CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG

Linh mục Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT

Cv 2, 1-11; 1 Co,3b-7.12-13; Ga 20, 19-23

 

Chúa Giêsu Phục Sinh là niềm vui cho nhân loại, đặc biệt cho các môn đệ, và cho mỗi người chúng ta. Chúa sống lại trước khi về trời đã nói với các môn đệ nhiều lần, Ngài ra đi nhưng không để các môn đệ mồ côi, nhưng sẽ xin Chúa Cha sai Chúa Thánh Thần xuống.Lời hứa của Chúa Phục Sinh đã được thực hiện. Vào ngày lễ Ngũ Tuần nghĩa là lễ Năm Mươi, Chúa Thánh Thần đã ngự xuống trên các tông đồ dưới hình lưỡi lửa và biến đổi các Ngài thành những con người mới. Chính vì thế, Chúa Giêsu chịu chết trên Thập giá là điều kiện để Ngài ban Chúa Thánh Thần cho Giáo Hội, cho nhân loại.

Chúa sống lại khi được vinh quang ngự bên hữu Thiên Chúa Cha. Ngài đã sai Chúa Thánh Thần xuống và trao ban Chúa Thánh Thần cho Giáo Hội. Chúa Thánh Thần quả thực là linh hồn của Giáo Hội.

 

Chúa Thánh Thần hiện xuống là một biến cố quan trọng, là kỷ nguyên mới, thời kỳ mới của Giáo Hội. Bởi vì, đây là thời kỳ của Chúa Thánh Thần trước khi Chúa lại đến trong ngày cánh chung, ngày sau hết để phán xét nhân loại. Chúa Thánh Thần đến :”...Ngài sẽ dẫn anh em tới sự thật trọn vẹn “ ( Ga,16, 13 ). Trong ngày Lễ Ngũ Tuần,Chúa Thánh Thần đã biến đổi lòng trí các tông đồ...Từ những con người nhát đảm, ham sống, sợ chết, các Ngài đã trở nên những chứng nhân can trường, mạnh dạn cho Chúa Phục Sinh. Các Ngài đã làm cho nhiều người ở nhiều miền, nhiều nước, nhiều quê hương, nhiều ngôn ngữ hiểu được lời của các Ngài rao giảng. Điều này cho chúng ta hiểu rõ vai trò của Chúa Thánh Thần. Nhờ Chúa Thánh Thần, chúng ta hiểu được con người trọn vẹn của Đức Kitô, hiểu được phép lạ, các việc làm và lời nói của Ngài. Nhờ Chúa Thánh Thần, chúng ta thấy Chúa Giêsu luôn luôn mới mẻ, chúng ta luôn nhận ra lời Chúa thật mới mẻ. Chúa Thánh Thần sẽ cho biết lời Chúa luôn sống động, là lưỡi gươm sắc bén, là ánh sáng soi đường cho nhân loại, cho con người, cho mỗi người. Chúa Thánh Thần luôn thổi vào Giáo Hội luồng gió mới, biến đổi và làm cho Giáo Hội luôn được đổi mới. Mỗi lúc gặp khó khăn, mỗi lúc gặp gian nan nguy khốn, Chúa Thánh Thần luôn soi sáng, biến đổi làm cho Giáo Hội tỉnh thức. Công Đồng Vaticanô II là một cuộc Hiện Xuống mới, làm cho Giáo Hội được đổi mới, được thay đổi. Bởi vì, Chúa Thánh Thần luôn sống cho Đấng đã sai mình là Đức Giêsu Kitô. Chúa Thánh Thần là sứ giả chính thức của Đức Kitô. Ngài chỉ nói những gì Đức Kitô đã nói, Ngài không nói những gì mới lạ, Ngài luôn luôn làm mới, làm sống động lời của Đức Kitô.Chúng ta nhớ lại lời của thánh Phaolô nói với Timôthê :” Hãy bảo toàn kho tàng đức tin nhờ Thánh Thần ở trong chúng ta “ ( 2 Tm 1, 14 ). Giáo Hội luôn kiên vững,hiệp nhất nhờ Chúa Thánh Thần bảo vệ, gìn giữ vv...

 

Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống như một bảo chứng sống động cho sự vươn lên của Giáo Hội. Chính Chúa Thánh Thần là hơi thở, là sinh khí sống động của Giáo Hội.Hình lưỡi lửa ngày lễ Ngũ Tuần tượng cho lửa của Chúa Thánh Thần đốt lên để sưởi ấm trần gian lạnh giá. Không có Chúa Thánh Thần, Giáo Hội của Chúa sẽ giống như những tổ chức trần gian mà thôi.Tuy nhiên, đã hơn 2.000 năm qua, Chúa Thánh Thần vẫn luôn có mặt trong Giáo Hội để bảo vệ, soi sáng, hướng dẫn Giáo Hội, nhờ thế Giáo Hội luôn đứng vững, và vươn cao tươi tốt. Chúa Thánh Thần vẫn tiếp tục hoạt động trong Giáo Hội cho đến ngày tận thế.

 

Chúa Thánh Thần cũng được Chúa trao ban cho mỗi người chúng ta khi chúng ta chịu phép rửa tội, đặc biệt khi chúng ta chịu phép thêm sức. Chúng ta phải tôn kính, yêu mến Chúa Thánh Thần.Đừng bao giờ dập tắt Chúa Thánh Thần.Chúa Thánh Thần là Đấng phù trợ chúng ta. Ngài hết sức phù trợ chúng ta, hướng dẫn, soi sáng để chúng ta luôn được đổi mới.Ngài không làm thay chúng ta, nhưng giúp chúng chúng ta làm tốt công việc của mình.

 

Lạy Chúa Thánh Thần, xin Ngài ngự đến, canh tân đổi mới đời sống chúng con...( Lời Lm Thành Tâm  ).

 

Lạy Chúa Thánh Thần, xin khơi dậy nơi chúng con những sinh lực mới để chúng con quyết tâm biến đổi.Xin Chúa Thánh Thần ban cho chúng con cái nhìn mới, sự suy nghĩ mới, một con tim mới để chúng con biết sống hiệp nhất, yêu thương nhau và nâng đỡ nhau vì chính Chúa Thánh Thần là Đấng tác tạo, đổi mới và hiệp nhất. Amen.

 

GỢI Ý ĐỂ CHIA SẺ :

 

1.Trước khi về Trời, Chúa Phục Sinh đã nhiều lần hứa với các tông đồ điều gì ?

2.Đấng phù trợ là ai ?

3.Chúa Thánh Thần là Đấng nào ?

4.Đấng phù trợ có làm thay chúng ta không ?

5.Giáo Hội sống nhờ ai ?

   


Suy Niệm Lời Chúa Năm A