CHÚA NHẬT 27 THƯỜNG NIÊN

Chúa Giê-su, đá tảng góc tường tòa nhà cứu độ

 

Lắng nghe sứ điệp của bài Tin Mừng  (Mát-thêu 21:33-43)

          Trong bài Tin Mừng tuần trước, Chúa Giê-su đã kể dụ ngôn người cha sai hai đứa con vào làm vườn nho của ông, để ám chỉ những người Pha-ri-sêu và thượng tế đã từ chối không đón nhận Nước Thiên Chúa mà Chúa Cha đã thiết lập và Chúa Giê-su đã khai mạc.  Hôm nay, Chúa Giê-su kể thêm một dụ ngôn nữa để áp dụng cho chính bản thân Người sẽ bị ngược đãi khi các nhà lãnh đạo và dân Do-thái không muốn đón nhận Người đã được Chúa Cha sai đến.

          Qua câu chuyện dụ ngôn, Chúa Giê-su ôn lại lịch sử Do-thái trong mối tương quan với Thiên Chúa.  Ít-ra-en là “vườn nho Chúa” và Người đã làm đủ cách để vườn nho ấy đem lại hoa trái phong phú.  Các đầy tớ được sai đến vườn nho là những vị ngôn sứ đem sứ điệp của Chúa đến cho dân Chúa qua nhiều thế hệ, mong họ lắng nghe và thi hành để luôn là những người con cái xứng đáng của Người.  Nhưng hầu hết các vị ngôn sứ đều bị bạc đãi, người bị đánh, kẻ bị giết, người khác bị ném đá!  Cuối cùng, “khi thời gian đã viên mãn”, Thiên Chúa Cha sai chính Con Một là Chúa Giê-su Ki-tô đến với Ít-ra-en dân Người.  Nhưng “chúng bắt lấy cậu, tống ra khỏi vườn nho và giết đi”.  Ở đây, chúng ta thấy như sống lại cuộc Thương khó và cái chết của Chúa Giê-su.  Chúa Giê-su muốn áp dụng kết luận của dụ ngôn vào chính Người, khi Người trích dẫn câu Kinh Thánh:  Tảng đá thợ xây nhà loại bỏ lại trở nên đá tảng góc tường”.

          Kỹ thuật xây nhà ngày xưa đề cao tầm quan trọng của “đá tảng góc tường”.  Ngày nay đá tảng góc tường chỉ còn là viên đá tượng trưng được sử dụng trong lễ nghi “đặt viên đá đầu tiên”, có mục đích phô trương một công trình hoặc là công cụ để “moi” tiền công đức.  Còn đá tảng góc tường đích thực và xưa kia thì khác.  Chức năng của đá tảng góc tường là làm điểm tựa chính, nối kết các viên đá khác lại với nhau để giữ sự kiên cố của nền móng và các bức tường chung quanh.  Cho nên đá tảng góc tường mà sụp đổ thì tất cả tòa nhà sẽ sụp đổ.

          Thực vậy, nếu “công trình của Chúa, công trình kỳ diệu trước mắt chúng ta” là công trình cứu độ hoặc là Nước Thiên Chúa, thì chắc chắn vai trò của Chúa Ki-tô là đá tảng góc tường không thể thiếu được.  Thánh Phao-lô đã nhiều lần lập lại tầm quan trọng này trong công thức “nhờ Người (tức là Chúa Ki-tô), với Người và trong Người” để nói lên không những vai trò đá tảng của Chúa Ki-tô mà cả vai trò liên kết và cộng tác của chúng ta với Chúa Ki-tô nữa.  Chúa Ki-tô vừa là chính ơn cứu độ, vừa là nguồn ơn cứu độ của hết thảy nhân loại.  Kế hoạch của Chúa Cha là chuẩn bị sẵn sàng phương thức cứu độ chúng ta “nhờ, với và trong Con Một là Chúa Giê-su Ki-tô” mà Người sai đến trần gian.  Tuy nhiên cứu độ không phải là việc đơn phương của Thiên Chúa và chúng ta không được thụ động để mặc Chúa làm mọi sự.  Nhưng Thiên Chúa muốn chúng ta chủ động cộng tác với nguyên nhân cứu độ là Chúa Ki-tô thì chúng ta mới được lãnh nhận hiệu quả cứu độ.  Cũng như mong ước của ông chủ vườn nho là “chúng sẽ nể con ta”, mong ước của Chúa Cha là chúng ta hãy “nể” Con của Người, hãy “vâng nghe” lời Chúa Giê-su, nhất là hãy làm môn đệ Người để Người dẫn dắt chúng ta vào Nước Thiên Chúa.

 

Sống sứ điệp Tin Mừng

          Câu cuối cùng trong bài Tin Mừng không chỉ là lời Chúa cảnh cáo các thượng tế và kỳ mục Ít-ra-en, mà cũng là lời Chúa nói riêng với mỗi người chúng ta:  “Nước Thiên Chúa Người sẽ lấy đi không cho các ông nữa, mà ban cho một dân biết làm cho Nước ấy sinh hoa lợi”.  Có khi nào chúng ta nghĩ rằng Chúa sẽ lấy đi “ơn cứu độ” khỏi chúng ta không?  Đó là những khi chúng ta từ chối không đón nhận tình yêu cứu độ của Chúa.  Là những lúc chúng ta không nhìn nhận vai trò của Chúa Giê-su.  Là khi chúng ta “đánh, giết, ném đá” những ngôn sứ của Chúa là những người giúp đỡ chúng ta tiến triển trên con đường thiêng liêng.  Là khi chúng ta không cho Chúa Giê-su hoạt động trong tâm hồn, đuổi Người ra khỏi trái tim chúng ta và “giết” Người đi do tội lỗi chúng ta.  Nhưng điều chắc chắn là chúng ta thuộc về “một dân biết làm cho Nước Thiên Chúa sinh hoa lợi”.  Tạ ơn Chúa!  Xin Chúa giúp chúng ta!

     Lm. Đa-minh Trần đình Nhi 


Về Trang Suy Niệm Chủ Nhật Năm A