CHÚA NHẬT 5 THƯỜNG NIÊN

Muối và ánh sáng của chúng ta

 

Lắng nghe sứ điệp của bài Tin Mừng  (Mát-thêu 5:13-16)

          Nói với dân chúng, Chúa Giê-su trình bày bài học đầu tiên Tám mối Phúc, là hạnh phúc của những người biết đặt Chúa lên trên hết trong cuộc sống.  Qua bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giê-su nói với các môn đệ, Người nêu lên một lý tưởng chung cho tất cả những ai muốn làm môn đệ Người: Hãy là muối cho đời và ánh sáng cho trần gian.  Nói khác đi, làm môn đệ Chúa không chỉ vì ích lợi cho cá nhân mình, mà còn là một cộng tác viên với Chúa để biến đổi nhân loại và làm vinh danh Thiên Chúa.

          Phải chăng đó là một sứ mệnh quá lớn lao và ngoài tầm tay của Ki-tô hữu chúng ta?  Làm sao tôi có thể là “muối cho đời” và “ánh sáng cho trần gian”?  Đời tôi đây còn nhạt nhẽo vô vị, sao tôi có thể muối đời người khác cho mặn được!  Cuộc sống tôi vẫn còn bao tối tăm che phủ, sao tôi có thể soi sáng cho cuộc sống người khác được!  Chẳng lẽ Chúa đặt trên vai chúng ta một sứ mệnh không thể thực hiện?  Không đâu!  Chắc chắn Người biết chúng ta có thể thi hành và Người trợ giúp chúng ta bằng ân sủng của Người.  Chúng ta không có muối và ánh sáng, nhưng chúng ta có thể lãnh nhận muối và ánh sáng từ nơi Chúa.  Qua mối tương quan mật thiết của chúng ta với Chúa Giê-su, muối và ánh sáng của Người sẽ tràn dâng và đổ đầy tâm hồn chúng ta.  Càng gần Chúa, chúng ta càng trở nên muối mặn và ánh sáng mạnh mẽ hơn.  Vị mặn của muối và cường độ ánh sáng tăng triển tùy theo mức độ chúng ta trở nên giống Chúa Giê-su bao nhiêu.  Càng suy nghĩ và hành động giống như Người, thì vị mặn và độ sáng càng tăng thêm trong lối sống và cách đối xử của chúng ta.  Hoặc khi ấy nói như thánh Phao-lô:  “Tôi sống nhưng không phải là tôi, mà là Chúa Ki-tô sống trong tôi”.  Thực ra Chúa sử dụng chúng ta để muối đời cho mặn và soi chiếu cho mọi người.  Chúng ta chuyển tải muối và ánh sáng của Chúa đến cho anh chị em thôi.  Tuy nhiên, Chúa lại không nói “Anh em làm muối và làm ánh sáng”, nhưng Người dạy “Anh em muối và ánh sáng”.  Như thế sứ mệnh của chúng ta quả là tích cực khi chúng ta lấy muối và ánh sáng của Chúa làm muối và ánh sáng của chính mình.

Sứ mệnh chúng ta là muối cho đời và ánh sáng cho trần gian nhắm mục đích giúp anh chị em tìm thấy ý nghĩa đích thực của cuộc đời và biết sống theo thánh ý Chúa là nên thánh.  Nhưng còn một mục đích tối hậu mà chính Chúa Giê-su đã đạt được và Người mời gọi chúng ta cùng chia sẻ với Người, đó là để “tôn vinh Cha của anh em, Đấng ngự trên trời”.  Chúng ta có những cách tôn vinh Cha trên trời bằng cầu nguyện và cảm tạ.  Nhưng cách tôn vinh ý nghĩa nhất, đó là cách Chúa Giê-su đã làm và dạy chúng ta hãy cùng làm với Người:  ánh sáng của chúng ta “phải chiếu giãi trước mặt thiên hạ, để họ thấy những việc tốt đẹp anh em làm, mà tôn vinh Cha của anh em, Đấng ngự trên trời”.        Vì thế, ánh sáng của chúng ta chiếu giãi bằng “những việc tốt đẹp” chứ không phải bằng lời nói suông hoặc hoa mỹ.

 

Sống sứ điệp Tin Mừng

          Muối và ánh sáng là hai yếu tố làm cho cuộc sống chúng ta có ý nghĩa.  Đã khi nào chúng ta phải ăn lạt hoặc sống trong tối tăm chưa?  Chắc chắn là khó chịu lắm.  Chúa muốn chúng ta “sống và sống dồi dào” (Gio-an 10:10) và Người cũng muốn chúng ta giúp anh chị em có cuộc sống ấy.  Loại muối nhạt lách, hết vị và ngọn đèn để dưới cái thùng đều không nói lên được căn tính người môn đệ đích thực của Chúa.  Vậy muốn cho muối không bao giờ nhạt và đèn không bao giờ leo lét, chúng ta phải nuôi dưỡng nó bằng “những công việc tốt đẹp”.  Mà chúng ta lại chỉ có thể có được “những công việc tốt đẹp” khi chúng ta làm theo gương mẫu hành động là Chúa Giê-su, trong tinh thần của Người là Thánh Thần và nhắm mục đích Người nhắm là làm vinh danh Thiên Chúa Cha. 

Vâng, lạy Chúa, chúng con là muối và ánh sáng của Chúa!  Xin Chúa gìn giữ và nuôi dưỡng muối và ánh sáng ấy bằng tình yêu là động lực khiến chúng con phụng sự Chúa và phục vụ anh chị em trong mọi sự!

 

Lm.  Đa-minh Trần đình Nhi               


Về Trang Suy Niệm Chủ Nhật Năm A