LỄ CHÚA CHỊU PHÉP RỬA

Chúa Cha và Chúa Thánh Thần trong sứ vụ của Chúa Giê-su

 

Lắng nghe sứ điệp của bài Tin Mừng  (Mát-thêu 3:13-17)

          Chúng ta thấy cảm động trước lòng khiêm tốn của thánh Gio-an Tẩy Giả.  Nhưng chúng ta cũng khâm phục khi ngài tuân lệnh Chúa Giê-su và làm phép rửa cho Người.  Thánh Gio-an hiểu rằng nếu phép rửa của ngài chỉ là dấu hiệu giúp dân chúng bắt đầu cuộc sám hối, thì đối với Chúa Giê-su phép rửa ấy lại là dấu hiệu để Người khởi đầu sứ vụ.  Cốt lõi của dấu hiệu là sự kiện Chúa Thánh Thần lấy hình chim bồ câu ngự trên Chúa Giê-su và tiếng phán của Chúa Cha.  Phải có sự diện diện của Thánh Thần thì Chúa Giê-su mới bắt đầu thi hành sứ vụ công khai.  Phải có lời sai đi của Chúa Cha “Đây là Con yêu dấu của Ta, Ta hài lòng về Người” thì Chúa Giê-su mới lên đường rao giảng và chữa lành.

          Chúa Giê-su thuyết phục ông Gio-an làm phép rửa cho Người với lý do “nên làm như vậy để giữ trọn đức công chính” là Người muốn trở nên giống với chúng ta mọi sự, trừ tội lỗi.  Người muốn hòa mình với thân phận tội lỗi của chúng ta.  Chính vì lòng khiêm nhượng ấy, Chúa Giê-su đã được Thánh Thần ngự xuống và được nghe tiếng Chúa Cha phát biểu lòng yêu thương đối với Người.  Đây chính là hành trang cần thiết để Chúa Giê-su thi hành sứ vụ:  tinh thần của Thiên Chúa và tình yêu của Người.  Tinh thần của Thiên Chúa qua sự hướng dẫn của Thánh Thần giúp Chúa Giê-su lúc nào cũng đi theo đúng đường lối của Thiên Chúa.  Sách Tin Mừng kể lại cuộc sống của Chúa Giê-su, lập đi lập lại điệp khúc “được Thánh Thần thúc đẩy, được đầy tràn Thánh Thần…”  Tinh thần Thiên Chúa đầy ắp trong lòng, nên Chúa Giê-su mới thắng được những cám dỗ của tinh thần thế gian hoặc ma quỷ.  Tinh thần và đường lối của ma quỷ thế gian đã biểu lộ trong những cám dỗ Chúa chịu ở hoang địa.  Tinh thần ấy xúi giục Người đặt ý mình trên thánh ý Chúa Cha, làm vinh danh mình thay vì làm vinh danh Chúa Cha, theo “đường tắt” thay vì phải chấp nhận cuộc Thương khó và cái chết.  Giữ vững tinh thần Thiên Chúa đã được Chúa Giê-su thực hiện không chỉ trong cám dỗ hoang địa, mà trong suốt sứ vụ.  Có lần Chúa Giê-su đã “nặng lời” với Phê-rô:  “Xa-tan! Lui lại đàng sau Thầy! Vì tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa, mà là của loài người” (Mác-cô 8:33).

          Cùng với tinh thần Thiên Chúa, Chúa Giê-su còn ôm ấp tình yêu của Thiên Chúa.  Người thi hành mọi sự trong niềm tin vào tình yêu Thiên Chúa và chân thành đáp lại tình yêu Thiên Chúa.  Tình yêu ấy bao bọc Chúa Giê-su mọi lúc mọi nơi, khi rao giảng cho dân chúng, khi chữa lành bệnh tật, khi khen ngợi đức tin lớn lao của người khác hoặc khi trách mắng người Pha-ri-sêu và kinh sư.  Sứ mệnh của Chúa Giê-su là sứ mệnh tình yêu, làm cho nhân loại biết Thiên Chúa yêu thương họ như thế nào (Gio-an 3:16).  Cho nên Chúa Giê-su phải cảm nghiệm và sống tình yêu ấy trước khi tỏ ra cho người khác.  Cuối cùng, tình yêu của Thiên Chúa đã được Người biểu lộ trọn vẹn qua cái chết trên thập giá.

 

Sống sứ điệp Tin Mừng

          Hai sức mạnh chính trong cuộc đời Chúa Giê-su đã giúp Người chu toàn sứ mệnh Thiên Chúa trao ban, đó là tinh thần và tình yêu của Thiên Chúa.  Ki-tô hữu chúng ta có khi nào tự hỏi mình về hai yếu tố ấy không?  Sống giữa trần gian, những chúng ta “không thuộc về thế gian”, không suy nghĩ và hành động theo cách của thế gian     , nhưng theo mẫu gương của Chúa Giê-su.  Chúng ta sống giữa những môi trường thiếu vắng tình yêu, nhưng lại là những người có sứ mệnh đem tình yêu đến cho mọi người.  Tình yêu và tinh thần của Thiên Chúa phải là động lực và đường lối để chúng ta làm mọi sự cho Chúa, cho tha nhân và cho chính bản thân.

 

Lm. Đaminh Trần đình Nhi


Về Trang Suy Niệm Chủ Nhật Năm A