CHÚA NHẬT 28 THƯỜNG NIÊN

Xứng đáng vào dự tiệc cưới Nước Trời

 

Lắng nghe sứ điệp của bài Tin Mừng  (Mát-thêu 22:1-14)

         Lại thêm một dụ ngôn nữa Chúa Giê-su sử dụng để “nói với các thượng tế và kỳ mục trong dân”!  Dường như Chúa Giê-su không chịu thua.  Dụ ngôn hôm nay là câu chuyện ông vua dọn tiệc cưới cho hoàng tử. Khách được mời không thèm tới, lại còn ra tay giết hại các đầy tớ của vua.  Bởi thế nhà vua đã tru diệt họ và bảo đầy tớ:  “Tiệc cưới đã sẵn sàng rồi, mà những kẻ đã được mời lại không xứng đáng.  Vậy các ngươi đi ra các ngả đường, gặp ai cũng mời hết vào tiệc cưới”.  Thế là chúng ta, những kẻ ở các ngả đường hôm nay, lại được kể là “xứng đáng” vào dự tiệc cưới Nước Trời.  Đây có thể là một sứ điệp chúng ta cần suy nghĩ để hết lòng khiêm nhường tạ ơn Chúa.

         Kể dụ ngôn hôm nay là lần thứ ba Chúa Giê-su muốn thức tỉnh các thượng tế và kỳ mục trong dân Ít-ra-en hãy đáp lại lời Người kêu gọi đón nhận Nước Thiên Chúa đã được dọn sẵn cho họ.  Qua mỗi dụ ngôn, lời cảnh báo của Chúa càng thêm nghiêm khắc.  Với dụ ngôn “Hai người con”, Chúa bảo các thượng tế và kỳ mục rằng những người thu thuế và các cô gái điếm sẽ vào Nước Thiên Chúa trước họ.  Rồi ở cuối dụ ngôn “Những tá điền sát nhân”, Chúa chỉ mặt họ:  “Tôi nói cho các ông hay: Nước Thiên Chúa, Thiên Chúa sẽ lấy đi không cho các ông nữa, mà ban cho một dân biết làm cho Nước ấy sinh hoa lợi”.  Hôm nay, với dụ ngôn “Tiệc cưới”, Chúa Giê-su tuyên bố:  “Tiệc cưới đã sẵn sàng rồi, mà những kẻ đã được mời lại không xứng đáng”.

         Thật đáng buồn, các thượng tế và kỳ mục ở trong nhà Ít-ra-en nay bị lên án là không xứng đáng và bị đuổi ra khỏi phòng tiệc Nước Trời, trong khi đó những kẻ ở ngoài “ngã ba đường” lại được mời vào!  Tiệc cưới Nước Trời đã được ngôn sứ I-sai-a tiên báo:  “Ngày ấy, trên núi này, Đức Chúa các đạo binh sẽ đãi muôn dân một bữa tiệc:  tiệc thịt béo, tiệc rượu ngon, thịt béo ngậy, rượu ngon tinh chế” (25:6).  Chắc hẳn khi kể dụ ngôn Tiệc cưới, Chúa Giê-su muốn nhắc nhở người nghe, nhất là các nhà lãnh đạo Ít-ra-en, về lời Thiên Chúa hứa qua ngôn sứ I-sai-a.  Người cũng muốn họ hiểu những ám chỉ trong dụ ngôn Người kể.  Thịt béo là gì nếu không phải là những lời giảng dạy và Tin Mừng vô cùng quý giá Người dọn ra cho bữa tiệc Nước Trời?  Rượu ngon và tinh chế là gì nếu không phải là chính tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa đã được Chúa Giê-su biểu lộ qua lòng tha thứ và các phép lạ Người làm?  Thêm vào thịt rượu thiêng liêng ấy, Chúa còn cung cấp cho chúng ta “y phục lễ cưới” là áo trắng rửa tội, biểu tượng cho sự sống mới trong Thánh Thần.  Giống như nhà vua và hoàng tử đã vô cùng quảng đại khi mở tiệc cưới, Thiên Chúa Cha và Chúa Giê-su đã dốc hết tình yêu vô điều kiện để chuẩn bị cho hết mọi người không trừ ai đều được mời vào Nước Trời.  

         Thực ra chẳng ai xứng đáng được mời. Vậy mà Chúa lại kể chúng ta là xứng đáng, chỉ vì Người yêu thương chúng ta.  Tình yêu của Người đã đem lại cho chúng ta một giá trị, và nhờ giá trị ấy chúng ta được xứng đáng đối với lời mời của Chúa.  Chúng ta không phải là “dân riêng” của Chúa, mà chỉ là những kẻ ở “ngã ba đường”, nhưng lại được Chúa thương.  Như thế, được Người mời gọi quả thực là một hồng ân vô cùng lớn lao.  Chúng ta có hết lòng đội ơn Chúa về lòng quảng đại của Người cũng không bao giờ đủ.

Sống sứ điệp Tin Mừng

         Cách đội ơn Chúa hay nhất, đó là chúng ta hãy mang y phục lễ cưới đang khi ở trong Tiệc cưới của Hoàng tử Giê-su, Con Một Thiên Chúa.  Mang y phục lễ cưới có nghĩa là hãy sống xứng đáng với căn tính mới làm con cái Chúa của chúng ta.

         Chúa đã quảng đại đến nỗi sẵn sàng chấp chận mọi người vào Nước Trời, “bất luận xấu tốt, cũng tập hợp cả lại, nên phòng tiệc cưới đã đầy thực khách”.  Chúng ta là người tốt được mời ư?  Tuyệt!  Nhưng chúng ta là người xấu mà cũng được mời ư?  Không sao cả, vì Người vẫn đón nhận chúng ta và kiên nhẫn chờ đợi chúng ta dần dần trở nên tốt, nhờ “thịt béo rượu ngon” của Tiệc cưới Con Một Người.  Nhất là Lời Chúa và Mình Máu Chúa sẽ giúp ta trở nên xứng đáng hơn với lời Chúa mời gọi.  Cho nên chúng ta đừng sợ, cứ đến!

           Lm. Đa-minh Trần đình Nhi


Suy Niệm Lời Chúa Năm A