MẾN CHÚA và YÊU NGƯỜI

Linh mục Giuse Nguyễn Hưng Lợi  DCCT

CHÚA NHẬT XXX THƯỜNG NIÊN, năm A

Mt 22,34-40

 

Thánh Gioan tuy già rồi nhưng lúc nào lên tòa giảng cũng mời gọi mọi người :” Hãy thương yêu nhau, rồi làm gì thì hãy làm “.Đây đúng là cái diệu kỳ của Đạo Công Giáo. Quả thật, Chúa Giêsu đã đến nhân loại này để thiết lập Đạo Tình Thương.Đây là điều đi trái nghịch với cái nhìn hẹp hòi của những người Biệt phái, những người Pharisêu, những Kinh sư vv..Chúa Giêsu đưa ra giới răn mới là Kính Chúa, Yêu Người.Giữa trăm ngàn thứ luật rắc rối, lộn xộn, Chúa Giêsu cho nhân loại chúng ta biết chỉ có luật quan trọng nhất là luật Yêu Thương. Ngài cho biết tất cả các lề luật và các ngôn sứ đều qui về luật đó.

 

Cốt lõi  Tin Mừng của Chúa Giêsu vẫn là yêu thương. Khơng hiểu được cái chính yếu, cái cốt lõi của Tin Mừng Chúa, của Đạo do Người thiết lập, người mơn đệ của Chúa vẫn chưa hiểu gì về Chúa cũng như những lời dạy của Người. Lề luật hay nĩi nơm na giới răn lớn nhất của Kitơ giáo là “ Mến Chúa, yêu Người “. Tin Mừng của thánh Matthêu hơm nay muốn nĩi lên sứ điệp rõ ràng nhất và chính yếu nhất của đạo cơng giáo. Chúa Giêsu đã trả lời cho những người thơng luật Do thái :” Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Chúa của ngươi, hết lịng, hết linh hồn và hết trí khơn ngươi “. Đĩ là điều răn trọng nhất, và là điều răn thứ nhất. Cịn điều răn thứ hai, cũng giống điều răn ấy, là :” ngươi phải yêu thương người thân cận như chính mình “ ( Mt 22, 37-39 ). Người mơn đệ của Chúa luơn phải hiểu rõ điều răn thứ nhất trong thập giới của Thiên Chúa:” thờ phượng một Đức Chúa Trời và kính mến Người trên hết mọi sự”. Đĩ là giới răn thực quan trọng vì Thiên Chúa là Đấng dựng nên trời đất, muơn lồi và tác tạo nên con người. Bởi thế, con người phải biết ơn Người và thờ phượng, kính mến Người. Tuy nhiên, Đạo của Chúa Kitơ địi hỏi con người phải vươn xa hơn nữa, vươn tới mọi người để yêu thương mọi người như Chúa đã yêu, khơng loại trừ ai ngay cả kẻ thù. Đĩ là cái kỳ diệu của đạo cơng giáo. Nếu nĩi yêu mến Chúa mà khơng yêu thương người thì chưa phải là người cĩ đạo, chưa phải là người của nước Thiên Chúa.

 

Nếu đã nĩi mến Chúa mà khơng yêu người thì vẫn chưa phải là Kitơ hữu. Và như thánh Gioan nói :” Nếu người nào nói yêu mến Chúa mà không yêu thương anh em là những người gần gũi mình.Đó là người nói láo “. Người mơn đệ Chúa thường đeo thánh giá hay vì dấu thánh giá hàng ngày là dấu hiệu được mời vươn lên tới Thiên Chúa để kính mến Người hết lịng, hết linh hồn, hết trí khơn. Và người mơn đệ Chúa cũng được mời gọi vươn tới mọi người để yêu thương họ kể cả kẻ thù nữa. Như thế, mến Chúa yêu Người chỉ là một giới răn mà thơi. Hai giới gồm tĩm thành một giới răn. Đĩ là cái mầu nhiệm của Đạo cơng giáo. Mến Chúa đã khĩ mà yêu người lại càng khĩ hơn. Tuy nhiên, thực hành được hai giới răn mến Chúa yêu Người mới là điều Chúa muốn người mơn đệ Chúa thực hiện và sống. Chúa nhắc nhờ chúng ta rằng giữa một thế giới với biết bao luật lệ, biết bao rắc rối, chồng chất do con người bầy ra những thứ luật tỉ mỉ,gây nên ách nặng nề cho con người, Ngài muốn con người nhớ lại con người được Thiên Chúa tạo dựng giống hình ảnh của Chúa, do đó, con người phải làm theo ý Chúa, làm theo lời Chúa dạy. Thiên Chúa là Tình Thương ( 1 Ga 4, 16) Chính vì thế, làm môn đệ của Chúa con người phải thực hiện điều Chúa truyền, một lệnh truyền xem ra dễ nhưng không dễ chút náo :” Kính Mến Thiên Chúa và Yêu Thương Tha Nhân “.

 

Xin mượn lời Bertrand Re1villion để kết luận bài chia sẻ này :” …Đối với Đức Kitô, tình yêu dành cho Thiên Chúa không cao trọng hơn tình thương đối với người thân cận.Không ! Kể từ đây, hai điều răn ấy “như nhau “, Đức Giêsu khẳng định vậy…Hôm nay, trong cầu nguyện, lấy thì giờ xem lại thái độ của mình : trong việc làm, trong tương quan vợ chồng, trong gia đình, trong cộng đoàn; tôi có tạo thuận lợi đủ cho phép người kia để lộ ra cho tôi thấy một thoáng gì của Thiên Chúa đang ngự trong người ấy không? Thay vì làm khổ người thân cận,tôi sẵn sàng “ chúc lành “ họ, nghĩa sát chữ là nói tốt về họ không ? Bởi vì chính nơi họ, có hơi thở của Thiên Chúa “.

 

Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con luôn biết lắng nghe và tuân theo lời Chúa chỉ dạy.Xin cho chúng con được yêu thương nhau như Chúa đã yêu thương chúng con. Amen.

 

 

GỢI Ý ĐỂ CHIA SẺ :

 

  1. Taị sao Chúa lại nói :” Hãy yêu như Chúa yêu “ ?.
  2. Cốt lõi của Tin Mừng là gì ?
  3. Đạo Công Giáo dạy con người thế nào ?
  4. Chúa dạy yêu thương cả kẻ thù có nghịch lý không ?
  5. Tại sao gọi Đạo Công Giáo là Đạo Tình Yêu ?

Suy Niệm Lời Chúa Năm A