CHÚA NHẬT II MÙA VỌNG, năm A

Mt 3, 1-12

 

DỌN ĐƯỜNG CHO CHÚA ĐẾN

 

   Thiên Chúa sẽ tỏ mình cho nhân loại. Việc tỏ mình được các ngôn sứ loan báo: triều đại của Ngài như là một triều đại thịnh vượng, an bình, công lý. Muôn dân nước sẽ sống trong cảnh hòa bình : sói nằm chung với chiên con, trẻ con thò tay vào hang rắn mà không sợ rắn độc cắn vv…Trong Nước Thiên Chúa, người nghèo khó, kẻ thấp bé, người cùng khốn bị đẩy ra bên lề xã hội sẽ được Chúa xét xử công minh, người thấp cổ bé họng có tiếng nói như mọi người và mọi người sẽ được lãnh nhận ơn cứu độ vì Chúa là Đấng công minh, chính trực và hết mực trung thành.

 

    Hình ảnh Nước Thiên Chúa đã được ngôn sứ Isaia mô tả rất đẹp và rất ấn tượng trong bài đọc I như Thiên Chúa sẽ khai sinh một kỷ nguyên công bình vắng bóng bạo lực, hận thù và để củng cố niềm tin, niềm hy vọng vào một triều đại mới ấy, thánh Phaolô trong bài đọc 2 đã viết:” Kinh Thánh qui về Đức Kitô. Thánh Kinh mời gọi mọi người noi gương Chúa “. Do đó, để hướng dẫn nhân loại về mùa vọng, Chúa nhật II, năm A, đã giới thiệu một bộ mặt nổi bật : Thánh Gioan Tẩy Giả. Dù Ngài đã thu hút một số rất đông quần chúng nhưng Ngài không tự giới thiệu mình mà luôn hướng con người đến chỗ nhận biết Đấng Cứu Thế :” Người phải lớn lên còn tôi thì nhỏ lại “.Thánh Gioan Tẩy Giả đã mời gọi con người :” Hãy sám hối, vì Nước Trời đã gần đến “ ( Mt 3, 2 ) hoặc “ Hãy sám hối và tin vào Tin Mừng “ ( Mc 1, 15 ). Sám hối là bước đầu cần thiết cho đức tin. Không ai được tự coi mình là người công chính mà không cần sám hối. Ngay các thánh là những người đã tự nhận mình yếu hèn, tội lỗi cần phải sám hối để lãnh nhận ân sủng và sự tha thứ của Chúa. Thánh Phêrô, thánh Phaolô, thánh Augustinô, thánh Charles de Foucauld, thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu, tất cả đã phải sám hối. Nếu Mađalanêna không khóc lóc, không sám hối thì Hội Thánh đâu có một thánh nữ đã phạm tội nhiều, đã yêu nhiều, nên được tha thứ nhiều… Sám hối triệt để, quay lên Chúa để xin Chúa thứ tha và quay vào mình để nhận ra mình đầy những khiếm khuyết. Làm hòa với Chúa và với anh em là bước đường quan trọng nhất để gặp Chúa. Thánh Phaolô khuyên nhủ mọi người :” Hãy quên đi chặng đường đã qua để lao mình về phía trước “ ( Pl 3, 13 b ). Do đó, mùa vọng là mùa để noi gương Mẹ Maria suy niệm về việc Nhập Thể của Chúa Giêsu :” Người đã suy nhớ những sự việc đó và suy niệm trong lòng “ ( Lc 1, 29 ). Đọc và suy niệm các Kinh Tiền Tụng  mùa phụng vụ Giáng Sinh nhân loại sẽ nhận ra tính sâu xa của Kitô giáo về sự Nhập Thể của con Thiên Chúa, nhờ đó, mỗi người sẽ nhận ra ý nghĩa của việc dọn đường mà thánh Gioan Tiền Hô đã rao giảng, loan báo. Bây giờ chúng ta hãy suy gẫm một đoạn nhỏ trong Kinh Tiền Tụng thứ ba :”…Chính Ngôi Lời của Thiên Chúa đã mặc lấy nơi chính Người sự yếu đuối của bản tính nhân loại chúng ta và ban cho bản tính hay chết của chúng ta một giá trị bất tử “. Thánh Gioan Tẩy Giả vì thế đã không ngừng hô to, gào to cho mọi người :” Hãy dọn đường cho Chúa. Mở lối cho thẳng để Người đi. Hết mọi người sẽ được chiêm ngưỡng. Vị cứu tinh của Chúa “.

    Đón chờ Chúa có nghĩa là xây dựng triều đại của Ngài cách hòa bình, đầy tình thương và bác ái. Chính vì thế, mọi Kitô hữu phải cởi bỏ con người cũ mà mặc lấy Đức Kitô.Và để làm được việc ấy, mọi Kitô hữu và mỗi người chúng ta phải nhờ Chúa Thánh Thần :” Thánh Thần sẽ đổi mới đời sống chúng ta và dẫn đưa chúng ta tới Chúa”.

 

   Chúng ta hãy xây dựng triều đại của Thiên Chúa bằng sự thay đổi đời sống, bằng sự sám hối chân thành để “ Khi Chúa Kitô đến, Người tìm thấy chúng ta đang tỉnh thức và cầu nguyện “.

 

Lạy Chúa Giêsu, xin hãy mau tới. Maranatha ! Lạy Chúa Giêsu, xin mau tới. Amen.

 

Linh mục Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT

 


Về Trang Suy Niệm Chủ Nhật Năm A