LỄ MÌNH MÁU THÁNH CHÚA KI-TÔ

Chúa Ki-tô thông ban sự sống Thiên Chúa

 

Lắng nghe sứ điệp của bài Tin Mừng  (Gio-an 6:51-58)

         Nếu như chúng ta là những người Do-thái nghe Chúa Giê-su mời gọi hãy “ăn thịt và uống máu” của Người, có lẽ chúng ta cũng rùng mình và có phản ứng không khác gì họ!  Ai lại ăn thịt và uống máu người, nhất là đối với văn hóa Do-thái, vì theo luật, họ không ăn ngay cả thịt con vật chết ngạt và không uống bất cứ thứ máu gì.  Một lần nữa, Chúa Giê-su lập lại lời mời gọi hãy ăn thịt và uống máu của Người, rồi Người từ từ giải thích tại sao.  Nếu đọc chậm và suy nghĩ lời giải thích của Chúa, chúng ta sẽ dừng lại ở một ý tưởng cốt lõi giúp chúng ta chấp nhận lời mời gọi nói trên.  Đó là “Như Chúa Cha là Đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy” (Gio-an 6:57).  Sự sống Thiên Chúa là tâm điểm của sứ điệp.

         Rõ ràng là Chúa Giê-su muốn nhấn mạnh đến mục đích của lời mời gọi, và mục đích này nhắm đến sự sống “nhờ Chúa Cha” và sự sống “nhờ Chúa Giê-su”.  Trước hết Chúa Giê-su khẳng định Chúa Cha là nguồn sự sống, sự sống thể xác cũng như sự sống thiêng liêng.  Khi tạo dựng con người, Thiên Chúa ban cho họ sự sống của chính Người.  Nhưng sau khi con người sử dụng tự do của mình để chống lại Thiên Chúa và muốn tự mình tạo cho mình sự sống bằng cách “ăn trái cấm”, thì tội lỗi đi vào lịch sử nhân loại và gây hậu quả khôn lường.  Con người đã đánh mất sự sống, sự sống thiêng liêng tức liên hệ với Thiên Chúa thì bị cắt đứt, còn sự sống thể xác thì bị cái chết cướp đi.

         Tuy nhiên Chúa Cha, Đấng hằng sống, không muốn thấy cảnh mất mát lớn lao như vậy, nên Người đã có kế hoạch phục hồi cho con người cả hai sự sống ấy, sự sống thiêng liêng đang khi con người còn sống ở đời này, và sự sống thể xác khi họ được sống lại vào ngày tận thế nếu họ đã sống trong tình phụ tử với Thiên Chúa.  Vì thế, Chúa Giê-su được sai đến là để thực hiện kế hoạch này, tức phục hồi sự sống cho con người.  Người chấp nhận chết trên thập giá để phục hồi sự sống thiêng liêng cho chúng ta, nên chúng ta có được sự sống mới làm con Thiên Chúa.

         Người đến như là Lời của Thiên Chúa, để khi nhận lãnh Người (ăn thịt và uống máu Người), chúng ta sẽ sống theo lối sống của Người, nghĩa là “sống nhờ Chúa Cha”.  Lẽ sống của Chúa Giê-su là “làm theo ý Chúa Cha” và Người muốn chúng ta theo cùng một lẽ sống ấy.  Qua lời giảng và đời sống, Người dạy chúng ta sống làm sao để thể hiện tình con thảo với Thiên Chúa.  Tin Mừng là nguồn sự sống để chúng ta học hỏi và kín múc sự sống của Thiên Chúa.   

         Khi thiết lập Bí tích Thánh Thể, Chúa Giê-su đã để lại cho chúng ta một nguồn sống quan trọng giống như Lời Chúa.  Như Người đã hiện diện khi thi hành sứ vụ rao giảng Tin Mừng thế nào, thì giờ đây Người cũng hiện diện trong Thánh Thể như vậy, tức là sự hiện diện thực sự, mặc dù dưới hình thức bí tích.  Bí tích Thánh Thể thông truyền sự sống của Thiên Chúa cho chúng ta, bởi vì khi lãnh nhận Thánh Thể là chúng ta thực sự sống tình yêu của Thiên Chúa, hay nói theo lối nói của Chúa Giê-su, là chúng ta “có sự sống nơi mình”.  Tuy nhiên, với Bí tích Thánh Thể, Chúa Giê-su không dừng lại ở sự sống thiêng liêng của chúng ta ở đời này, mà Người còn muốn đưa chúng ta đến “sự sống muôn đời” nữa.  Tóm lại, diễn trình đem sự sống Thiên Chúa đến với chúng ta, Chúa Giê-su là Bánh hằng sống đang đồng hành với chúng ta trên đường đến với Chúa Cha, và Bí tích Thánh Thể chính là đoạn đường cuối cùng của hành trình về nhà Cha.

Sống sứ điệp Tin Mừng

         Để sống sứ điệp Tin Mừng hôm nay, chúng ta không thể quên lời tuyên xưng của thánh Phê-rô:  “Lạy Thầy, bỏ Thầy thì chúng con biết đến với ai?  Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời” (Gio-an 6:68).  Lời đem lại sự sống đời đời là Chúa Giê-su rao giảng Tin Mừng.  Nhưng Lời đem lại sự sống đời đời nay đang “ở lại” với chúng ta cho đến ngày tận thế cũng chính là Chúa Giê-su hiện diện thực sự trong Bí tích Thánh Thể.  Xác tín như vậy, chúng ta mới thấy tại sao phải quý trọng Thánh lễ và tại sao phải sốt sắng tham dự Thánh lễ.  Bởi vì Chúa Giê-su đem sự sống Thiên Chúa đến với chúng ta!

         Lm. Đa-minh Trần đình Nhi


Suy Niệm Lời Chúa Năm A