CHÚA NHẬT 4 THƯỜNG NIÊN

Các Mối phúc là lối sống của Ki-tô hữu

 

Lắng nghe sứ điệp của bài Tin Mừng  (Mát-thêu 5:1-12a)

         Có lẽ thánh Phao-lô là người thấu hiểu nhất bài giảng trên núi của Chúa Giê-su.  Viết cho tín hữu Cô-rin-tô, Phao-lô quả quyết:  “Những gì thế gian cho là… điên dại, yếu kém, hèn mạt, thì Thiên Chúa đã chọn” (1 Cô-rin-tô 1:27,28).  Nghe bài giảng của Chúa Giê-su, não trạng thế gian của chúng ta khó mà chấp nhận được những nghịch lý của Tám Mối phúc.  Nhưng đó lại là những điều “Thiên Chúa đã chọn” để chúng ta bước đi trên đường làm môn đệ Chúa Giê-su.  Hy vọng những gợi ý của thánh Phao-lô trong bài đọc Tân Ước hôm nay sẽ giúp chúng ta nắm được ý nghĩa đích thực lời giảng của Chúa.

         Trước hết thánh Phao-lô cho chúng ta một hình ảnh về giáo hội Cô-rin-tô:  các tín hữu được Chúa kêu gọi thì không khôn ngoan, quyền thế và quý phái theo như lối sống của người đời, nhưng họ “được hiện hữu trong Đức Ki-tô Giê-su”, nghĩa là không những họ được sống như con cái Thiên Chúa ở đời này, mà còn được hiện hữu vĩnh cửu trong Chúa Ki-tô ở đời sau. 

Đúng thế, Chúa Giê-su không đặt mục đích của các Mối Phúc ở cuộc đời tạm này, nhưng cho đời sống mai sau.  Tại sao không chọn lựa những gì thế gian chọn mà lại phải chọn các Mối Phúc thiệt thòi cho chúng ta?  Chúa Giê-su đã trả lời rằng mục đích của các Mối phúc đều hướng về Thiên Chúa và đem lại lợi ích đích thực cho chúng ta.  Đó là chúng ta “được Nước Trời và Đất Hứa làm gia nghiệp, được Thiên Chúa ủi an và cho thỏa lòng, được Thiên Chúa xót thương, được nhìn thấy Thiên Chúa, được gọi là con Thiên Chúa”.  Tất cả những cái “được” ấy, thế gian không bao giờ có thể đem lại cho chúng ta, có chăng chỉ là tạm bợ chóng qua chứ không thể bền vững.  Chỉ có những gì Thiên Chúa ban cho chúng ta qua Chúa Ki-tô mới tồn tại muôn đời, hoặc nói theo thánh Phao-lô, là mới “được hiện hữu trong Đức Ki-tô Giê-su”.

Khi rao giảng các Mối phúc, Chúa Giê-su cho chúng ta thấy đó là những chọn lựa của Thiên Chúa để thắng thế gian.  Người đã lấy sự điên rồ và nhục nhã của thập giá Chúa Ki-tô để chiến thắng nọc độc của tội lỗi là sự chết.  Người đã lấy việc Chúa Giê-su trút bỏ vinh quang để đánh bại sự kiêu căng của A-đam xưa.  Các Mối Phúc là con đường Chúa Ki-tô đã đi để chiến thắng thế gian.  Giờ đây Thiên Chúa cũng muốn chúng ta cùng đi với Chúa Ki-tô trên con đường ấy, cho nên Người đã để cho Con Một Người dạy chúng ta bài học về các Mối Phúc.

Một điều nữa giải thích cho nghịch lý của các Mối Phúc là để “không phàm nhân nào dám tự phụ trước mặt Thiên Chúa”.  Tất cả các Mối Phúc đều diễn tả một tư thế “nghèo khó” đích thực của một con người đứng trước Đấng tạo dựng nên mình.  Chúng diễn tả thật sống động mối tương quan giữa chúng ta với Cha trên trời, Đấng sẽ ban phần thưởng cho những ai yêu mến Người hết lòng, hết sức, hết tâm hồn và hết trí khôn.  Chúng cũng mời gọi chúng ta kết hiệp với Chúa Giê-su, Đấng đã sống toàn hảo những Mối Phúc để đưa chúng ta về với Chúa Cha.

Sống sứ điệp Tin Mừng

         Đáp lại lời Chúa Giê-su kêu gọi chúng ta làm môn đệ thực là khó, thì một lần nữa chúng ta cũng cảm thấy khó đáp lời mời gọi sống những nghịch lý của các Mối Phúc.  Não trạng thế gian đã quá vững vàng và ngăn cản không cho chúng ta nhìn xa về tương lai đời sau.  Nó cám dỗ chúng ta bám chặt lấy những gì mắt thấy, như giàu sang, danh vọng, sức mạnh, thắng được người khác, không thương xót.  Trái lại, não trạng của Thiên Chúa muốn “làm cho chúng ta trở nên công chính, thánh hóa và cứu chuộc chúng ta” để chúng ta được sống đời đời.  Chọn lựa đích thực phải nhắm tới điều gì là phải là tốt.  Có ai lại chọn đồ giả thay vì đồ thật, chóng hư thay vì lâu bền?  Khi rao giảng các Mối Phúc, Chúa Giê-su muốn trình bày những đường lối chân chính của Cha Người để giúp chúng ta tiến về quê hương vĩnh cửu.  Dù trong cuộc đời này, chúng ta thường thấy những người xấu và những sự dữ có vẻ thắng thế, nhưng chắc chắn họ đã không thắng được trận chiến cuối cùng, tức cái chết sẽ đến với mọi người.  Chỉ những ai bước theo Đấng đã chiến thắng thần chết mới là những người chiến thắng cuối cùng.  Xin Chúa giúp chúng ta trở nên bé nhỏ để chấp nhận lối sống Người chỉ dạy chúng ta.

 

        Lm. Đa-minh Trần đình Nhi


Suy Niệm Lời Chúa Năm A