CHÚA NHẬT 31 THƯỜNG NIÊN

Chúa Giê-su dạy chúng ta một lối sống

 

Lắng nghe sứ điệp của bài Tin Mừng  (Mát-thêu 23:1-12)

          Người Do-thái thời Chúa Giê-su sống dưới sự hướng dẫn của những người lãnh đạo tôn giáo là các người Pha-ri-sêu và kinh sư.  Tuy nhiên sự hướng dẫn của họ không giúp người ta sống tốt hơn là vì “họ nói mà không làm”, giảng dạy mà chính họ không thực hành điều mình giảng.  Đó là lý do tại sao Chúa Giê-su dạy dân chúng và các môn đệ một lối sống mới:  “Anh em chỉ có một Cha là Cha trên trời…, chỉ có một vị chỉ đạo là Đấng Ki-tô”.  Vậy sống như con cái Thiên Chúa và sống theo sự chỉ đạo của Chúa Ki-tô chính là lối sống mới mà Chúa Giê-su muốn chúng ta thực hành.

          Hẳn chúng ta còn nhớ có một lúc những người quá khích hoặc bài kích Công giáo đã sử dụng phần thứ hai của đoạn Tin Mừng hôm nay để lý giải chống đối việc giáo dân gọi các linh mục là cha!  Thật buồn cười vì ở đây Chúa Giê-su đâu có ý dạy chúng ta đừng gọi các linh mục là cha, mà Người chỉ có ý cho chúng ta thấy rõ mối tương quan giữa chúng ta với Thiên Chúa Cha và giữa chúng ta với chính Người.  Chúa Giê-su muốn dạy chúng ta sống mối tương quan ấy:  Nếu chúng ta muốn thực sự làm con Chúa và làm môn đệ của Thầy Giê-su thì chúng ta hãy noi gương lối sống của Chúa Giê-su là hễ đã nói thì hãy làm.

          Lối sống của Chúa Giê-su khác hẳn với lối sống của kinh sư và Pha-ri-sêu ở điểm Người đã thực hành chính những điều Người đã giảng dạy.  Chúng ta có biết bao nhiêu thí dụ lấy ra từ Tin Mừng để chứng minh cho lối sống nói và làm của Người.  Ngay trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giê-su cũng đưa ra hai thí dụ:  phục vụ và sự khiêm nhường.  Người dạy chúng ta hãy quan tâm tới nhu cầu của những người chung quanh, càng làm lớn lại càng phải để ý phục vụ.  “Làm lớn” không có nghĩa là “dùng uy mà thống trị dân và lấy quyền mà cai quản dân”, nhưng “Ai muốn làm lớn giữa anh em thì phải làm người phục vụ giữa anh em, muốn làm đầu anh em thì phải làm đầy tớ anh em” (Mát-thêu 20:25,26,27).  Gương “làm lớn” của Chúa Giê-su qua việc phục vụ là luôn quan tâm tới người khác.  Người quan tâm tới đám dân chúng đói khát khi họ theo Người để nghe Người giảng dạy.  Người quan tâm tới sự vất vả của các môn đệ nên bảo họ hãy lui vào chỗ thanh vắng mà nghỉ ngơi một chút.  Người luôn lưu ý tới những người yếu đau thể xác của dân chúng và chữa lành cho họ.  Người để ý tới cả nỗi đau tinh thần của bà mẹ mất đứa con trai độc nhất, tới tình trạng tội lỗi của người phụ nữ đến khóc lóc dưới chân Người.  Gương “làm lớn” của Chúa Giê-su còn biểu lộ qua lòng khiêm nhường của Người.  Người dạy chúng ta hãy “học với Người” vì Người hiền lành và khiêm nhượng trong lòng.  Quả thực Người đã khiêm nhường đến độ “trút bỏ vinh quang” của ngôi vị Thiên Chúa để đến sống giữa chúng ta như người nô lệ và chết như một tội nhân mà chuộc tội cho chúng ta.  Người đã “làm Thầy” nhưng lại sẵn sàng rửa chân cho các môn đệ Người.

Sống sứ điệp Tin Mừng

          Lối sống phục vụ và khiêm nhường của Chúa Giê-su đòi chúng ta phải thành thực nhìn lại cách chúng ta đối xử với anh chị em, nhất là những người chúng ta có trách nhiệm chăm sóc, thí dụ những người trong gia đình hoặc con cái chúng ta.  Là những bậc làm cha mẹ, chúng ta được Chúa ban cho “uy quyền” để dưỡng dục và dạy dỗ con cái.  Nhưng nhiều khi chúng ta lại sử dụng uy quyền ấy không đúng cách hay không đúng chỗ.  Chúng ta chỉ muốn tỏ ra uy quyền một cách độc đoán thay vì đặt uy quyền đó trong sự yêu thương dịu dàng khi thi hành sửa dạy con cái.  Chúng ta thích đứng trên cái bục cao của bậc làm cha mẹ thay vì bắt chước Chúa Giê-su cúi mình xuống rửa chân cho các môn đệ.  Cách sống “làm lớn” ấy chẳng những không đem lại kết quả tốt đẹp, mà nhiều khi còn gây nên phản kháng hoặc thái độ tiêu cực nơi con cái.

          Đối với những người chung quanh cũng vậy.  Khi chúng ta “hơn” người một chút là chúng ta có khuynh hướng dễ dàng khinh miệt anh chị em và không thích “phục vụ” họ nữa.  Một lần nữa, chúng ta hãy nhìn vào Chúa Giê-su và sống như Người đã sống!           

 

Lm. Đaminh Trần đình Nhi


Về Trang Suy Niệm Chủ Nhật Năm A