phận của chúng ta.  Vậy mà đứng trước sự chọn lựa ấy lại có hai loại người:  đón nhận và từ chối.  Thiên Chúa giăng chiếc lưới Nước Trời trên toàn thể nhân loại là mong thu nhận hết thảy “cá tốt” mà thôi.  Người ban ơn cứu độ phổ quát, muốn cho mọi người được sống đời đời với Người, không muốn một ai bị mất đi (xem Gio-an 17:12).  Ai cũng có cơ hội và khả năng làm “cá tốt”.  Vậy mà trong chiếc lưới ấy vẫn có lẫn lộn cá tốt lẫn cá xấu.  Cá tốt là những người đã dám đánh đổi mọi giá trị trần thế để sống những giá trị Tin Mừng, can đảm đi ngược lại lối sống của thế gian để thực hành lối sống gương mẫu của Chúa Ki-tô.  Còn cá xấu là những người lấy tiền bạc, của cải, danh vọng và thú vui trần thế làm mục đích cuộc đời, không muốn từ bỏ mình, vác thập giá và đi theo Chúa Ki-tô làm môn đệ Người (Mát-thêu 16:24).

 

Sống sứ điệp Tin Mừng

          Vô tri bất mộ, không biết thì không yêu mến.  Chúa Giê-su đã kết thúc các dụ ngôn về Nước Trời với lời kêu gọi hãy “học hỏi về Nước Trời”.  Người đan cử trường hợp vị kinh sư:   nhờ sử dụng lòng tin trong Cựu Ước và Tân Ước để học hỏi thêm về Nước Trời do Chúa Giê-su thiết lập nên ông đã trở thành môn đệ Chúa.  Chúng ta cũng vậy.  Học hỏi về Nước Trời là học biết về Chúa Ki-tô và giáo lý của Người.  Hơn thế nữa, chúng ta còn phải trở nên môn đệ của Người.  Kho báu hay viên ngọc quý là chính Chúa Ki-tô.  Chẳng phải tất cả chúng ta đều đã “gặp được kho báu chôn giấu trong ruộng” và đã “tìm được một viên ngọc quý”, tức là đã được diễm phúc làm con cái Chúa rồi hay sao?  Tuy nhiên chỉ mới “gặp được” hoặc “tìm được” thì chưa phải là kết thúc.  Đó mới là khởi đầu.  Chúng ta còn phải tiếp tục “bán đi tất cả những gì mình có” để sở hữu được Nước Trời.  Mà tất cả những gì chúng ta có là gì?  Là nhà lầu, xe hơi, những cuộc vui chóng tàn, những chức vị tạm bợ đời này…  Nhưng chúng không thể so sánh với giá trị tuyệt đối của Tin Mừng Chúa Ki-tô đem lại cho chúng ta.  Cho nên chúng ta phải chọn đón nhận Nước Trời bằng mọi giá, để trước hết học hỏi về Nước Trời, về giáo lý của Chúa Ki-tô và Hội Thánh, rồi thực hành những gì chúng ta đã học hỏi.  Chắc chắn khi sống như vậy, chúng ta sẽ là “cá tốt” được thu vào giỏ thiên đàng trong ngày tận thế!                   

Lm. Đa-minh Trần đình Nhi   


Về Trang Suy Niệm Chủ Nhật Năm A