CHÚA NHẬT II THƯỜNG NIÊN, năm A

Ga 1, 29-34

 

ĐÂY CHIÊN THIÊN CHÚA

 

Đức Kitô xuất hiện bên dòng sông Giođăng và không phải ai cũng nhận ra Ngài. Tuy nhiên, duy chỉ có Gioan Tẩy Giả là người đã nhận ra Chúa Giêsu. Từ “ Con Chiên “ mà thánh Gioan Tẩy Giả dùng để chỉ Chúa Giêsu, Đấng hiến mình vì nhân loại, Đấng cứu độ thế gian, con người. Gioan Tẩy Giả đã giới thiệu Chúa Giêsu với các môn đệ của Ông :” Đây là chiên Thiên Chúa, Đấng xóa bỏ tội trần gian “ ( Ga 1, 29 ).

 

Đối với dân Do Thái, Chiên Thiên Chúa mà thánh Gioanm Tẩy Giả nói lên gợi lại trong tâm trí họ toàn bộ giáo lý đức tin của dân riêng Thiên Chúa. Quả thực, Chiên Thiên Chúa làm cho dân Do Thái nhớ tới máu chiên trong ngày lễ Vượt Qua được bôi trên trước cửa nhà, nhờ đó họ được Thiên Chúa cứu và giải thoát toàn thể dân lưu đầy ra khỏi đất Ai Cập và đưa họ vào đất hứa để hưởng tự do, hạnh phúc. Chúng ta nhận thấy hằng năm vào dịp lễ Vượt Qua, dân Do Thái tưởng nhớ và mừng lễ Vượt Qua một cách trọng thể và hết sức trân trọng bởi vì Thiên Chúa đã giải thoát cha ông và dân tộc của họ khỏi ách nô lệ.

 

Chúa Giêsu là Đấng vô tội, là Con Chiên tinh tuyền, vẹn sạch mới có thể đổ máu ra để cứu chuộc nhân loại và chết thay cho các tội nhân. Máu của Chúa đổ ra trên thập giá tẩy xóa tội lỗi nhân loại và ban ơn thánh hóa cho con người để con người trở nên tinh tuyền, vẹn sạch. Qua lời chứng của Gioan, chúng ta hiểu được mỗi lần cử hành thánh lễ, chúng ta được hiệp thông với cái chết và sự sống lại của Chúa Kitô. Mình và Máu Chúa Kitô giúp chúng ta hiểu rõ mầu nhiệm Chúa chịu chết và sống lại. Mình và Máu của Chúa Kitô là lương thực nuôi sống con người, nuôi sống loài người. Mỗi lần Linh mục đọc :” Đây Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xóa tội trần gian “. Chúng ta tuyên xưng niềm tin vào Chúa Kitô :” Đấng đã chết, đã sống lại, và Chúa Kitô sẽ đến trong vinh quang “.

 

Chúa Giêsu đã cứu chuộc nhân loại, cứu độ con người bằng giá máu của Ngài. Chúng ta phải đáp trả lại tình yêu vô cùng cao quí của Ngài bởi vì “ Không có tình yêu nào cao vời bằng tình yêu của người hiến mạng sống vì người mình yêu “ ( Ga 15, 13 ). Chúng ta đáp trả lại tình yêu của Ngài không chỉ bằng việc thiết tha yêu mến Người, mà còn phải quyết tâm phấn đấu sống như Người.

 

Tổ phụ, cha ông những người Do Thái đã tưởng niệm lễ Vượt Qua hằng năm với lòng tin vững chắc. Ngày nay, khi nhớ lại những điều người Do Thái đã làm xưa, chúng ta được mời gọi sống Bí tích Thánh Thể cách thâm sâu :” Lạy Chúa Giêsu Kitô khi chúng con ăn bánh và uống chén này, chúng con tuyên xưng việc Chúa chịu chết, cho tới khi Chúa lại đến “.

 

Chúng ta những Kitô hữu mỗi lần nghe nói :” Đây Chiên Thiên Chúa “ là chúng ta làm chứng cho sự chết và sự sống lại của Chúa chúng ta. Làm chứng cho Chúa cũng có nghĩa là chúng ta quảng đại đáp trả lại tình thương cứu độ của Chúa.  Vâng, tất cả chúng ta đều được mời dự bữa tiệc Nước Trời, bữa tiệc cưới của Con Chiên Thiên Chúa trên thiên đàng nơi mà các tín hữu của Chúa mừng giao ước tình yêu và trung tín ( Kh 19, 9 ).

 

Con Chiên Thiên Chúa là danh xưng cao quí nhất giúp nhân loại, con người và chúng ta nhận ra Đấng Cứu Độ, đã tự hiến thân để giải thoát con người khỏi tội, Đấng đã nói :” Khi nào Ta được giương cao khỏi mặt đất, Ta sẽ kéo mọi người lên cùng Ta “.

Con Chiên Thiên Chúa làm chúng ta hiểu rõ hơn và tham dự tích cực hơn, đầy đủ hơn nơi Bí tích Thánh Thể của Chiên Thiên Chúa.

 

Lạy Chúa Giêsu, Con Chiên Thiên chúa, Đấng xóa bỏ tội lỗi nhân loại, xin thương xót chúng con. Xin ban thêm lòng tin cho chúng con để chúng con càng ngày càng yêu mến Bí tích Thánh Thể. Amen.

 

Linh mục Giuse Nguyễn Hưng Lợi  DCCT


Về Trang Suy Niệm Chủ Nhật Năm A