CHÚA NHẬT 3 THƯỜNG NIÊN

Làm môn đệ Chúa Giê-su

 

Lắng nghe sứ điệp của bài Tin Mừng  (Mát-thêu 4:12-17)

         Được lãnh nhận Bí tích Rửa tội, chúng ta thường chỉ nghĩ đến căn tính làm con cái Thiên Chúa, nhưng ít khi để ý tới một chức phận khác rất quan trọng, đó là làm môn đệ Chúa Ki-tô.  Khi khai mạc sứ vụ, công việc ưu tiên của Chúa Giê-su là tuyển chọn một số môn đệ, để họ được đào tạo thành những người tiếp tay với Người trong sứ mệnh rao giảng Tin Mừng ơn cứu độ.  Việc tuyển chọn ấy không chỉ dừng lại ở một số người, nhưng là một ơn gọi phổ quát dành cho mọi người đã được rửa tội.  Vì thế, biến cố Chúa gọi các môn đệ đầu tiên cũng là dịp để chúng ta nhìn lại ơn gọi làm môn đệ Chúa của chúng ta và tự hỏi mình đã sống ân huệ ấy như thế nào.

         Ca-phác-na-um là thành phố lớn tại ven biển hồ Ga-li-lê thời ấy và thuộc miền đất của dân ngoại.  Nhưng nó lại được Chúa Giê-su chọn làm địa bàn khởi đầu hoạt động truyền giáo.  Có lẽ chúng ta thắc mắc tại sao Chúa không chọn thánh đô Giê-ru-sa-lem.  Có thể theo lẽ khôn ngoan, Chúa Giê-su đã chọn một nơi thích hợp với khả năng hạn hẹp ban đầu.  Nhưng lý do hiển nhiên nhất, đó là để ứng nghiệm lời ngôn sứ I-sai-a:  Tại đây, “đoàn dân đang ngồi trong cảnh tối tăm đã thấy một ánh sáng huy hoàng, những kẻ đang ngồi trong vùng bóng tối của tử thần, nay được ánh sáng bừng lên chiếu rọi”.  Đúng vậy, ánh sáng huy hoàng và ánh sáng bừng lên ấy chính là Chúa Giê-su Ki-tô, Đấng được sai đến để tiêu diệt tử thần và tội lỗi.  Từ sau khi nguyên tổ loài người sa ngã, tội lỗi đã trải bóng tối của nó trên nhân loại và gây nên cái chết cho mọi người.  Tội lỗi đã làm đổ vỡ công cuộc tạo dựng của Thiên Chúa, nhưng Người đã quyết định tái tạo công cuộc ấy trong Đức Ki-tô (Ê-phê-xô 1:10).  Như thế, Ca-phác-na-um quả thực là biểu tượng cho một thế giới cần được ánh sáng ơn cứu độ của Chúa Ki-tô chiếu soi.  Sứ mệnh của Chúa Ki-tô phải khởi đầu từ nơi ấy và các môn đệ Người cũng được kêu gọi để cùng với Người thi hành kế hoạch của Chúa Cha.  Qua Bí tích Rửa tội, sứ mệnh ấy đã được ký thác cho chúng ta khi vị chủ sự trao cho chúng ta một cây nến thắp sáng và nhắn nhủ chúng ta hãy đem ánh sáng Chúa Ki-tô đến với mọi người.  Như Chúa Ki-tô đã sai các môn đệ đi rao giảng Tin Mừng (Mác-cô 16:15), Người cũng sai chúng ta, những môn đệ hôm nay đi vào thế giới.

         Dĩ nhiên làm môn đệ Chúa là một vinh dự, nhưng cũng là một trách nhiệm và bổn phận phải trả bằng một giá đắt.  Chúa Giê-su đã thẳng thắn cho biết cái giá này, là phải vác thập giá và hy sinh ngay đến mạng sống mình (Mác-cô 8:34,35).  Làm môn đệ đòi hỏi chúng ta phải từ bỏ những gì thuộc bóng tối để mặc lấy ánh sáng Chúa Ki-tô.  Đó là cuộc “lột xác” rũ bỏ con người cũ để mặc lấy sự sống mới của Chúa Ki-tô.  Một khi chúng ta thực sự được biến đổi, trở thành ánh sáng trần gian, thì việc thi hành sứ mệnh rao giảng Tin Mừng chỉ là việc tự nhiên khởi động.

Sống sứ điệp Tin Mừng

         Thánh sử Mát-thêu ghi lại khởi đầu sứ vụ của Chúa Giê-su như sau:  Từ lúc đó, Đức Giê-su bắt đầu rao giảngnói rằng: ‘Anh em hãy sám hối, vì Nước Trời đã đến gần’” (Mát-thêu 4:17).

         Ghi chú này đòi chúng ta phải suy nghĩ lại bổn phận làm môn đệ Chúa.  Như Chúa Giê-su đã có một khởi điểm cho sứ vụ của Người    , chúng ta cũng vậy.  Người đã tiếp nối rao giảng sứ điệp mà ông Gio-an đã rao giảng sau khi ông đã bị bắt.  Người rao giảng bằng lời nói và hành động tha thứ tội lỗi.  Còn chúng ta, chúng ta tự hỏi thời điểm “từ lúc đó” của chúng ta bắt đầu khi nào.  Có phải là ngay khi trở nên môn đệ Chúa hay chúng ta còn chần chừ chờ đợi? “Từ lúc đó” ám chỉ một tình trạng khẩn thiết, làm như chúng ta phải mau mắn như tráng sĩ lên đường.

         Nhưng chúng ta phải bắt đầu làm môn đệ Chúa như thế nào?  Chắc chắn đầu tiên chúng ta phải trở nên giống như Chúa, trang bị mình bằng cách thay thế não trạng thế gian bằng não trạng của Chúa Giê-su, mặc lấy những tâm tình của Người, nghĩ như Người nghĩ, nói như Người nói, và nhất là yêu thương như Người đã yêu thương.  Muốn rao giảng sự sám hối, chúng ta phải sám hối trước.  Làm môn đệ Chúa không phải là đòi cho mình một danh hiệu, một cái nhãn “người Công giáo”, nhưng là bắt đầu đi vào tiến trình Ki-tô hóa.

 

       Lm. Đa-minh Trần đình Nhi


Suy Niệm Lời Chúa Năm A