CHÚA NHẬT 26 THƯỜNG NIÊN, A (2011)

Vào Nước Thiên Chúa

 

Lắng nghe sứ điệp của bài Tin Mừng  (Mát-thêu 21:28-32)

          Đối với người Pha-ri-sê và các kinh sư, Chúa Giê-su luôn nói thẳng nói thật.  Ý của Người là muốn họ nhìn thẳng vào sự thật, can đảm chấp nhận sự thật dù là phũ phàng và nhất là thành tâm thay đổi theo như sự thật đòi hỏi.  Qua bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giê-su áp dụng một “chiến thuật” mới.  Trước hết Người kể một dụ ngôn rất thường xảy ra trong cuộc sống hằng ngày:  câu chuyện một người cha bảo hai đứa con hãy đi làm vườn nho cho ông.  Người con thứ nhất lúc đầu từ chối, nhưng sau đó hối hận và đi làm theo lời cha dạy.  Còn người con thứ hai lúc đầu tỏ ra sẵn sàng, nhưng rồi lại không đi.  Sau câu chuyện, Chúa Giê-su hỏi các thượng tế và kỳ mục là đứa con nào đã làm theo ý cha.  Người muốn dẫn họ tới một chân lý không thể chối cãi.  Họ trả lời đúng:  “Người con thứ nhất”.

          Đến đây, chúng ta nghĩ rằng họ đã đoán được Chúa Giê-su muốn nói gì.  Nhưng thái độ cố chấp và kiêu căng của họ là tuy không thể chối cãi sự thật của câu chuyện dụ ngôn, nhưng lại không muốn áp dụng vào hoàn cảnh của chính họ, nên bắt buộc Chúa Giê-su phải nói thẳng với họ bằng những lời đanh thép.  Người nói lên một sự thật phũ phàng về chính họ:  Họ vỗ ngực xưng mình là những người công chính, nhưng thực ra họ còn thua kém những người thu thuế và những cô gái điếm, thua kém chính những người họ từng khinh miệt là “những kẻ tội lỗi”.  Tại sao họ lại thua kém?  Vì đứng trước cùng một lời kêu gọi sám hối của ông Gio-an Tẩy giả, “những kẻ tội lỗi” kia đã nghe lời kêu gọi của ông mà sám hối và thay đổi cuộc sống;  còn họ thì vẫn cứ cho là mình công chính, không cần làm theo lời kêu gọi của ông Gio-an.

          Trong câu chuyện dụ ngôn, ý muốn của người cha là hai đứa con ông hãy đi làm vườn nho để giúp ông và để sinh thêm hoa lợi cho gia đình.  Còn trong áp dụng dụ ngôn ấy vào cuộc sống chúng ta, Chúa Giê-su muốn chúng ta hiểu rằng Thiên Chúa Cha đã tỏ ra cho chúng ta biết ý muốn của Người qua lời giảng của ông Gio-an Tẩy giả, là chúng ta phải thay đổi cuộc sống để “vào Nước Thiên Chúa”.  Hai người con trong dụ ngôn đều là những người có lỗi với cha mình, một người có lỗi vì lúc đầu đã cãi lại lời ông, một người có lỗi vì đã lừa dối ông.  Họ khác nhau ở một điểm duy nhất:  biết hối lỗi để làm đúng theo ý của cha mình.  Trong đời sống, chúng ta đều có cả hai hình ảnh của người con, là những kẻ tội lỗi.  Vấn đề khác nhau là chúng ta muốn chọn làm người con thứ nhất, biết “hối hận” mà tin Chúa Ki-tô, hay là chọn làm người con thứ hai, chỉ “nghe lời Chúa” bằng tai mà không bao giờ thực hành lời Chúa qua việc làm.

 

Sống sứ điệp Tin Mừng

          Vườn nho của người cha trong dụ ngôn Chúa kể lúc nào cũng mở cửa đón nhận những người con của ông vào làm.  Vào làm trong đó sẽ làm cho cha mình vui lắm và dĩ nhiên còn được hưởng tất cả gia nghiệp của ông nữa.  Đó cũng là hình ảnh mời gọi chúng ta hãy “vào Nước Thiên Chúa” mà Chúa Ki-tô đã mở cửa cho tất cả mọi người không trừ ai.  Đi vào Nước Thiên Chúa là một diễn trình thay đổi.  Những người thu thuế giống như ông Mát-thêu, ông Gia-kêu và bạn bè của họ đã thay đổi cuộc sống.  Những người gái điếm giống như người phụ nữ tội lỗi đã được Chúa tha thứ tại nhà ông Si-môn thuộc nhóm Pha-ri-sêu (Lu-ca 7:26-50).  Hết thảy họ đã bắt đầu “vào Nước Thiên Chúa”, tích cực thay đổi lối sống của mình để trở thành môn đệ Chúa Giê-su.  Vào Nước Thiên Chúa là công việc chúng ta phải bắt đầu ngay từ khi còn sống, ở đây và hiện lúc này, để chúng ta sẽ đi tới đích của Nước Chúa là thiên đàng và hạnh phúc vĩnh cửu.

          Có lẽ chúng ta vẫn tự hỏi mình phải hối hận, phải thay đổi những gì?  Phải thay đổi hết, toàn bộ đời sống!  Chúng ta phải “sám hối”, nghĩa là quay lưng một trăm tám mươi độ khỏi tội lỗi để hoàn toàn hướng về Chúa.  Dĩ nhiên chúng ta không thể quay lưng ngay trong một tích tắc, nhưng lời gọi của Chúa Giê-su, ân sủng của Thiên Chúa, soi sáng của Thánh Thần và cố gắng riêng của chúng ta, tất cả sẽ giúp chúng ta tùng bước từng ngày đi trong Nước Thiên Chúa và đến với Cha trên trời của chúng ta.                                          

 

Lm. Đa-minh Trần đình Nhi

 


Về Trang Suy Niệm Chủ Nhật Năm A