YÊU MẾN CHÚA

Linh mục Giuse Nguyễn Hưng Lợi  DCCT

CHÚA NHẬT VI PHỤC SINH, năm A

Ga 14, 15-21

 

Đây vẫn là những lời nhắn nhủ, động viên, khích lệ của Chúa Giêsu đối với các môn đệ trước khi Chúa về Trời với Chúa Cha. Bài Tin Mừng hôm nay cũng nằm trong bài ‘ những lời từ biệt ‘ của Chúa Giêsu với các môn đệ trong đêm mừng lễ Vượt Qua với hai ý tưởng chính :” Hãy tuân giữ lệnh Chúa và Chúa sẽ xin Chúa Cha sai Đấng phù trợ đến “.Tuân giữ những lời Chúa dạy và rồi Chúa Cha sẽ gửi Đấng phù trợ ( Ga 14, 16 ) đến trợ giúp các môn đệ khi Chúa không còn hiện diện hữu hình bên họ nữa.

 

Mặc dầu Chúa biết các môn đệ yêu mến Chúa thật, nhưng Ngài vẫn nhắc nhở, khuyên bảo các môn đệ :” Yêu mến Ngài thì phải tuân giữ những điều Ngài đã dạy các ông. Bởi vì yêu mến Chúa không chỉ là tình cảm suông, không chỉ là những tâm tình thoáng qua, hời hợt, nhưng phải được thể hiện ra bằng việc làm cụ thể là tuân phục lời Chúa dạy, vâng theo thánh ý Chúa được tỏ ra qua lề luật, giới răn của Ngài, giới răn đó là mến Chúa và yêu người. Chúa Giêsu hứa với các môn đệ sẽ xin Chúa Cha ban cho các Ngài một Đấng phù trợ, Đấng đến để an ủi, trợ giúp, cầu bầu và bảo vệ các môn đệ, các tín hữu của Chúa. Thánh Gioan cũng cho thấy thế gian là thế giới kẻ thù của Thiên Chúa. Thế gian được đồng hóa với Satan, với ma quỷ vv…Chúa Giêsu nói rằng thế gian không còn thấy Ngài vì Ngài đi về với Chúa Cha, còn các môn đệ nhờ đức tin, nhận ra rằng Chúa vẫn sống.Các môn đệ được chia sẻ sự phục sinh của Chúa, nên các Ngài có được sự sống mới. Chúa yêu mến các môn đệ vì các môn đệ yêu mến Chúa, tuân giữ lời Chúa dạy, nên được Chúa Cha yêu mến.

 

Chúa Giêsu nói :” Ai yêu mến Thày sẽ được Cha Thày yêu mến và Thày cũng yêu mến và tỏ ra cho người ấy biết Thày “ ( Ga 14, 21 ).

Thiên Chúa luôn đi bước trước, yêu thương con người trước và khi con người tuân giữ luật Chúa, họ chứng tỏ họ đã đón nhận, muốn triển nở tình yêu, thăng hoa tình yêu nơi bản thân của mình và trân trọng tình yêu ấy, do đó, họ tuân giữ những điều Chúa dạy để tình yêu của Chúa không bị ứ đọng mà tình yêu của Chúa được lan tỏa đến với mọi người.  Chúa Giêsu hiểu giá trị của Lời Ngài, Lời ban sự sống, cứu độ và dẫn đưa con người tới hạnh phúc. Tuy nhiên, Lời của Chúa không thể sinh hoa kết quả nếu con người chỉ nói trên đầu môi chóp lưỡi, nói cách suông, ơ hờ, hời hợt, nhưng những điều Chúa nói cần phải đem ra thực hành với lòng yêu mến. Xưa, Chúa đã trấn an các môn đệ :” Đừng xao xuyến, đừng lo âu “. Ngài ra đi về cùng Chúa Cha nhưng ngài sẽ xin Chúa Cha sai Đấng phù trợ đến. Thánh Thần sẽ hiện diện để hướng dẫn, soi đường chỉ lối cho các môn đệ, cho mọi người. Ngày nay, Chúa cũng nhắc nhở chúng ta :” Nếu chúng ta yêu mến Chúa thì phải tuân giữ giới răn của Chúa “. Tất cả lề luật chỉ tóm gọn trong hai điều :” mến Chúa và yêu tha nhân “ ( Mt 22, 40 ). Đây là điều chính yếu. Bởi vì đó là chân lý. Chúa đã xin Chúa Cha sai Chúa Thánh Thần đến để gìn giữ Giáo Hội đi trong sự thật. Chỉ khi nào chúng ta tuân giữ giới răn Chúa, thực hành những điều Ngài dạy với lòng yêu mến.Chúng ta mới được hưởng dồi dào ân sủng, bình an và sự hiện diện của Ba Ngôi Thiên Chúa nơi tâm hồn và nơi cuộc sống trần thế này.

 

Jean-Pierre Manigne viết :” Tin mừng hôm nay, một cách đơn sơ mà tuyệt vời, nhắc đến Thiên Chúa Ba Ngôi : Cha, Con, Thánh Thần. Ba Ngôi ! trái ngược với một Thiên Chúa phiêu diêu trên mây gió, trái ngược với một ý tưởng, một thứ gì trừu tượng.Mà là vị Thiên Chúa như chúng ta đã cảm nghiệm, Đấng nhận chúng ta làm nghĩa tử, gia nghiệp chúng ta được thừa hưởng.

Phải làm gì để gia nhập gia nghiệp ấy, để thoát khỏi cảnh mồ côi lạc loài trong thế giới lạnh lẽo này ? Phải ao ước được làm nghĩa tử, ao ước hết sức mình.Suốt đời mình “.

 

Lạy Chúa Giêsu, xin Chúa củng cố đức tin cho chúng con để chúng con luôn nhận ra rằng Chúa luôn yêu thương chúng con.Chúa luôn hiện diện với chúng con và Chúa đã xin Chúa Cha sai Thánh Thần đến để biến đổi chúng con, làm cho chúng con luôn biết “ yêu mến Chúa và yêu mến đồng loại “. Amen.

 

GỢI Ý ĐỂ CHIA SẺ :

 

1.Tại sao Chúa lại nói :” Yêu mến Chúa là tuân giữ giới răn của Ngài ? “.

2.Đấng phù trợ là Đấng nào ?

3.Thần chân lý là ai ?

4.Yêu mến Chúa và yêu đồng loại tại sao lại đi song song ?

5.Chúa có bao giờ bỏ Giáo Hội không ?

 


Suy Niệm Lời Chúa Năm A