CẦU CHO CÁC TÍN HỮU ĐÃ QUA ĐỜI

 

Lắng nghe sứ điệp của bài Tin Mừng  (Gio-an 6:37-40)

         Chúa Giê-su đã dành tất cả cuộc đời để rao giảng và thi hành thánh ý Chúa Cha.  Trong bài giảng về bánh hằng sống, tức là Thánh Thể, Người đặc biệt nói về sứ mệnh Chúa Cha đã trao phó cho Người:  sứ mệnh cứu độ nhân loại.  Đây là một sứ điệp vô cùng quan trọng, vì nó giới thiệu với chúng ta tất cả kế hoạch yêu thương Chúa Cha đã định từ muôn đời, được Chúa Giê-su Ki-tô thực hiện tại trần gian và được Chúa Thánh Thần tiếp tục cho đến ngày tận thế.  Việc cứu độ ấy đã được thể hiện nơi các thánh mà chúng ta mừng lễ hôm qua, cũng như sẽ được hoàn tất nơi các tín hữu đã qua đời, nhưng trong thời gian thanh luyện đang chờ đợi để về hưởng nhan thánh Chúa.

         Những lời Chúa Giê-su nói hôm nay trong bài Tin Mừng trích từ bài giảng của Người sau khi làm phép lạ bánh hóa nhiều.  Vậy những lời này đã cho chúng ta biết những gì về kế hoạch cứu độ?  Trước hết Chúa Giê-su giải thích cho người ta biết lý do tại sao Người hiện diện trên trần gian này.  Theo ý của Chúa Cha, Đấng đã sai Người xuống trần gian, Người phải thi hành một sứ mệnh vĩ đại với những công tác sau đây:

         - “Ai đến với tôi, tôi sẽ không loại ra ngoài”.  Đúng vậy, sách Tin Mừng đã cho chúng ta thấy Chúa Giê-su mở rộng vòng tay đón tiếp mọi người.  Chúa gặp gỡ và mời gọi mọi hạng người, từ giới Pha-ri-sêu, kinh sư, thượng tế đến những người dân chúng lam lũ làm ăn.  Chúa không chỉ tiếp nhận những người tốt như ông Na-ta-na-en, “một người Ít-ra-en đích thực, lòng dạ không có gì đen tối”, mà cả những người bị coi là xấu như ông Da-kêu, người phụ nữ tội lỗi, người phụ nữ phạm tội ngoại tình… Chúa mời gọi mọi người đến với Người, vì Nước Thiên Chúa đang ở giữa họ.

         - “Tôi sẽ không để mất một ai”.  Không những Chúa Giê-su đã rảo bước khắp thành thị và làng mạc để rao giảng Tin Mừng và chữa lành, “đi tới đâu là Người thi ân giáng phúc tới đó” (Cv 10:38), mà người còn chết trên thập giá để chuộc tội cho nhân loại, phục hồi cho mọi người căn tính làm con cái Thiên Chúa.  Thực thế, nhờ cái chết, Chúa Giê-su đã chuộc mọi người về cho Thiên Chúa, “không để mất một ai”, nhưng mọi người đều được nên công chính, nghĩa là có khả năng để sống đời sống mới và được cứu độ.

         - “Tôi sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết”.  Kế hoạch cứu độ sẽ kết thúc qua một biến cố mang tầm vóc vũ trụ, đó là ngày Phán xét chung.  Trong ngày này, “tất cả những ai đã thấy và tin vào người Con, thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết”.  Thấy và tin Chúa Giê-su là điều kiện để người ta được sống lại trong ngày Phán xét chung và được sống muôn đời.

         Các tín hữu đã qua đời mà chúng ta nhớ và cầu nguyện cho họ hôm nay là những người đã “thấy” và đã “tin vào” Chúa Ki-tô.  Chỉ có một điều là họ vẫn còn bị ảnh hưởng do những lỗi lầm tuy không hoàn toàn cắt đứt liên hệ giữa họ với Chúa và với chúng ta, nhưng họ cần được thanh luyện đủ bằng những đau khổ tạm thời nơi luyện ngục, rồi mới được trở về nhà Cha.  Vì mối tương quan với chúng ta, những người còn sống, họ vẫn cần đến những lời chuyển cầu của chúng ta.  Những Thánh lễ cầu nguyện hôm nay là một nhắc nhở để chúng ta đừng quên bổn phận giúp đỡ họ.

Sống sứ điệp Tin Mừng

         Trong ngày linh thiêng này, chúng ta hãy cảm tạ Chúa Cha vì kế hoạch cứu độ của Người, cảm tạ Chúa Con đã chết vì chúng ta khi Người thi hành kế hoạch ấy, và thề hứa đáp lại lời mời gọi nên thánh của Chúa Thánh Thần.  Chúng ta cố gắng thực hiện điều kiện để được cứu độ, là “thấy và tin vào” Chúa Ki-tô.  Chúng ta thấy Chúa không bằng con mắt thịt, nhưng nhất là thấy bằng trái tim và quyết tâm trở nên “đồng hình đồng dạng” với Người.  Đồng thời chúng ta tin vào Chúa bằng cách sống cho xứng đáng với căn tính Người đã phục hồi cho chúng ta, sống như con Chúa và như những người tin có sự sống muôn đời.      Lm. Đa-minh Trần đình Nhi                  


Suy Niệm Lời Chúa Năm A