CHÚA NHẬT 18 THƯỜNG NIÊN

Nỗi lòng của Vị Mục Tử

 

Lắng nghe sứ điệp của bài Tin Mừng  (Mát-thêu 14:13-21)

          Thường chúng ta chỉ nghĩ đến lời giảng Chúa Giê-su đã dạy và những phép lạ Người đã làm, nhưng ít nghĩ tới những tâm tình hay cảm xúc của Người với tư cách là một Vị Mục Tử.  Đoạn Tin Mừng ngắn hôm nay hé mở cho chúng ta thấy một chút về trái tim bằng thịt của Thiên Chúa nơi con người.

          Trước hết thánh Mát-thêu nhắc tới một khung cảnh đặc biệt:  Sau khi được tin ông Gio-an Tẩy Giả bị giết, Chúa Giê-su đã “xuống thuyền đến một chỗ hoang vắng riêng biệt”.  Địa lý vùng quanh biển hồ Ga-li-lê tương đối nhỏ bé, nên khó mà tìm được nơi thanh vắng, tránh con mắt tò mò của dân chúng.  Nhưng Chúa Giê-su vẫn tìm được, vì Người cần một không gian và thời gian tĩnh mịch để cầu nguyện và suy niệm.  Cái chết của ông Gio-an Tẩy Giả chắc chắn là đề tài cầu nguyện của Chúa.  Nhớ người lại nghĩ đến ta.  Hôm nay là ông Gio-an.  Ngày mai đến lượt mình!  Cho nên mặc dù thánh sử Mát-thêu không nói Chúa Giê-su làm gì ở nơi hoang vắng ấy thì chúng ta cũng dư hiểu.  Tóm lại chỉ là suy nghĩ và cầu nguyện, để được trung thành tiếp tục sứ mệnh và can đảm chấp nhận thánh ý Chúa Cha.

          Tuy nhiên, thuyền vừa mới tới chỗ hoang vắng, Chúa Giê-su đã phải xếp chuyện của mình lại để lo phục vụ tha nhân.  Người lại rao giảng và đông đảo dân chúng từ các thành đi bộ mà theo Người.  Lòng nhiệt thành của Vị Mục Tử đã được đáp lại.  Giảng dạy mà không có người nghe thì còn gì nản bằng!  Lòng nhiệt thành vì công việc của Chúa Cha đã nung đốt tâm hồn Chúa Giê-su và “đẹp thay trên đồi núi bước chân người loan báo tin mừng” (I-sai-a 52:7).  Nhìn đám dân chúng vất vả đi bộ theo mình, chắc chắn Chúa Giê-su cũng cảm thấy được an ủi, nhưng Người lại nghĩ đến họ hơn nghĩ đến mình.  Người thấy rõ nhu cầu thực tiễn của họ:  không chỉ đói khát lời Chúa, mà còn đói khát vì cái bụng rỗng nữa.  Bình thường Người không muốn tỏ quyền năng Thiên Chúa của mình ra, cho nên sau khi chữa lành người bệnh Người vẫn ngăn cấm không cho họ nói ra.  Nhưng bây giờ Người không thể không “chạnh lòng thương”, nên đành phải sử dụng quyền năng Thiên Chúa để lấy năm cái bánh và hai con cá mà nuôi đám đông “khoảng chừng năm ngàn đàn ông, không kể đàn bà và trẻ con”!

          Từ chuyện mình cho đến chuyện người, Chúa Giê-su đều có những tâm tình và cảm xúc bình thường như chúng ta.  Nhưng khác biệt là ở điểm Người biết tìm đến với Thiên Chúa trong cầu nguyện và suy nghĩ ở “một chỗ hoang vắng riêng biệt”, rồi Người biết “ngước mắt lên trời, dâng lời chúc tụng”.  Khác biệt ở điểm Người muốn giúp những người khác giải quyết khó khăn trước khi họ phải tự mình “vào các làng mạc mua lấy thức ăn”.  Khác biệt ở điểm Người biết “bẻ ra và chia sẻ” chính mình với tha nhân, biểu lộ tâm tình “chạnh lòng thương” qua việc làm cụ thể.  Như thế, nỗi lòng của Vị Mục Tử chẳng phải là một đề tài để chúng ta suy niệm và nhất là để hết lòng cảm tạ Người hay sao?

Sống sứ điệp Tin Mừng

          Sống đời Ki-tô hữu, chúng ta cũng giống như bao người khác trên thế giới.  Cũng lo lắng chăm sóc cho bản thân, gia đình, cộng đoàn và đất nước.  Nhưng như Chúa Giê-su, chúng ta khác biệt với người đời là do sống đức tin và bác ái.  Chúng ta có một “nơi hoang vắng riêng biệt” là khoảng thời gian và không gian mỗi ngày để một mình với Chúa trong thinh lặng cầu nguyện và kết hiệp với Chúa Giê-su Thánh Thể.  Nhưng chúng ta cũng không quên sự hiện diện của anh chị em, nhất là những người đói khát và bệnh tật, không quên những nhu cầu thiết thực của họ, để chúng ta mở lòng ra bằng trái tim của Vị Mục Tử Nhân lành, chạnh lòng thương đối với mọi người.  Đoạn Tin Mừng hôm nay không chỉ là những gì đã xảy ra hai ngàn năm trước tại Ga-li-lê.  Nhưng nó cần phải được lập lại ở đây và lúc này do chính chúng ta, lập lại trong gia đình, giáo xứ, sở làm… với những người thân, bạn bè cùng sở, giáo dân cùng xứ đạo.  Thánh Phao-lô dạy:  “Anh em hãy có những tâm tình như chính Đức Ki-tô Giê-su” (Phi-líp-phê 2:5).    

          Lm Đa-minh Trần đình Nhi       


Về Trang Suy Niệm Chủ Nhật Năm A