CHÚA NHẬT 2 THƯỜNG NIÊN

Làm chứng cho Chúa hôm qua và hôm nay

 

Lắng nghe sứ điệp của bài Tin Mừng  (Gio-an 1:29-34)

         Làm chứng là thấy sao nói vậy.  Cách ông Gio-an Tẩy Giả giới thiệu Chúa Giê-su là cách ông làm chứng về Người.  Tuy nhiên qua đoạn Tin Mừng hôm nay, ngoài những điều ông thấy được bằng hiểu biết riêng của mình, ông còn giới thiệu Chúa bằng những gì ông được biết nhờ mặc khải của Thiên Chúa Cha.  Vậy chúng ta hãy xem ông Gio-an nói gì về Chúa Giê-su.

         Trước hết chúng ta phải ngạc nhiên trước điều ông Gio-an nói về Chúa Giê-su khi ông thoạt trông thấy Người:  “Đây là Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xóa bỏ tội trần gian”.  Hình ảnh Chiên Thiên Chúa chắc chắn tự ông không thể “chế” ra được, nhưng phải là do Thiên Chúa mặc khải cho ông và nhờ miệng ông nói ra.  Con chiên Vượt Qua trong Cựu Ước đã được sát tế để đền tội cho dân chúng, giờ đây được áp dụng cho Chúa Giê-su, để diễn tả sứ mệnh của Người là đến để xóa bỏ tội trần gian.  Không những Thiên Chúa mặc khải cho ông Gio-an biết sứ mệnh của Chúa Giê-su, mà cả về thân thế của Người nữa.  Chúa Giê-su “trổi hơn” ông và “có trước” ông, hay nói khác đi, Chúa Giê-su là chính Thiên Chúa-ở-cùng-chúng-ta.  Ông khiêm tốn thú nhận mình “đã không biết Người”, nghĩa là ông chỉ nói lên những gì ông đã được mặc khải.  Ngoài ra ông cũng khẳng định rõ ràng sở dĩ ông làm phép rửa cho Chúa Giê-su không phải giống như các người khác, nhưng mục đích chỉ là “để Người được tỏ ra cho dân Ít-ra-en”.

Vậy ngoài những điều đã được mặc khải, ông Gio-an làm chứng thế nào cho Chúa Giê-su bằng những gì ông đã thấy?  Thiên Chúa Cha đã sai Gio-an đi thi hành sứ mệnh làm phép rửa và Người còn cho ông một dấu chỉ để nhận ra Đấng được Thiên Chúa tuyển chọn: “Ngươi thấy Thần Khí xuống và ngự trên ai, thì người đó là Đấng làm phép rửa trong Thánh Thần”.  Làm phép rửa trong Thánh Thần cũng là công việc thiết yếu của Chúa Giê-su, tức là xóa bỏ tội trần gian.  Ông đã thấy và ông làm chứng Chúa Giê-su là Con Thiên Chúa.

Qua việc làm chứng của Gio-an Tẩy Giả, thánh sử Gio-an chỉ muốn trình bày một chân lý thần học quan trọng nhất về Chúa Giê-su và sứ mệnh của Người.  Như trong lễ Vượt Qua đầu tiên, nhờ máu chiên được sát tế bôi lên khung cửa, người Do-thái tại Ai-cập thoát khỏi cái chết, thì giờ đây, nhờ cái chết của Chúa Giê-su vào giờ thứ sáu, tức là giờ sát tế chiên lễ Vượt Qua trong Đền Thờ, trần gian chìm đắm trong bóng tối và thù nghịch với Thiên Chúa được thoát khỏi tội lỗi như một gánh nặng đè trên nhân loại.

Sống sứ điệp Tin Mừng

         Lời chứng của ông Gio-an Tẩy Giả đơn sơ và chân thành giống hệt như cá tính của ông.  Thiên Chúa dạy ông làm gì thì ông làm, thấy điều gì xảy ra thì nói là mình thấy.  Ông khiêm nhường thú nhận mình không biết Chúa Giê-su, nhưng hoàn toàn dựa vào những điều Thiên Chúa tỏ ra cho ông, nên ông đã có thể tuyên xưng Chúa Giê-su là Đấng Thiên Chúa tuyển chọn.

         Ngày nay chúng ta có thể không được Chúa Cha mặc khải như Người đã mặc khải cho ông Gio-an, nhưng chúng ta vẫn có thể theo gương Gio-an để làm chứng là vì chúng ta đã thấy.  Phải, chắc chắn chúng ta đã thấy xảy ra nhiều điều có thể làm chứng Chúa Giê-su là Chiên Thiên Chúa, Đấng xóa bỏ tội trần gian.  Khi đến với Bí tích Giải tội, chúng ta tuyên xưng Chúa Giê-su là Đấng xóa bỏ tội lỗi chúng ta.  Khi chúng ta tha thứ cho anh chị em là chúng ta tiếp tay với Chúa Giê-su để xóa bỏ lỗi lầm của người khác.

         Ông Gio-an tuyên bố:  “Tôi đến làm phép rửa trong nước để Người được tỏ ra cho dân Ít-ra-en”.  Ông đã ý thức mục đích khi thi hành sứ mệnh là để làm chứng cho Chúa Giê-su.  Đây là sứ mệnh tất cả chúng ta đều có thể làm.  Cuộc sống chúng ta có rất nhiều cơ hội làm chứng cho Chúa Giê-su và lời dạy của Người:  yêu thương, tha thứ, giúp đỡ, ủi an, cầu nguyện…  Tất cả những gì chúng ta giúp cho người khác nhận ra “Đức Ki-tô sống trong chúng ta” đều là những chứng từ nói lên rằng:  “Tôi đã sống, nên xin chứng thực rằng Chúa Giê-su là Đấng Thiên Chúa tuyển chọn”.  Thánh Gio-an Tẩy Giả đã làm chứng cho Chúa Giê-su hôm qua.  Hôm nay đến lượt chúng ta cũng làm chứng cho Người!

            Lm. Đa-minh Trần đình Nhi   


Suy Niệm Lời Chúa Năm A