CHÚA NHẬT 14 THƯỜNG NIÊN

Làm người bé mọn của Thiên Chúa

 

Lắng nghe sứ điệp của bài Tin Mừng  (Mát-thêu 11:25-30)

         Lời cầu nguyện dễ thương của Chúa Giê-su dâng lên Thiên Chúa Cha đã cho chúng ta một cái nhìn độc đáo về thân phận chúng ta.  Người gọi chúng ta là “những người bé mọn”.  Thử hỏi với thân phận này, chúng ta nhận được gì nơi Thiên Chúa, Cha trên trời của chúng ta?  Chúa Giê-su, Ngôi Lời xuống thế làm người phàm, trả lời câu hỏi đó của chúng ta.

         Trong sự thông hiệp với Chúa Cha, Chúa Giê-su không chỉ cầu nguyện cho cá nhân mình, nhưng cho tất cả chúng ta là những kẻ mà Người cùng chia sẻ phận con người.  Người muốn cùng chúng ta làm những “kẻ bé mọn” trước mặt Chúa Cha.  Nhớ lại lịch sử tạo dựng, tổ tông chúng ta đã không chịu làm những kẻ bé mọn của Thiên Chúa.  Họ không vâng phục Người, mà chỉ muốn được mở mắt ra và “sẽ tinh khôn và nên như những vị thần biết điều thiện điều ác” (Sáng Thế 3:4,6).  Thế là họ đã đánh mất hết những gì Thiên Chúa dành cho những kẻ bé mọn, bị đuổi ra khỏi vườn Ê-đen!

         Giờ đây Chúa Giê-su đến phục hồi cho chúng ta căn tính con Thiên Chúa, và Người mời gọi chúng ta cùng với Người sống đích thực như những kẻ bé mọn của Cha Người.  Kẻ kiêu căng muốn biết hết mọi sự, muốn biết cả những điều Thiên Chúa không muốn họ biết, tức là tội lỗi!  Còn đối với những người bé mọn, Thiên Chúa thưởng đức khiêm nhường của họ bằng một cái biết vô giá, đó là “biết mầu nhiệm Nước Trời”.  Bằng nhiều dụ ngôn, Chúa Giê-su đã tỏ ra cho chúng ta thấy giá trị của Nước Trời, giống như kho báu chôn giấu trong ruộng hoặc như viên ngọc quý thương gia tìm kiếm.  Cho nên ngay lúc khởi đầu rao giảng, Chúa Giê-su đã đề cao tình yêu quan phòng của Thiên Chúa Cha đối với những kẻ bé mọn, rồi Người kết luận:  “Trước hết hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và đức công chính của Người” (Mát-thêu 6:33).

         Điều biết thứ hai Thiên Chúa dành cho những người bé mọn, đó là “biết rõ Chúa Cha”.  Thiên Chúa là Đấng siêu việt, vô hình, thì làm sao con người phàm biết được Người.  Nhưng Con Thiên Chúa đã đến trần gian để nối trời với đất, vô biên với hữu hạn.  Người là “hình ảnh Thiên Chúa vô hình” (Cô-lô-xê 1:15), để qua Người chúng ta cảm nghiệm được những gì Thiên Chúa muốn tỏ ra cho chúng ta, nhất là cảm nghiệm được trái tim đầy lòng thương xót của Người.

         Điều biết thứ ba là tìm được sự “nghỉ ngơi bồi dưỡng”“học với Chúa Giê-su hiền hậu và khiêm nhường”.  Cả một đời dương thế đầy vất vả và gánh nặng, ai cũng cần được nghỉ ngơi và lấy lại năng lực.  Những kẻ “khôn ngoan thông thái” của thế gian tìm nghỉ ngơi bồi dưỡng ở vật chất, lạc thú… Còn những người bé mọn của Thiên Chúa tìm nghỉ ngơi trong tình yêu Thiên Chúa.  Chúa Giê-su dạy chúng ta bài học nghỉ ngơi bồi dưỡng này.  Sau những ngày mệt nhọc, vào lúc đêm xuống hoặc sáng sớm, Người có thói quen đến nơi thanh vắng để cầu nguyện với Cha Người.  Người muốn thực sự sống khiêm nhường như người con bé mọn trước mặt Chúa Cha, để “ách” tuân phục được êm ái và “gánh” sứ mệnh cứu độ được nhẹ nhàng.

Sống sứ điệp Tin Mừng

         Trong thư gửi tín hữu Rô-ma, thánh Phao-lô nhắc nhở chúng ta:  “Ai không có Thần Khí của Đức Ki-tô, thì không thuộc về Đức Ki-tô” (8:10).  Là Ki-tô hữu, chắc chắn chúng ta phải mang lấy Thần Khí của Chúa Ki-tô, tức là làm “người bé mọn” của Thiên Chúa.  Chính nhờ sống bé mọn trước mặt Thiên Chúa mà Chúa Ki-tô đã được tôn vinh (Phi-líp-phê 2:6-11).  Người đi ngược lại con đường A-đam đã đi, để làm gương cho chúng ta và dẫn chúng ta trở về với Cha trên trời.  Người đã ngợi khen tình yêu Chúa Cha vì Chúa Cha cho chúng ta được biết mầu nhiệm Nước Trời.

         Sống như một Ki-tô hữu, liệu chúng ta có luôn nhớ hồng ân lớn lao nhất này không?  Có khi nào chúng ta “ngợi khen” và cảm tạ Thiên Chúa đã ban cho chúng ta những gì thế gian này không thể cho?  Đó là mầu nhiệm Nước Trời, để qua mầu nhiệm này chúng ta cảm nhận một cách sống động tình yêu cứu độ Thiên Chúa tỏ ra cho chúng ta.  Chúng ta cứ hãnh diện và học Chúa Giê-su mà sống chức phận “người bé mọn” của Chúa Cha!       Lm. Đa-minh Trần đình Nhi  


Suy Niệm Lời Chúa Năm A