HÃY TRỞ VỀ VỚI BỤI TRO

Linh mục Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT

THỨ TƯ LỄ TRO, năm A

Mt 6, 1-6.16-18

 

Hôm nay, Hội Thánh đưa chúng ta đi vào Mùa chay, Mùa hồng ân cứu độ.Thân phận con người liên kết với câu chuyện trình thuật của Sách Sáng Thế Ký. Thiên Chúa nhồi nắn con người bằng đất và thở sinh khí vào miệng của con người. Sự sống bắt đầu từ đó. Nên, lễ tro giúp chúng ta suy nghĩ về thân phận hay chết của con người, để từ đó, chúng ta hướng về cuộc tạo dựng của Thiên Chúa tình yêu.

 

Trình thuật tạo dựng một cách nào đó muốn giúp chúng ta hiểu cách đơn sơ về việc Thiên Chúa tạo dựng con người. Thiên Chúa lấy bùn đất nắn nên con người cho chúng ta thấy con người bởi vật chất mà ra, do đó, con người có giới hạn của vật chất. Tro bụi, đất bùn thực sự không có sự sống bởi chúng chỉ là vật chất không sinh động. Thiên Chúa thổi hơi, nghĩa là có sự sống.Con người hoàn toàn tùy thuộc vào Thiên Chúa vì sự sống và sự chết đều do Thiên Chúa. Con người sống ở trần gian luôn thuộc về Thiên Chúa, nghĩa là nhờ hơi thở của Ngài. Tổ tông xưa: Ađam và Eva vì muốn bằng Thiên Chúa, muốn tách khỏi sự lệ thuộc vào Thiên Chúa nghe lời ma quỉ, nên phản bội cùng Thiên Chúa. Chính vì thế, sự chết đã lan vào trần gian, con người chết vì mất “hơi thở”. Đó là số phận của con người.Giả sử, Ađam và Evà không phạm tội thì hơi thở đã không bị mất, con người sẽ không phải chết.

 

Lễ tro giúp chúng ta nhớ lại thân phận thụ tạo của con người. Chúng ta hoàn toàn thuộc về Thiên Chúa. Cắt đứt khỏi Thiên Chúa, mối giây liên kết sẽ không còn nữa và con người sẽ phải chết.Lễ tro cũng cho chúng ta hiểu sâu xa lòng nhân hậu, thương xót của Thiên Chúa. Đọc các Thánh vịnh, các câu xướng đáp trong ngày thứ tư lễ tro như :” Ta là thân cát bụi, sẽ trở về cát bụi” hoặc “ Hãy ăn năn sám hối. Và đón nhận Tin mừng “ ( Mc 1, 15 ). “ Chúng ta hãy thay đổi đời sống, Xức tro và ăn chay hãm mình, Khóc than vì lỗi lầm đã phạm “ ( Ge 2, 13 ) hay “ Giữa tiền đường và bàn thánh, Các tư tế chuyên phục vụ Chúa. Hãy khóc lóc nài van.Xin thứ tha,lạy Chúa, xin thứ tha tội lỗi dân Ngài, Để chúng con ca tụng Ngài luôn mãi “ ( Ge 2, 17; Et 13, 17 ) hoặc “ Lạy Chúa, xin xóa bỏ tội con “ ( Tv 50, 3 ).Những lời khẩn cầu ấy vang lên Thiên Chúa, khẩn nài lòng thương xót của Ngài.

 

Nghi thức xức tro kêu gọi nhân loại, kêu gọi con người, kêu gọi mỗi người tin tưởng, cậy trông vào lòng thương xót của Thiên Chúa. Bởi vì, Thiên Chúa thấu suốt tâm can của mỗi người, Ngài thấu rõ nhu cầu thiêng liêng của con người. Thiên Chúa yêu thương con người, yêu thương mọi người.Ngài luôn kêu gọi con người trở về, sám hối ăn năn, thay đổi đời sống để sống công chính tìm kiếm Nước Thiên Chúa.

 

Con người là thụ tạo mong manh, mỏng dòn. Con người luôn cần có ơn Chúa và sự trợ giúp của Ngài. Do đó, lời khẩn cầu của con người luôn cần thiết để Chúa đoái thương, tha thứ :” Chúng ta đã lỡ lầm phạm tội.Giờ đây xin cải quá tự tân,Kẻo bất ưng giáp mặt tử thần, Muốn ăn năn chẳng còn kịp nữa “ hoặc “ Lạy Chúa Trời, Đấng cứu độ chúng con, Xin Ngài thương phù trợ, Để danh Ngài rạng rỡ, Xin giải thoát chúng con “.

 

Lễ tro mời gọi chúng ta sám hối như lời nguyện làm phép tro :” Lạy Chúa, Chúa không muốn cho người có tội phải chết, nhưng muốn họ sám hối ăn năn.Xin dủ thương nghe lời chúng con cầu nguyện và thánh hóa nắm tro mà chúng con sẽ xức lên đầu để tỏ dấu nhìn nhận mình chỉ là thân cát bụi và sẽ trở về cát bụi. Xin giúp chúng con hằng cố gắng giữ Mùa chay thánh này để được Chúa thứ tha tội lỗi và biết sống một đời sống mới theo hình ảnh Con Chúa Phục Sinh, Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời “.

 

Lạy Chúa, xin đoái nghe và dủ lòng thương, Thật chúng con đã xúc phạm đến Ngài. Amen.

 

 

GỢI Ý ĐỂ CHIA SẺ :

 

1.Thứ tư lễ tro là gì ?

2.Tro bụi có nghĩa gì ?

3.Trình thuật tạo dựng nói lên gì ?

4.Tại sao chúng ta phải ăn chay ?

5.Sa mạc nói lên gì ?

 


Suy Niệm Lời Chúa Năm A