CHÚA VỀ TRỜI

Linh mục Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT

CHÚA NHẬT VII PHỤC SINH ( LỄ CHÚA THĂNG THIÊN ),năm A

Mt 28, 16-20

 

Chúa về trời có lẽ đã là một việc quá quen thuộc với những môn đệ của Chúa. Cụm từ Chúa Thăng Thiên hay về với Thiên Chúa Cha, vẫn là cụm từ người Công giáo học thuộc lòng khi học giáo lý. Trời có vẻ xa lạ với con người, với chúng ta và đất dường như gần gũi chúng ta hơn bởi lẽ chúng ta đang sống trên trái đất, đang sống trong thế giới này.Tuy nhiên, Chúa về trời để dọn chỗ cho các môn đệ, dọn chỗ cho chúng ta để Ngài ở đâu chúng ta cũng ở đó với Ngài.

 

Tin Mừng của Thánh Matthêu trong trích đoạn ngày hôm nay, đoan kết câu 20  ( Mt 28, 20 ) có viết :” …Và đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế “. Đúng là một lời đầy an ủi, đầy tin tưởng cho các môn đệ, cho chúng ta, cho nhân loại vì rằng Chúa về với Chúa Cha nhưng Ngài vẫn hiện diện với nhân loại mọi ngày cho đến tận thế. Ngài về trời, nhưng Ngài xin Chúa Cha sai Thánh Thần, để Thánh Thần ở với Giáo Hội, ở với mỗi người, bảo vệ, hướng dẫn Giáo Hội và mọi người. Chúa Phục Sinh đã về với Chúa Cha, ngự bên hữu Thiên Chúa Cha, nhưng Ngài vẫn hiện ra nhiều la62mn với các môn đệ, với những người thân thương để minh chứng Ngài đã sống lại thật và hôm nay ngày thứ 40, Chúa Phục Sinh lại hiện ra với các môn đệ, nhắn nhủ, dặn dò, khích lệ họ nhiều điều, rồi Ngài Thăng Thiên trước mặt các môn đệ. Đây là lần chót Chúa sống lại hiện ra với các môn đệ, các môn đệ sẽ không còn thấy Ngài hiện diện như các lần trước nữa cho đến ngày tận thế. Tuy nhiên, hôm nay Giáo Hội muốn nhân loại, con người, chúng ta nhớ tới ý nghĩa mầu nhiệm Thăng Thiên hơn là nhớ tới ngày giờ mầu nhiệm Chúa lên trời xẩy ra.


Mầu nhiệm Chúa về trời nhắc nhở chúng ta hai điều quan trọng là Chúa về trời nhưng Chúa vẫn hiện diện với chúng ta mọi ngày cho tới tận thế. Bởi vì về trời có nghĩa là Chúa Phục Sinh chuyển đổi từ sự có mặt hữu hình đến việc có mặt một cách thiêng liêng. Chúa Phục sinh từ đây không cón hiện diện cách như xưa khiến giác quan hay nói một cách khác con mắt thể xác không còn nhận ra Ngài như trước kia Ngài có mặt. Dấu hiệu để các môn đệ nhận ra Chúa Phục sinh là Ngài ban Thánh Thần xuống trên các tông đồ. Chúa Phục sinh hiện diện nơi các tông đồ, môn đệ, nơi chúng ta, trong chúng ta qua Chúa Thánh Thần. Đúng như lời nói ! Đấng Phù Trợ đến từ nơi Chúa Cha và Ngài khẳng định với các tông đồ :” Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế “.


Điều khác nữa, Chúa Thiên, nhắc nhớ chúng ta phải luôn hướng về trời. Hướng về trời, có nghĩa là chúng ta những lữ hành đang đi trong cuộc hành trình đức tin tiến về trời. Chúng ta phải phấn đấu, quảng đại, hy sinh để kiên cường tiến về nước trời. Cuộc đời hôm nay nhiều vất vả, nhiều thử thách khó khăn, nhưng với niềm tin chúng ta có một sức thu hút, thúc đẩy chúng ta đạt tới quê hương vĩnh cửu, quê hương hạnh phúc là Nước Thiên Chúa.

 

Chúng ta đang sống nơi trần gian, trên thế giới. Gian trần hay thế giới chỉ là quê hương tạm bợ, quê hương mau qua vv…Đích điểm cuối cùng chúng ta là quê trời. Do đó, chúng ta ý thức và sống tốt lành với những ngày tạm bợ ở trần gian để chúng ta tiến về Nước Thiên Đàng, Nước Thiên Chúa.

 

Chúa Giêsu khi nói với các môn đệ ở Galilê trên một ngọn núi :” Thầy đã được trao toàn quyền trên trời dưới đất. Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Cha, và Con và Thánh THần, dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em…”. Chúa truyền lệnh cho các môn đệ tiếp nối sứ mạng của Người đi truyền giáo, loan báo Nước Trời, nhưng điều quan trọng và hết sức an ủi, củng cố niềm tin, đó là Chúa hứa ở cùng các môn đệ luôn mãi.

 

Các tông đồ vững tin, không còn lo âu sợ hãi vì Chúa phục sinh luôn ở với các Ngài, luôn ở trong các Ngài. Đặc biệt Chúa Thánh Thần sẽ xuống trên các tông đồ để các Ngài có sức mạnh, can đảm làm chứng cho Chúa Phục sinh.

 

Đoạn Sách Công Vụ Tông Đồ 1, 11 viết :” Sao các Ông cứ đứng mải miết nhìn trời ? “. Các Tông Đồ đang nuối tiếc Thầy mình.Tuy vậy, các Ngài ý thức sứ mạng cao cả :” Loan báo Tin Mừng, làm chứng cho Chúa Phục Sinh” còn đang chờ đợi các Ngài. Các Ngài đã xuống núi, trở về với đời thường và làm sứ mạng Chúa Phục sinh trao phó. Chúng ta đang sống ở trần gian, chúng ta cũng đang có sứ mạng lớn lao là rao giảng Tin Mừng. Làm tròn sứ mạng làm chứng cho Chúa Phục Sinh và loan báo Tin mừng cho Chúa nhưng đồng thời cũng luôn hướng về trời để quyết tâm về trời với Chúa.

 

Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con hiểu rõ Thiên Đàng là mục đích cuối cùng chúng con đang vươn tới.Xin ban thêm lòng tin cho chúng con để chúng con hiểu rằng trần gian là tạm bợ, Nước trời là Quê hương thật, Quê hương vĩnh cửu chúng con phải vươn tới. Amen.

 

 

GỢI Ý ĐỂ CHIA SẺ :

 

1.Chúa Phục Sinh về trời trước mặt 11 môn đệ ở đâu ?

2.Chúa nói gì với các tông đồ ?

3.Chúa hứa sẽ xin Chúa Cha điều gì ?

4.Quê hương của chúng ta ở đâu ?

5.Trần gian là gì ?