CHÚA NHẬT 26 THƯỜNG NIÊN

Thành tâm hối hận

 

Lắng nghe sứ điệp của bài Tin Mừng  (Mát-thêu 21:28-32)

         Sám hối và tin vào Tin Mừng là hai điều kiện căn bản để vào Nước Thiên Chúa.  Mở đầu sứ vụ, Chúa Giê-su rao giảng sứ điệp:  “Nước Trời đã đến gần.  Hãy sám hối và tin vào Tin Mừng”.  Đáp lại lời kêu gọi này, nhiều người tội lỗi đã đến với Chúa và nhận được ơn tha thứ, thí dụ người phụ nữ đã đến gặp Người ở nhà ông Si-mon (Lu-ca 7:36-50).  Trong khi đó, những thượng tế, Pha-ri-sêu và kinh sư lại ngoảnh mặt bịt tai không muốn đón nhận sứ điệp sám hối. Vì thế, Chúa Giê-su đã kể cho họ câu chuyện hai người con được cha sai đi làm vườn nho.

         Ý muốn của người cha là hai đứa con đều đi làm vườn nho cho ông và trên thực tế cũng là vườn nho của cả hai đứa con nữa.  Trước ý muốn đó, người con thứ nhất lúc đầu từ chối thi hành, rồi nghĩ lại và hối hận nên anh đã đi làm.  Còn người con thứ hai đầu tiên thì tỏ ý sẵn sàng làm theo ý cha, nhưng sau đó anh chẳng làm gì cả.  Rồi Người áp dụng câu chuyện hai người con vào trường hợp của hai hạng người:  một nhóm là các người thu thuế và những cô gái điếm, còn nhóm kia là các thượng tế, Pha-ri-sêu và kinh sư.  Vậy trước lời kêu gọi sám hối và tin vào Tin Mừng, nhóm nào thực sự là những người đã sám hối và tin vào Chúa Giê-su?  Đó là nhóm người con thứ nhất, tức những người thu thuế và các gái điếm.  Chúa Giê-su đan cử một thí dụ cụ thể để nói lên khác biệt giữa hai nhóm người.  Ông Gio-an đến rao giảng về con đường công chính người ta phải theo.  Trong khi đám thu thuế và gái điếm tin lời giảng của ông Gio-an, thì nhóm thượng tế, Pha-ri-sêu và kinh sư “vẫn không chịu hối hận mà tin ông ấy”.  Cho nên Chúa Giê-su đã không ngần ngại nói thẳng vào mặt các thượng tế, Pha-ri-sêu và kinh sư rằng:  “Tôi bảo thật các ông:  những người thu thuế và gái điếm vào Nước Trời trước các ông”.  

         Tại sao những kẻ tội lỗi và thu thuế lại vào Nước Trời trước những người tự vỗ ngực cho mình là công chính?  Là vì sau khi nghe Chúa Giê-su rao giảng, họ thực sự nhận biết thân phận tội lỗi của mình nên muốn thay đổi cuộc sống, từ bỏ tội lỗi, để sẵn sàng thực hành lối sống mới theo những giá trị Tin Mừng.  Hơn nữa, họ còn khiêm nhường nhìn nhận sứ mệnh của Chúa Giê-su và để cho Chúa dẫn dắt họ vào một tương quan mới đối với Thiên Chúa và anh chị em.  Trong khi đó, nhóm thượng tế, Pha-ri-sêu và kinh sư kiêu căng cho rằng mình công chính và chu toàn Lề Luật nên không cần phải sám hối.  Họ tự hào với những truyền thống vô bổ và thiếu nhân bản, nên thẳng tay tẩy chay giáo lý của Chúa Giê-su và không nhìn nhận sứ mệnh của Người.  Thiên Chúa đã trao cho họ vườn nho Ít-ra-en và muốn họ hãy chăm lo để sinh hoa trái, nhưng giống như người con thứ hai trong câu chuyện dụ ngôn, họ vâng dạ cho qua chuyện rồi từ chối không muốn cộng tác với Người.

         Thiên Chúa luôn quý trọng những tâm hồn sám hối.  Vua Đa-vít dám cả quyết rằng Thiên Chúa chẳng ưa gì tế phẩm hay lễ toàn thiêu, nhưng Ngài “sẽ chẳng khinh chê tế phẩm dâng Ngài là tâm thần tan nát, một tấm lòng tan nát giày vò”, tức là tâm hồn sám hối.  Chúng ta có quay lưng lại tội lỗi và hướng về Người, Thiên Chúa mới có thể “tạo cho chúng ta một tấm lòng trong trắng và đổi mới tinh thần chúng ta nên chung thủy” (Thánh Vịnh 51).  Chúa Giê-su đang chờ đợi chúng ta sám hối, thay đổi não trạng, để Người xây dựng Nước Trời trong tâm hồn chúng ta!

Sống sứ điệp Tin Mừng

         Nơi mỗi người chúng ta đều hiện diện hình ảnh cả hai người con trong dụ ngôn.  Có những khi chúng ta mau mắn thi hành ý Chúa, nhưng cũng không thiếu những lần chúng ta lần lữa hoặc quyết định rồi không chẳng bao giờ làm cả.  Con đường sám hối song song với con đường tập tành nhân đức và phát huy mối tương quan giữa chúng ta với Chúa.  Điều quan trọng dĩ nhiên là chúng ta phải hết sức tránh tội lỗi và sa ngã.  Nhưng quan trọng không kém là chúng ta sống tinh thần sám hối, biết khiêm nhường nhìn nhận tình trạng yếu đuối của mình và tin tưởng vào lòng thương xót của Thiên Chúa.  Hình ảnh người con thứ nhất, với cách thành tâm hối hận và làm vui lòng cha, phải là hình ảnh khích lệ chúng ta đứng dậy sau lầm lỡ, để chúng ta sẵn sàng giúp cho “ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời” vậy.

 

 Lm. Đa-minh Trần đình Nhi


Suy Niệm Lời Chúa Năm A