GIA ĐÌNH THÁNH :CHÚA GIÊSU, MẸ MARIA

VÀ THÁNH GIUSE

Linh mục Giuse Nguyễn Hưng Lợi  DCCT

LỄ THÁNH GIA,năm A

Mt, 2,13-15.19-23

 

Khi nói về gia đình của Chúa Giêsu, chúng ta hiểu ngay Thiên Chúa đã không muốn Con Một của Ngài đi một con đường nào khác, nhưng Ngài đã chọn cho Con của Ngài một gia đình để sinh ra: Chúa Giêsu có Cha là thánh Giuse và có Mẹ là Đức Trinh Nữ Maria. Bởi đó, gia đình mang một ý nghĩa thật quan trọng, thật tuyệt vời. Chính Chúa Giêsu đã thiết lập Bí tích hôn phối.

 

Gia đình là nền tảng của xã hội.Gia đình là một Giáo hội thu nhỏ trong đó mọi thành phần sống chung cùng nhau, đùm bọc, yêu thương, giúp nhau thăng tiến.Gia đình cũng là cái nôi để con người được ấp ủ, nâng đỡ, được giáo dục để lớn trong tình yêu thương của cha của mẹ của anh chị em.Gia đình Công giáo cũng là trường học đầu tiên để con người được biết Chúa.Hôm nay, mừng lễ Thánh Gia, chúng ta thử nhìn vào Chúa Giêsu, Mẹ Maria và thánh Giuse để xác tín hơn, yêu mến hơn Ba Đấng, một gia đình tuyệt đối gương mẫu, hoàn toàn thánh thiện và đầy quyền thế. Xét về phương diện Thiên Chúa, Chúa Giêsu chính là Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Thánh Phaolô trong thư gửi tín hữu Côlôsê đã viết :” Ngài là hình ảnh của Thiên Chúa vô hình, là Trưởng tử giữa các thọ sinh, vì trong Ngài mọi vật đã được tác thành…Và Ngài đã giải hòa cả vạn vật nhờ Ngài và cho Ngài, đã ban lại bình an nhờ Máu Thánh của Ngài đổ ra nơi thập giá, cho mọi vật trên trời dưới đất “. Chính vì thế, Chúa Giêsu là Đấng ngự bên hữu Đức Chúa Cha để cầu bầu cho chúng ta. Ngài đến để chiên được sống và sống dồi dào ( Ga 10, 10 ).Đức Trinh Nữ Maria là Mẹ Thiên Chúa, là Mẹ nhân loại,Mẹ Hội Thánh và Mẹ của mỗi người chúng ta. Mẹ đã được Thiên Chúa tuyển chọn để góp tay vào chương trình cứu độ của Thiên Chúa.Mẹ Maria luôn luôn dẫn chúng ta đến với Chúa Giêsu. Thánh Giuse trước mặt Thiên Chúa thật có công lớn lao, đã có công bảo vệ Đức Mẹ, nuôi dưỡng Chúa Giêsu để Ngài được lớn lên trong tình yêu thương đầm ấm của gia đình.Chính nơi làng Nagiarét, Chúa Giêsu được thánh Giuse và Đức Mẹ yêu thương đùm bọc. Chúa được Mẹ Maria dạy nói, tập đi. Ngài cũng phải học hòa nhập với những người dân làng. Ngài cũng phải nhờ Mẹ Cha dạy cầu nguyện và cư xử theo truyền thống của cha ông. Tại gia đình Nagiarét,và nơi làng Nagiarét, Chúa Giêsu đã tiếp thu, học hỏi và sống hòa nhập để chu toàn sứ vụ nhập thể làm người…

 

Gia đình Nagiarét là gia đình lý tưởng cho mọi gia đình.Bởi vì, Thiên Chúa đã chọn cho Con Một yêu dấu của Ngài một gia đình. Ba Đấng đều cao cả,lớn lao nhưng tất cả đều khiêm nhượng, đều hòa thuận, yêu thương, tôn trọng lẫn nhau vì cả Ba Đấng đều làm theo ý Thiên Chúa.

Gia đình Nagiarét là một gia đình quên mình để nghĩ đến người khác.Đó là một gia đình yêu thương, bác ái tuyệt vời. Thánh Giuse luôn chuyên cần lao động để nuôi sống gia đình. Mẹ Maria chăm lo việc nội trợ, còn Chúa Giêsu luôn hiếu thảo đối với cha mẹ và sẵn sàng giúp đỡ cha mẹ trong mọi công việc hằng ngày.

 

Nơi gia đình Nagiarét, Ba Đấng đã cho chúng ta thấy được giá trị của lao động. Các Ngài cho chúng ta hiểu được lao động có ý nghĩa cao sâu là cứu rỗi. Nơi gia đình Nagiarét, Chúa Giêsu luôn làm theo ý Thiên Chúa, nên những vất vả, mồ hôi đổ ra, tất cả đều mang ý nghĩa cứu độ.

 

Vâng, như các mục đồng, chúng ta hãy mau mắn đi về Bêlem để tìm gặp Ba Đấng :” Các mục đồng hối hả ra đi.Tới nơi, họ gặp thấy bà Maria cùng với ông Giuse.Và gặp thấy Hài Nhi đặt trong máng cỏ “ ( Lc 2, 16 ).

 

Xin mượn lời Bénedicte Ducatel để kết bài suy niệm này :” Gia đình Nadaret là một mô hình gia đình của sự thánh thiện,lễ Thánh Gia mời gọi chúng ta hiểu rằng Ngôi Lời Nhập Thể đến trong một thế giới hiện hữu.Gia đình chúng ta là một hội thánh nhỏ, những niềm vui, nỗi buồn, sự đau khổ hay niềm hy vọng, chính là những gì Thiên Chúa muốn mạc khải trong chúng ta…Đó là những điều bình thường trong cuộc sống của chúng tôi mà chúng ta sẽ nhận ra, hãy noi gương Thánh Gia, hãy để Thiên Chúa đến và ở giữa chúng ta “.

 

Lạy Thánh Gia xin giúp mọi gia đình Công giáo luôn noi gương bắt chước Chúa Giêsu, Mẹ Maria và thánh Giuse để làm cho gia đình được hạnh phúc.Amen.

 

GỢI Ý ĐỂ CHIA SẺ :

 

1.Gia đình thánh nêu gương gì cho chúng ta ?

2.Tại sao Thiên Chúa lại chọn cho Chúa Gie6su được sinh ra trong một gia đình ?