CHÚA NHẬT 24 THƯỜNG NIÊN

Sự tha thứ của Chúa và của con người

 

Lắng nghe sứ điệp của bài Tin Mừng  (Mát-thêu 18:21-35)

          Chắc ông Phê-rô phải vô cùng ngạc nhiên về những lời của Chúa Giê-su:  “Thầy không bảo là tha thứ đến bảy lần, nhưng là đến bảy mươi lần bảy”.  Các ráp-bi dạy người ta phải tha thứ tới ba lần.  Ông Phê-rô đã phá kỷ lục khi tăng số lần tha thứ hơn gấp đôi, tức là bảy lần.  Có lẽ sống một thời gian với Chúa, ông đã học được nơi Người lòng quảng đại nên mới đề nghị như vậy. Thế mà Chúa Giê-su chẳng chịu thua, nâng số lần lên gấp bảy mươi lần, nói khác đi, Người muốn khẳng định tha thứ không thể bị giới hạn vào con số được, mà phải tha thứ luôn luôn.

          Chúng ta chợt thấy một chút thích thú trong cuộc “chạy đua” giữa các ráp-bi, ông Phê-rô và Chúa Giê-su về việc tha thứ.  Chúa Giê-su đã bỏ họ lại thật xa, vì Người là chính Thiên Chúa và là chính sự tha thứ!  Để giúp chúng ta hiểu được lòng tha thứ vô biên của Thiên Chúa, Chúa Giê-su kể một câu chuyện.  Một người đầy tớ kia mắc nợ chủ anh ta là một ông vua một món nợ kếch sù “mười ngàn yến vàng”.  Anh không có gì trả, dù có phải bán chính mình lẫn vợ con và hết tài sản cũng không đủ để trả nợ.  Anh khóc lóc van xin và ông vua đã tha hết nợ cho anh.  Trong khi đó, một người bạn của anh ta dù chỉ mắc nợ anh ta có “một trăm quan tiền” và “sấp mình van xin”, nhưng anh ta vẫn không tha.  Câu chuyện với những con số tượng trưng 3, 7 và 7x70 đã nói lên sự khác biệt một trời một vực giữa lòng quảng đại tha thứ của Thiên Chúa và sự hẹp hòi cũng như không chút thương xót của con người.  Sự tha thứ của Thiên Chúa được đo lường bằng tình yêu vô điều kiện và lòng thương xót, còn sự tha thứ của con người được tính toán bằng số lần hoặc sự thiệt hại.

          Làm sao chúng ta có thể vượt qua được giới hạn tha thứ của con người để tiến tới giới hạn tha thứ của Thiên Chúa đây?  Ở cuối câu chuyện Chúa Giê-su kể, ông vua đã được báo cáo về sự hẹp hòi của người đầy tớ ông đã tha nợ cho, nên ông đổi ý, không tha nợ cho anh ta nữa, mà “trao y cho lính hành hạ, cho đến ngày y trả hết nợ cho ông”.  Không phải là ông vua đã trước sau không như một, mà ông muốn đề cao lối sống tha thứ là biết mở lòng thương xót đối với người khác.  Từ kết thúc câu chuyện này, Chúa Giê-su đã áp dụng lòng tha thứ của Thiên Chúa vào đời sống của các môn đệ Người:  “Cha của Thầy trên trời cũng sẽ đối xử với anh em như thế, nếu mỗi người trong anh em không hết lòng tha thứ cho anh em mình”.  Chúa Giê-su giúp chúng ta thắng vượt sự hẹp hòi của con người để biết tha thứ như Chúa Cha và như chính Người, khi Người dạy chúng ta hãy bắt chước.  Cha nào con ấy.  Cha quảng đại tha thứ thế nào thì con cũng phải bắt chước như vậy.  Chúa Giê-su đã tha thứ những người tội lỗi thế nào, các em của Người cũng phải noi gương người Anh Cả mà tha thứ như vậy.  Từ nay chúng ta tập đo lường sự tha thứ bằng trái tim chứ không phải bằng bài toán nữa!

 

Sống sứ điệp Tin Mừng

          Đề tài tha thứ luôn luôn thực dụng đối với chúng ta, không những trong những tương quan gia đình, bạn bè, mà còn trong đời sống cộng đoàn và xã hội nữa.  Đề tài tha thứ có tầm quan trọng đến nỗi nó đã được Chúa Giê-su đưa vào kinh nguyện hằng ngày:  Xin Cha… tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con.  Bao nhiêu lần đọc kinh Lạy Cha phải là bấy nhiêu lần chúng ta xin Chúa thay thế trái tim chai đá hẹp hòi của chúng ta bằng trái tim của Người.  Tuy chúng ta biết rằng bài học tha thứ là bài học khó nuốt nhất trong các bài học, bởi vì nó mang những sắc thái và chiều kích của Thiên Chúa cách rõ rệt nhất, nhưng tha thứ cũng là dấu hiệu rõ nhất để nói lên rằng chúng ta trở giống như Cha trên trời.  Chúa Giê-su đã dạy:  Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em (Gio-an 15:12) thế nào, thì hôm nay cũng vậy, Người bảo:  Anh em hãy tha thứ cho nhau như Cha Thầy ở trên trời đã tha thứ cho anh em.  Vậy chúng ta thực tập bài học tha thứ bằng cách cảm tạ Chúa Cha đã tha thứ tội lỗi chúng ta, noi gương Chúa Giê-su trên thập giá và theo sự thúc giục của Thánh Thần.     

                  

Lm. Đa-minh Trần đình Nhi      


Về Trang Suy Niệm Chủ Nhật Năm A