CHÚA NHẬT I MÙA CHAY

Cám dỗ về căn tính

 

Lắng nghe sứ điệp của bài Tin Mừng  (Mát-thêu 4:1-11)

         Có rất nhiều lần trong đời, chúng ta đã thắng được cám dỗ là vì chúng ta chợt nhớ căn tính của mình là người Công giáo.  Hôm nay trong bài Tin Mừng, thánh Mát-thêu ghi lại việc ma quỷ cám dỗ Chúa Giê-su, ít nhất đã có hai lần tên quỷ cám dỗ đề cập đến căn tính của Người:  Nếu ông là Con Thiên Chúa… Căn tính thuộc về bản chất chúng ta, nhưng lại có thể vừa là lợi khí ma quỷ dùng để xúi giục chúng ta làm điều ngược lại với căn tính, vừa là sự chắc nhở giúp chúng ta chống lại cám dỗ.  Câu chuyện Tin Mừng hôm nay thực là một bài học sống động Chúa Giê-su để lại cho chúng ta, giúp chúng ta biết phải đối phó với cám dỗ như thế nào.

         Mỗi lần nói cho Chúa Giê-su biết về căn tính của Người là “Con Thiên Chúa”, Xa-tan đều đề nghị Người hãy làm một việc để có vẻ như “chứng minh” cho căn tính ấy.  Nhưng thực ra thâm ý của Xa-tan là cám dỗ Người “khoe khoang” và kiêu hãnh với căn tính ấy.  Rồi hậu quả tiếp theo là sự kiêu căng sẽ khiến Chúa Giê-su hành động theo kế hoạch của riêng mình, chứ không theo kế hoạch của Thiên Chúa.

         Trước hết, là Con Thiên Chúa, dĩ nhiên Chúa Giê-su có đầy đủ quyền năng để “truyền cho những hòn đá hóa bánh”.  Mục tiêu của phép lạ mà Xa-tan muốn Chúa Giê-su thực hiện là gì nếu không phải chỉ là làm hết cơn đói của Chúa sau bốn mươi ngày ăn chay?  Nhưng Con Thiên Chúa không sử dụng quyền năng để thỏa mãn tư lợi, mà sau này Người sẽ biến năm cái bánh và hai con cá hóa nhiều để nuôi đám đông dân chúng!  Hơn nữa, mục đích của phép lạ biến hòn đá thành bánh chỉ là để ăn cho hết đói, còn hóa bánh ra nhiều là để biểu dương lòng nhân từ của Thiên Chúa đối với nhân loại.  Đối với cám dỗ thứ hai, Chúa Giê-su coi hành động gieo mình xuống từ nóc Đền Thờ mà vẫn được an toàn không phải là hành động của người Con tin vào sự chở che của Cha mình, nhưng là hành động thử thách quyền năng Thiên Chúa.  “Ép buộc” Thiên Chúa phải gìn giữ cho mình được an toàn thì đâu phải là hành vi do động lực tình yêu, nhưng hàm chứa những ý đồ khác.  Có thể đấy là lợi dụng căn tính Con Thiên Chúa để tạo danh tiếng cho mình, vì khi một người nhảy từ nóc đền thờ xuống mà vẫn bình yên, thì sẽ gây được tiếng vang và thán phục từ đám dân chúng!  Sau cùng, cám dỗ bái lạy ma quỷ để được lợi lộc từ các nước trên thế gian quả thực là một cám dỗ nhắm thẳng vào căn tính đích thực của Chúa Giê-su.  Nếu Người thay đổi căn tính của mình, thay vì làm Con Thiên Chúa và tùng phục Thiên Chúa thì sẽ làm con Xa-tan, Người sẽ được thỏa mãn với mọi sự của thế gian!  Nhưng Chúa Giê-su đã nắm vững lấy căn tính đích thực của Người, vì chỉ có Thiên Chúa Cha mới là Đấng để con người Giê-su bái lạy và thờ phượng mà thôi!

Sống sứ điệp Tin Mừng

         Tại sở làm, tôi thấy có người gian lận, hoặc không làm việc cần mẫn nhưng phí phạm thời giờ của sở.  Thế là tôi bị cám dỗ:  người ta làm như thế có sao đâu, vậy tại sao tôi phải chăm chỉ hoặc tránh mọi phung phí làm hại vật chất của sở làm gì?  Lúc ấy, tôi hãy nhớ lại mình là người con của Chúa, là người Công giáo!  Tại trường học, tôi thấy nhiều bạn ăn mặc lố lăng, phong cách không đàng hoàng, bồ bịch lung tung, sử dụng ma túy, có khi còn phá thai nữa.  Đôi khi tôi cũng thấy “ngứa ngáy” muốn buông theo lối sống của họ, hoặc sợ mình bị chê là cổ lỗ, không hợp thời trang, hoặc bị họ xa lánh.  Để thắng cám dỗ, tôi hãy nói với mình:  tôi chẳng phải là người Công giáo hay sao?

         Nhớ lại căn tính của mình là người Công giáo, hoặc là con cái Chúa, nhất định là một phương thức tốt để chống lại cám dỗ.  Sau khi lãnh nhận phép rửa của thánh Gio-an, Chúa Giê-su đã nghe tiếng Chúa Cha phán:  “Con là Con yêu dấu của Ta.  Con làm đẹp lòng Ta mọi bề”.  Lời khẳng định ấy nằm sâu trong tâm trí Chúa Giê-su và trở thành khí giới lợi hại và mạnh mẽ để chiến thắng mọi thứ cám dỗ.  Cũng vậy, khi được rửa tội, chúng ta thực sự là con yêu dấu của Cha trên trời và là em của anh trưởng Giê-su.  Căn tính này đòi hỏi chúng ta phải sống làm sao cho phù hợp với những danh hiệu đích thực của chúng ta!

 

                 Lm. Đa-minh Trần đình Nhi       


Suy Niệm Lời Chúa Năm A