CHÚA NHẬT 9 THƯỜNG NIÊN

Chọn lựa

 

Lắng nghe sứ điệp của bài Tin Mừng  (Mát-thêu 7:21-27)

          Lại thêm một vấn đề nhức đầu trong cuộc sống chúng ta:  chọn lựa!  Hầu như từng giờ từng ngày cuộc đời chúng ta là chọn lựa, từ miếng ăn cho đến những việc trọng đại như nghề nghiệp hoặc cưới vợ lấy chồng.  Đề tài chọn lựa này cũng không bị quên sót trong lời giảng của Chúa Giê-su, nhất là đối với việc thực hành lời Chúa.

          Tiếp nhận lời Chúa có hai cách:  lắng nghe rồi bỏ đi và lắng nghe rồi thực hành.  Trong bài giảng ở đây, Chúa Giê-su đề cập nhiều hơn tới thái độ lắng nghe lời Chúa mà không thực hành gì cả.  Chắc đó là vì bản chất con người hướng về điều xấu nhiều hơn, nên Chúa Giê-su muốn cảnh giác về thái độ đón nhận lời Chúa không đúng cách của chúng ta.  Lời Chúa được ban cho chúng ta là để soi sáng đường nẻo (Thánh Vịnh 119:105) và đưa chúng ta tới sự sống vĩnh cửu, điều mà thánh Phê-rô đã tuyên xưng:  “Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời” (Gio-an 6:68).  Dân Ít-ra-en đã đón nhận lời Chúa như Lề Luật, nhưng cách đón nhận của họ là “bằng môi bằng miệng, mà lòng họ xa Chúa”.  Chúa Giê-su cũng không muốn môn đệ Người lập lại thái độ ấy khi họ tiếp nhận lời Người qua những tiếng thưa rỗng tuyếch “lạy Chúa, lạy Chúa” mà không bao giờ thực hành những điều đã lãnh nhận.  Chẳng những Chúa Giê-su quyết liệt không chấp nhận thái độ bề ngoài giống như thái độ của những người Pha-ri-sêu, Người còn nặng lời:  “Ta không hề biết các ngươi;  xéo đi cho khuất mắt Ta, hỡi bọn làm điều gian ác”.  Đối với những kẻ nghe mà không thực hành, thì Lời Chúa dù có mong “thực hiện ý muốn của Chúa và chu toàn sứ mạng của mình” (I-sai-a 55:11) cũng đành phải chào thua thôi!  Chối từ lời Chúa, tất nhiên những kẻ ấy sẽ đi theo đường lối của thế gian và sẽ nhập với “bọn làm điều gian ác”.  Họ tự chọn lựa thuộc về bọn người ấy, bọn người “nói mà không làm” (Mát-thêu 23:3).

          Cho nên “lắng nghe và thực hành” là nền móng để Chúa và chúng ta cùng xây dựng một “tòa nhà” mới cho chúng ta và Chúa cư ngụ.  Nhờ lời Chúa làm biến đổi, chúng ta sẽ trở nên đồng hình đồng dạng với Chúa Ki-tô, như vậy chúng ta sẽ được Người nhận biết là “bạn hữu” chứ không phải “bọn làm điều gian ác”.

          Rất nhiều thứ “mưa sa, nước cuốn hay bão táp” gây trở ngại cho việc biến đổi của chúng ta nên giống Chúa và muốn sống lời Chúa!  Có những trở ngại bên trong, như khuynh hướng sống theo dục vọng, lười biếng, thích tiện nghi, ích kỷ… Cũng có những trở ngại từ bên ngoài, thí dụ sự lôi cuốn của môi trường xã hội tội lỗi, phương tiện truyền thông, phim ảnh, sách báo, sự quyến rũ của lối sống buông thả.  Chúng luôn luôn tấn công sự quyết tâm lắng nghe và thực hành lời Chúa của chúng ta.  Do đó, Chúa Giê-su mới dùng hình ảnh “xây nhà trên nền móng bằng đá” để diễn tả việc chúng ta phải tiếp nhận lời Chúa như thế nào.

Sống sứ điệp Tin Mừng

          Lắng nghe lời Chúa thì hầu như ai cũng lắng nghe cả.  Nhưng lắng nghe bằng cả đôi tai lẫn con tim mới là điều quan trọng.  Đối với lời Chúa, chúng ta cần trân trọng yêu quý vì giá trị cao vời của nó.  Lời Chúa không phải là những lời bá vơ, vô nghĩa, nhưng là những lời phát xuất từ trái tim của Thiên Chúa, lời tình yêu của người Cha muốn dạy dỗ con cái mình, của người Anh Cả là Chúa Giê-su muốn dẫn dắt các em mình.  Cho nên lắng nghe lời Chúa trong Thánh lễ hoặc đọc Kinh Thánh là điều chúng ta phải nghiêm túc thực hành.  Nhưng chính lòng yêu mến và tin vào lời Chúa sẽ đưa chúng ta đi xa hơn, tức là sống hay thực hành lời Chúa, mỗi ngày một chút, chẳng bao lâu chúng ta sẽ biến đổi lúc nào không hay.  Vì vậy trước tiên chúng ta phải chọn lựa:  Lắng nghe và thực hành lời Chúa hay lắng nghe mà không thực hành.  Ông Mô-sê đã đưa ra cho dân Ít-ra-en sự chọn lựa “được chúc phúc” nếu vâng nghe mệnh lệnh Chúa, hoặc “bị nguyền rủa” nếu không vâng nghe.  Cũng vậy, Chúa Giê-su đòi chúng ta phải chọn lựa “xây nhà trên đá” hoặc “xây nhà trên cát” khi tiếp nhận lời Người.  Sự chọn lựa sống hay chết hoàn toàn tùy thuộc chúng ta!                                                             

Lm. Đa-minh Trần đình Nhi        


Về Trang Suy Niệm Chủ Nhật Năm A