CHÚA NHẬT 8 THƯỜNG NIÊN

Sống Trong Sự Quan Phòng Của Chúa

 

Lắng nghe sứ điệp của bài Tin Mừng  (Mát-thêu 6:24-34)

          Trong bài Tin Mừng tuần trước Chúa Giê-su nói về việc “yêu kẻ thù”.  Bài Tin Mừng hôm nay nói về “đừng lo lắng cho ngày mai”.  Toàn những vấn đề người đời coi như là không thể thực hiện!  Nhưng cuộc đời chúng ta có được an vui hay không lại cũng tùy thuộc vào những vấn đề cốt lõi này.  Vậy Chúa Giê-su nghĩ thế nào mà lại bảo chúng ta:  “Anh em đừng lo lắng về ngày mai”?

          Để giúp chúng ta hiểu tại sao đừng lo lắng về ngày mai, Chúa Giê-su dạy chúng ta trước hết hãy quan sát thế giới Thiên Chúa đã tạo dựng.  Mọi sự trong đó đều biểu lộ vẻ đẹp giá trị của chúng và sự chăm sóc của Thiên Chúa.  Tất cả đều nói lên một chân lý:  “Thiên Chúa thấy thế là tốt đẹp” (Sáng Thế 1:10).  Dường như mọi tạo vật nói với chúng ta rằng:  Hãy nhìn kỹ chúng tôi trong vẻ đẹp và an vui Chúa đã ban cho chúng tôi, để bạn có thể nhận biết Thiên Chúa là Đấng nào và Người làm gì cho tất cả chúng ta.  Chim trời hát lên điệp khúc ấy.  Những bông huệ ngoài đồng tán dương ý kiến “Thiên Chúa thấy thế là tốt đẹp”.  Chúng sống trong sự quan phòng chăm sóc của Thiên Chúa.  Nói khác đi, chúng sống theo mục đích Chúa đã tạo dựng chúng, cho nên chúng không một chút lo lắng.  Mặc dù số phận của chúng là nay còn mai mất, nhưng chúng vẫn an tâm vì chúng luôn được Thiên Chúa cho ăn cho mặc.  Sống trong tình yêu thương chăm sóc của Thiên Chúa, đối với tạo vật thế là đủ rồi.

          Quan sát tạo vật, chúng ta nhận biết được quyền năng và tình yêu Chúa dành cho chúng, còn chúng ta thì sao?  Chúa Giê-su trả lời ngay cho chúng ta biết:  “Ôi, những kẻ kém lòng tin!”  Chúng ta khác các tạo vật ở điểm là chúng ta “kém lòng tin”.  Kém lòng tin có nghĩa là:

          - Chúng ta sống mà không nhìn nhận tình yêu quan phòng của Thiên Chúa là “Cha trên trời”.

          - Chúng ta sống mà không nhận biết sự quý giá của chính mình trước mặt Chúa.

          - Chúng ta sống mà không sống theo mục đích là “trước hết hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và đức công chính của Người”.

          Vì những lý lẽ trên nên chúng ta mới lo lắng đủ chuyện về của ăn áo mặc, trừ một điều phải ưu tiên lo lắng thì chúng ta lại chẳng quan tâm, là tìm kiếm Nước Thiên Chúa và đức công chính của Người.  Tìm kiếm Nước Thiên Chúa là lắng nghe Tin Mừng nói cho chúng ta biết phải trở nên mẫu người như Chúa Giê-su mong muốn.  Tìm kiếm đức công chính của Thiên Chúa là đáp lại tình yêu cứu độ Người tỏ ra cho chúng ta qua Con Một Người.  Chúa Giê-su đến để dạy và giúp chúng ta sắp xếp lại cuộc sống cho đúng với thứ tự ưu tiên của mọi vấn đề.  Người mời gọi chúng ta nhìn vào cuộc sống của chính Người để học hỏi và bắt chước.

 

Sống sứ điệp Tin Mừng

          Chắc hẳn Chúa Giê-su không dạy chúng ta đừng làm gì cả, mà cứ mù quáng dựa vào sự quan phòng chăm sóc của Thiên Chúa.  Chúng ta hãy đọc kỹ lại lời Chúa Giê-su:  Trước hết hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và đức công chính của Người, còn tất cả những thứ kia, Người sẽ thêm cho”.  Trước hết có nghĩa là cũng còn những việc tiếp theo sau nữa.  Ngoài việc tìm Nước Chúa và đức công chính Người, chúng ta vẫn còn những việc bổn phận hằng ngày phải làm.  Chúng ta vẫn phải kiếm cơm ăn áo mặc, chứ không phải Chúa kiếm sẵn cho chúng ta.  Người chỉ “thêm cho” chúng ta để chúng ta khỏi phải lo lắng mà thôi.

          Thực ra Chúa Giê-su không hoàn toàn nói về ý nghĩa những lo lắng vật chất, nhưng Người muốn đem lại cho đời sống chúng ta một sự quân bình.  Cuộc đời chúng ta không chỉ đo lường bằng tiền bạc, xe hơi nhà lầu hay chức tước, nhưng còn bằng những kho tàng thiêng liêng Chúa đặt nơi tâm hồn chúng ta.  Chúa Quan phòng luôn để ý “thêm cho” chúng ta sau khi chúng ta đã chu toàn bổn phận và tìm kiếm Nước Thiên Chúa.  Sống trong xã hội “ngày nào có cái khổ của ngày ấy”, điều quan trọng là chúng ta có đủ lòng tin vào sự quan phòng của Thiên Chúa hay không. 

 

Lm. Đa-minh Trần đình Nhi  


Về Trang Suy Niệm Chủ Nhật Năm A