CHÚA NHẬT 22 THƯỜNG NIÊN

Từ đức tin tiến tới lòng mến

 

Lắng nghe sứ điệp của bài Tin Mừng  (Mát-thêu 16:21-27)

          Đức tin không chỉ vỏn vẹn là một lời tuyên xưng, nhưng là một hành trình.  Câu trả lời của ông Phê-rô “Thầy là Đấng Ki-tô, Con Thiên Chúa hằng sống” mới là khởi đầu của mặc khải Chúa Cha ban cho ông Phê-rô, cho nên ông cần phải tiếp tục đón nhận toàn bộ mặc khải ấy bằng cách tìm hiểu thêm về con người và sứ mệnh của Đấng Ki-tô.  Chúa Giê-su đã mở lời cho cuộc tìm hiểu này.  Người cho các môn đệ biết những điều Đấng Ki-tô phải thực hiện trong sứ mệnh.  Đó là:  Người phải đi Giê-ru-sa-lem, phải chịu nhiều đau khổ do các kỳ mục, các thượng tế và kinh sư gây ra, rồi bị giết chết, và ngày thứ ba sẽ trỗi dậy.

          Trong những điều Chúa Giê-su kể ra, chẳng thấy có điều nào “tốt” theo mong ước của Phê-rô và các bạn cả!  Chỉ toàn là đau khổ và chết chóc!  Người ta “đi Giê-ru-sa-lem” với niềm hy vọng có được một chức vụ trong giáo hội hoặc xã hội Ít-ra-en.  Còn Chúa Giê-su đi lên thánh đô để “bằng lòng chịu chết, chết trên cây thập tự” (Phi-líp-phê 2:8).  Người ta lên Giê-ru-sa-lem để được toàn dân vinh danh và tỏ lòng khâm phục.  Còn Chúa Giê-su lên đó để bị những vị lãnh đạo xỉ nhục, kết án tử hình chỉ vì Người đã rao giảng Tin Mừng và chữa lành bệnh tật.  Tuy nhiên bên cạnh những “thiệt thòi” ấy vẫn còn lóe lên một tia sáng hy vọng:  ngày thứ ba Người sẽ trỗi dậy.  Phê-rô và các bạn tự hỏi:  Chúa Giê-su sẽ sống lại ngày thứ ba sau khi chết hay sao?  Làm sao mà tin được điều này?  Dĩ nhiên họ đã chứng kiến Chúa cho kẻ khác sống lại từ cõi chết, nhưng tự mình sống lại thì chưa hề nghe, hoặc sẽ chẳng bao giờ có chuyện ấy.  Thế là ông Phê-rô quyết định phải hành động, phải lên tiếng khuyên Thầy đừng đi Giê-ru-sa-lem.  Ông còn “cầu xin” Thiên Chúa “đừng để cho Thầy gặp phải chuyện ấy!” 

Có thể ông Phê-rô làm như thế vì ông và các bạn không muốn vỡ mộng “ngự trên mười hai tòa mà xét xử mười hai chi tộc Ít-ra-en” (Mát-thêu 19:28).  Cũng có thể vì thực lòng yêu mến Chúa nên Phê-rô không muốn Chúa phải chết tức tưởi như vậy.  Không ngờ Chúa Giê-su lại phản ứng mãnh liệt trước “lòng tốt” của Phê-rô.  Rất nhiều khi cám dỗ đã đội lốt “lòng tốt” để lung lạc chúng ta.  Nếu vậy thì Phê-rô có bị Chúa mắng là “Xa-tan” quả cũng không oan ức!  Chúa chỉ muốn lấy tình thương để uốn nắn người môn đệ bộc trực này thôi chứ không phải vì ghét bỏ.  Ông Phê-rô cần học cách suy nghĩ theo “tư tưởng của Thiên Chúa”.

Tóm lại, Chúa Giê-su muốn sửa sai sự hiểu biết của các môn đệ về sứ mệnh của Người.  Các ông cần xác tín sứ mệnh cứu độ của Chúa và chấp nhận nó như Chúa đã chấp nhận.  Vô tri bất mộ, không biết thì không thể thực tình yêu mến.  Vì thế, việc biết Chúa Giê-su là bước đầu để người môn đệ thiết lập một tương quan cá nhân với Người và bước theo Người đến bất cứ nơi nào Người đến hoặc sai họ đi.

 

Sống sứ điệp Tin Mừng

          Trong Linh Thao của thánh I-nha-xi-ô Loyola, ngài dạy người làm tĩnh tâm, khi cầu nguyện về các mầu nhiệm cuộc đời công khai của Chúa Giê-su, hãy xin ơn “được biết Chúa Giê-su rõ ràng hơn, yêu mến Người nồng nàn hơn và theo Người trung thành hơn”.  Qua câu chuyện Tin Mừng hôm nay, Chúa Giê-su đã dạy ông Phê-rô và các bạn ông bài học đó.  Từ biết Chúa, người môn đệ phải tiếp tục những bước kế tiếp trong hành trình đức tin, là phải yêu mến Chúa và sẵn sàng làm môn đệ đi theo Chúa.

          Nhìn lại hành trình đức tin của mình, chúng ta hãy hỏi mình xem đức tin chúng ta là loại đức tin nào?  Có phải là đức tin “giậm chân tại chỗ” không?  Đức tin chúng ta có linh hoạt qua những hành động như đi theo Thầy, từ bỏ chính mình, vác thập giá mình không?  Những động từ “đi, từ bỏ, vác” đều là những hành vi nói lên sự chuyển động, chuyển động từ óc xuống tim, chuyển động từ biết Chúa đến tin và theo Chúa, chuyển động từ suy nghĩ theo tư tưởng của loài người tới suy nghĩ theo tư tưởng của Thiên Chúa.  Mà đã chuyển động thì sẽ có tấn tới, sẽ đạt được cái “hơn” mà thánh I-nha-xi-ô đã dạy chúng ta vậy!                   Lm. Đa-minh Trần đình Nhi


Về Trang Suy Niệm Chủ Nhật Năm A