CHÚA NHẬT III THƯỜNG NIÊN, năm A

Mt 4, 12-23

ĐỨC KITÔ GỌI CÁC MÔN ĐỆ

 

Thực lạ lùng khi Đức Kitô bắt đầu sứ vụ công khai rao giảng Tin Mừng. Việc đầu tiên Ngài làm là xin Gioan Tẩy Giả làm phép rửa cho mình tại sông Giođăng. Ngài nói :” Hãy sám hối vì Nước Trời đã tới gần “. Đồng thời, Ngài kêu mời một số môn đệ đi theo Ngài để Ngài dạy dỗ, truyền nghề hầu sau này nối tiếp sứ mạng của Ngài ở trần gian. Thánh sử Matthêu cho chúng ta biết tên các tông đồ mà Ngài kêu gọi và như thế, cũng có một cái gì đặc biệt nơi tên của chúng ta khi chúng ta chịu phép rửa tội.

Thánh Matthêu có thể chỉ nóichung chung về việc Chúa kêu gọi một số tông đồ đi theo Chúa. Thay vì chỉ nói cách chung chung, thánh Matthêu đã nêu tên các tông đồ Chúa Giêsu mời gọi. Các tông đồ ấy có tên là Simon ( sau này Chúa đổi tên là Phêrô), và Anrê em của Simon. Giacôbê và Gioan em Ông. Khi được Chúa kêu mời, chắc chắn các tông đồ đều vui bởi chính Chúa Giêsu gọi đích danh tên các ông. Họ đã bịn rịn nhiều lắm khi phải từ bỏ cái nghề chài lưới cha truyền con nối, cái nghề giúp họ hái ra tiền. Họ cũng đã phải cố gắng lắm mới dứt bỏ được gia đình, vợ con để đi theo Chúa Giêsu. Các tông đồ đã có cái trực giác rất nhạy khi nhận ra một điều gì đó thật khác lạ giữa Chúa Giêsu và các Kinh sư, Biệt phái, các Rabbi vv…Đúng họ đã được đức tin chiếu dọi để họ nhận ra Chúa Giêsu là Cứu Chúa, là Con Thiên Chúa. Tuy nhiên, ánh sáng đức tin lúc đầu chưa dọi chiếu như ngôn sứ Isaia đã loan báo :” Dân chúng đi trong tối tăm nay đã thấy ánh sáng lớn lao “. Ánh sáng ấy vẫn còn mờ nhạt khiến có lúc họ còn nghi ngờ Chúa, có lúc họ còn chối Chúa, có lúc họ hoàn toàn bỏ rơi Chúa trong cuộc thương khó của Người. Nhưng ánh sáng ấy không bao giờ tắt. Ánh sáng ấy vẫn lớn lên và phải đợi khi Chúa Thánh Thần hiện xuống, ánh sáng ấy đã trở thành một ngọn lửa rực sáng, chiếu soi và đã làm cho họ vững tâm bền chí, nhất nhất làm chứng cho Chúa.

Tên mỗi Kitô hữu cũng được gọi đích danh khi người Kitô hữu lãnh nhận Bí tích rửa tội. Vị Linh mục hay phó tế thay mặt Chúa gọi tên :” Maria “, “ Giuse “ “ Têrêsa “ “Phêrô “ vv…” Cha ( Thầy ) rửa con nhân danh Cha và Con và Thánh Thần “. Qua Bí tích rửa tội, mỗi Kitô hữu đều có một danh xưng mới. Tên nói lên mình là con Chúa và con của Giáo Hội. Người Kitô hữu được trao một cây nến sáng tượng trưng cho đức tin. Đức tin được trao ban và mãi mãi lớn lên theo thời gian của cuộc đời. Ánh sáng đức tin lúc mới lãnh nhận có thể chỉ lu mờ, chỉ là một đốm lửa.Nhưng qua Bí tích thêm sức, bí tích kiện toàn phép rửa tội sẽ làm cho ánh sáng đức tin ấy rực rỡ và sáng hẳn lên.

Vâng, nhờ phép rửa tội, nhờ ánh sáng đức tin kiện toàn nơi Bí tích thêm sức, và được củng cố, nuôi sống bằng Mình Máu Thánh Chúa Kitô, người Kitô hữu dần dần nhận ra Đức Kitô là Con Chiên Thiên Chúa, Đức Kitô là Đấng cứu độ, Đức Kitô là ánh sáng muôn dân. Chính vì thế, người Kitô hữu nhận ra Chúa Giêsu đã nhập thể nơi cung lòng Đức Trinh Nữ Maria bởi quyền năng siêu vời của Chúa Thánh Thần. Tin Mừng cho thấy Chúa lớn lên và đi rao giảng Nước Thiên Chúa khắp nơi. Tin mừng Nước Thiên Chúa luôn được vang lên qua các Sách Thánh và nơi lời giáo huấn của Giáo Hội. Thánh Kinh cũng dạy và cho chúng ta biết, Chúa Giêsu đã lên Giêrusalem và nơi đó, Ngài đã chịu thống khổ, chịu chết và sống lại để cứu độ nhân loại. Lòng tin cũng giúp chúng ta hiểu nhờ Mình Thánh và Máu Thánh của Chúa, chúng ta được thông phần vào sự sống thần linh của Chúa, tham dự vào sự sống kỳ diệu của sự chết và sự sống lại của Chúa.

 

 

Là Kitô hữu, chúng ta được sống dưới mái nhà chung của Giáo Hội, chúng ta đều là phần tử sống động của Hội Thánh. Chúng ta là thân thể mầu nhiệm thân xác của Đức Kitô và là chi thể của Hội Thánh Chúa Kitô. Chúng ta hạnh phúc vì được ở trong thân xác Chúa Kitô, được mặc lấy con người mới là Đức Kitô.

Chúng ta yêu mến phép rửa bởi vì chính phép rửa tội đã làm cho chúng ta trở nên Con cái Chúa, con cái của Giáo Hội. Chính nhờ phép thanh tẩy mà chúng ta làm thành Giáo Hội ở trần gian. Chúng ta đừng bao giờ nghi ngờ phép rửa, đừng bao giờ lơ là với Chúa vì chính nhờ Chúa mà chúng ta được sống và được cứu độ. Chúng ta được làm con Chúa và con của Giáo Hội cũng có nghĩa chúng ta được sai đi rao giảng Tin Mừng Nước Thiên Chúa.

Lạy Chúa Giêsu, xin ban thêm đức tin cho chúng con để chúng con luôn yêu mến Chúa vì nhờ Chúa mà chúng con được sống và có sự sống muôn đời. Amen.

 

Linh mục Giuse Nguyễn Hưng Lợi  DCCT


Về Trang Suy Niệm Chủ Nhật Năm A