Lạy Cha, xin hãy làm vinh hiển Con Cha

Suy niệm Chúa Nhật VII Phục Sinh năm - A

 (Ga 17, 1-11a)

Khi đến giờ Ðức Giêsu qua khỏi thế gian này để về cùng Đức Chúa Cha, Người phán cùng các môn đệ nhiều điều. Người nói với họ về niềm tin, tình yên và lòng mến (Ga 12, 44-50; 14, 1-6). Người trấn an các ông bằng cách để lại bình an cho họ, truyền dạy họ mến thương nhau, đồng thời kết hợp với Người như cành nho với thân nho, ở lại trong tình yêu của Chúa Cha (Ga 14; 15). Và nhất là Người hứa xin Chúa Cha ban cho các môn đệ "Đấng Phù Trợ khác " (Ga 14, 16) để ở với các ông luôn mãi.

Chúa Giêsu đã lên Trời, chúng ta vừa cử hành biến cố ấy với niềm vui và hy vọng, nay hướng lòng về Lễ Ngũ Tuần, chờ đợi lời hứa của Chúa Giêsu với các môn đệ là xin Chúa Cha gửi Chúa Thánh Thần xuống được thực hiện. Đặt mình vào vị thế của các Tông đồ " sau khi Chúa Giêsu lên trời, Các Tông đồ xuống khỏi núi gọi là Núi Ôliu mà trở về Giêrusalem… các ông lên lầu gác… Mọi người đều đồng tâm kiên trì cầu nguyện "(Cv 1, 12-14). Giờ đây chúng ta qui tụ bên nhau, giống như các Tông đồ trong nhà Tiệc Ly để cầu nguyện. Lời Chúa Giêsu phán : " Ta sẽ không bỏ các ngươi mồ côi, Ta sẽ đến với các ngươi" (Ga 14, 18). Chắc chắn "chúng ta sẽ nhận được sức mạnh của Thánh Thần ngự xuống trên các chúng ta" (Cv 1, 8).

Trước khi ra đi về Trời, Chúa Giêsu đã tiên báo về cái chết và sống lại của mình, cũng như sự vấp ngã của các môn đệ (x. Ga 16). Sau những di ngôn từ biệt ấy, Người kết thúc bằng kinh nguyện tha thiết và cảm động (x. Ga 17).

Trước hết, Người dâng lên Thiên Chúa Cha lời cầu xin, ca tụng và tôn vinh Cha : " Lạy Cha, giờ đã đến! Xin hãy tôn vinh Con Cha, ngõ hầu Con Cha tôn vinh Cha! " (Ga 17, 1). Chúa Cha đã tôn vinh Chúa Con trên Thánh Giá và đưa về Trời, nay Chúa Giêsu xin Cha : " Con đã tôn vinh Cha. Và bây giờ xin Cha tôn vinh Con nơi Cha, trong vinh quang Con đã có nơi Cha trước khi có thế gian " (Ga 17, 4-5). Sự tôn vinh đánh dấu giờ của Chúa Giêsu đã đến, giờ đi đến cùng của sứ mạng đã được Cha trao phó là tôn vinh Cha. Sự lên Trời biểu lộ ý nghĩa cái chết của Chúa Giêsu : " Người đã hạ mình thấp hèn, trở thành vâng phục cho đến chết, và là cái chết thập giá! Bởi vậy Thiên Chúa đã siêu tôn Ngài! " (Phil 2, 8) Qua biến cố này, Cha cũng mạc khải chính mình khi suy tôn Chúa Giêsu, người con hoàn toàn vâng phục.

Nếu Chúa Giêsu xin Chúa Cha tôn vinh mình, thì đến lượt mình lại tôn vinh Chúa Cha.  Bản chất sứ mạng của Chúa Con là mạc khải và thánh hóa Danh Chúa Cha nhờ ân ban của Chúa Thánh Thần. Điều cần lưu ý ở đây là lời cầu nguyện của Chúa Giêsu đã minh nhiên qui hướng về Chúa Thánh Thần khi nói về tương quan giữa Người với Chúa Cha và món quà của Chúa Cha ban cho loài người là Chúa Thánh Thần.

