CHÚA NHẬT 30 THƯỜNG NIÊN

Mến Chúa và yêu người quan trọng như nhau

 

Lắng nghe sứ điệp của bài Tin Mừng  (Mát-thêu 22:34-40)

         Chúng ta có nhiều cách để giải thích hai điều răn mến Chúa và yêu người đều có tầm quan trọng bằng nhau, mặc dù hai điều răn ấy được gọi là điều răn thứ nhất và điều răn thứ hai.  Với Phụng vụ Lời Chúa hôm nay, chúng ta có thể đối chiếu bài đọc 1 trích sách Xuất Hành với bài Tin Mừng, để hiểu được tại sao Chúa nói: Còn điều răn thứ hai, phải yêu thương anh chị em như chính mình ngươi, cũng giống điều răn thứ nhất, là phải yêu mến Thiên Chúa. 

         Trong sách Tin Mừng Mác-cô và Lu-ca, khi trả lời câu hỏi của ông kinh sư về điều răn nào trọng nhất, Chúa Giê-su đã nói cả hai điều răn mến Chúa và yêu người đều quan trọng như nhau, thì ông kinh sư đã đồng ý hết mình:  “Thưa Thầy, Thầy nói rất đúng!”  Không hiểu ông căn cứ vào đâu để quả quyết là Chúa nói rất đúng.  Còn hôm nay, chúng ta có thể căn cứ vào những điều Thiên Chúa phán với dân Ít-ra-en trong bài trích sách Xuất Hành, để thấy rằng chính Thiên Chúa đã coi việc chúng ta đối xử với nhau phải giống hệt như chúng ta đối xử với chính Chúa.  Nói khác đi, chúng ta phải yêu thương anh chị em giống như yêu mến Chúa.

         Trước hết, chúng ta hãy lắng nghe Thiên Chúa nói gì với dân Ít-ra-en trong đoạn Xuất Hành 32:20-26.  Chúa dạy dân Người phải đối xử tốt với mọi người:  người ngoại kiều, mẹ góa con côi, những đồng bào nghèo phải vay tiền người khác hoặc phải lấy tấm áo choàng của mình để thế nợ.  Đối với ngoại kiều, dân Ít-ra-en “không được ngược đãi và áp bức”.  Đối với những mẹ góa con côi, họ “không được ức hiếp”.  Chúa còn đe “sẽ cho gươm chém giết” đám đàn ông ức hiếp những kẻ cô thân cô thế kia, để vợ con chúng cũng sẽ biến thành vợ góa con côi.  Đối với người đồng bào vay nợ, họ “không được bắt nó trả lãi”.  Còn đối với kẻ lấy áo choàng thế nợ,  họ “phải trả lại cho nó trước khi mặt trời lặn” để nó dùng mà đắp ban đêm khi ngủ.  Rồi Chúa ngăm đe:  “Nó mà kêu cứu Ta, Ta sẽ nghe nó” và trừng phạt ngươi không nương tay!  Như vậy thì ai ai cũng đều là những người được Chúa yêu quý và Người không muốn chúng ta làm thương tổn đến những kẻ được Người thương.  Với những lời ngăm đe trên, chúng ta có cảm tưởng như Chúa nghiêm nghị bảo chúng ta rằng:  Các ngươi xúc phạm đến chính Ta, Ta còn dung thứ;  còn nếu các ngươi làm tổn thương đến những kẻ Ta yêu thương, Ta sẽ không để yên đâu!  Những lời dạy bảo và cách cư xử như thế của Chúa đối với những anh chị em thân cận của chúng ta đã hiển nhiên nói lên tầm quan trọng bằng nhau của cả hai điều răn mến Chúa và yêu tha nhân rồi vậy.  Như thế, bài đọc 1 hôm nay đã chứng minh cho lời khẳng định của Chúa Giê-su cũng như lời tán dương của ông kinh sư dành cho Chúa!

Sống sứ điệp Tin Mừng

         Trong câu chuyện do sách Tin Mừng Mác-cô kể lại, ông kinh sư đã được Chúa Giê-su khen tặng:  “Ông không còn xa Nước Thiên Chúa đâu”.  Thực vậy, là vì ông đã nhận thức được tầm quan trọng của việc yêu thương tha nhân cũng giống như yêu mến Thiên Chúa.  Ông chỉ cần bước thêm một bước nữa, là sống những gì ông đã nói với Chúa Giê-su.  Có lẽ ông đã đọc và suy niệm đoạn sách Xuất Hành được trích dẫn hôm nay, nên ông hiểu không phải điều răn thứ hai kém quan trọng hơn điều răn thứ nhất.  Tầm quan trọng không tùy thuộc việc sắp đặt thứ tự.

         Chúa Giê-su đã cho chúng ta một bí quyết để nhận ra việc yêu thương tha nhân là vô cùng quan trọng qua bài giảng về cuộc Phán xét chung.  Đức Vua nói:  “Ta bảo thật các ngươi:  mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta vậy” (Mát-thêu 25:40).  Nếu chúng ta nhận ra hình ảnh Chúa ở trong anh chị em, chúng ta sẽ yêu thương họ như yêu mến Chúa.  Hoặc cụ thể hơn, Chúa Giê-su đã dạy chúng ta phải yêu thương anh chị em như Chúa yêu thương.  “Đây là điều răn của Thầy:  anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em” (Gio-an 15:12).  Thế là chúng ta có hai cách để đo lường:  hoặc yêu thương tha nhân như chính mình, hay yêu thương anh chị em như Chúa yêu thương!  Cách nào cũng được, miễn là chúng ta thực thi!

    Lm. Đa-minh Trần đình Nhi                                      


Suy Niệm Lời Chúa Năm A