Tiếp theo là những lời nguyện xin của Chúa Giêsu cho những người mà Chúa Cha ban cho, Người phó thác họ cho Chúa Cha, xin Chúa Cha gìn giữ họ luôn mãi, vì họ " còn ở trong thế gian ", nơi có nhiều khó khăn, thử thách và gian truân, họ có thể bị bách hại vì lẽ công chính, chết vì đức tin vào Chúa Giêsu, dễ dàng bị lôi cuốn vào những trào lưu chối bỏ Thiên Chúa, chối bỏ ánh sáng chân lý và sự sống. Chính vì thế, Chúa Giêsu xin Cha gìn giữ họ, để khi gặp bất cứ hoàn cảnh nào, họ vẫn kiên trung, hiệp nhất nên một trong tình yêu như Chúa Giêsu nên một với Cha của Người để làm nhân chứng cho Thiên Chúa ở trần gian này.

Noi gương Chúa Giêsu, Giáo hội mời gọi chúng ta tha thiết cầu xin, để Chúa Con tôn vinh Chúa Cha trong đời sống mỗi người chúng ta nhờ Chúa Thánh Thần. Sao cho tất cả đều qui hướng về Cha, tôn vinh Chúa Con trong sự hiệp nhất với Chúa Thánh Thần. Chúa Con đến lượt mình, tôn vinh Giáo hội bằng việc tuôn đổ trên Giáo hội cũng một Thánh Thần của Cha và Con.

Như các Tông đồ đồng tâm nhất trí trong nhà Tiệc Ly, cùng với mấy người phụ nữ, và Bà Maria mẹ Chúa Giêsu, kiên trì cầu nguyện (x. Cv 1, 12-14), chúng ta tha thiết cầu xin Chúa Thánh Thần xuống trên chúng ta. Ước mong sao danh Cha được thánh hóa nơi mỗi người chúng ta, " để ta được nên thánh và vô tì tích trước mặt Người, trong tình yêu" (x. Ep 1, 4). Cầu nguyện là điều cần thiết để đón nhận Chúa Thánh Thần vì khi cầu nguyện, chúng ta chứng tỏ mình sẵn sàng đón nhận ơn của Thiên Chúa.

Chúng ta biết rằng, chính ở trên cây Thánh Giá mà Chúa Cha tôn vinh Chúa Con. Nên khi chúng ta chịu đau khổ và bị ngược đãi vì thuộc về Chúa Kitô mà Chúa Cha suy tôn chúng ta. Chúa Cha tôn vinh chúng ta vì trong lúc bị thử thách chúng ta trở nên trở nên những người con trong Thiên Chúa, đồng hình đồng dạng với Đức Kitô. Ngài sẽ tôn vinh chúng ta vì Ngài đặt trên chúng ta Thần Khí vinh quang, Thần Khí của Ngài, sẽ ngự trên chúng ta, cho chúng ta nếm trước sự sống đời đời mà Ngài muốn ban cho chúng ta cách viên mãn ở đời sau (x. 1 Pr 4, 13-16).

Đổi lại, chúng ta sẽ là những chứng nhân tôn vinh Chúa Cha vì Ngài sẽ thể hiện cho thế giới dung nhan của Đấng mang lại ý nghĩa cho cuộc đời chúng ta. Đấng mà từ Ngài chúng ta phát xuất ra, hướng về Ngài chúng ta sẽ chia sẻ sự sống thần linh. Chúng ta sẽ là chứng nhân cho sự sống đời đời nơi những người sẽ chứng kiến ​​và một lần nữa tôn vinh danh Chúa Cha : « Sự sống đời đời tức là : chúng nhận biết Cha, Thiên Chúa độc nhất và chân thật, và Ðấng Cha đã sai, Giêsu Kitô" (Ga 17, 3).

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã tôn vinh Chúa Cha và cầu cùng Chúa Cha cho chúng con. Xin ban ơn can đảm cho chúng con, để chúng con không hổ thẹn vì chỉ vì là Kitô, nhưng luôn ca tụng Chúa. Chúa sẽ không bỏ chúng con mồ côi. Cùng với Mẹ Maria, các thánh nam nữ ở trên Trời xin Chúa Cha ban Thánh Thần cho chúng con. Amen.

 

Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ

 


Suy Niệm Lời Chúa Năm A